intTypePromotion=1
ADSENSE

Ấn độ thế kỉ xviii

Xem 1-20 trên 24 kết quả Ấn độ thế kỉ xviii
 • BÀI 9: ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THE KỈ XX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS cần nắm được các ý cơ bản sau: - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở An Độ cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX phát triển mạnh mẽ chính là kết quả tất yếu của chính sách thống trị, bóc lột tàn bạo của thực dân Anh. - Vai trò của giai cấp tư sản An Độ ( đại diện là đảng Quốc đại) trong phong trào giải phóng dân tộc. Đồng thời tinh thần đấu...

  pdf5p abcdef_25 11-09-2011 181 13   Download

 • Tài liệu sẽ giúp các em học sinh định hướng và gợi ý cách giải các bài tập 1,2 trang 58 nhằm giúp các em ôn tập và nắm vững hơn nội dung chính của bài học. Mời các em cùng tham khảo!

  pdf2p tuyensinhhoc247_lop10 13-07-2017 43 1   Download

 • Kiến thức: HS cần nắm được các ý cơ bản sau: - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở An Độ cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX phát triển mạnh mẽ chính là kết quả tất yếu của chính sách thống trị, bóc lột tàn bạo của thực dân Anh. - Vai trò của giai cấp tư sản An Độ ( đại diện là đảng Quốc đại) trong phong trào giải phóng dân tộc. Đồng thời tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân buộc thực dân Anh phải nhượmg bộ, nới lỏng ách...

  pdf5p dantri1209 19-12-2010 162 11   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1.Kiến thức Hiểu rằng, cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất thời kì lịch sử thế giới cận đại. Nó đã lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển ở Pháp, góp phần vào thắng lợi của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới. 2. Tư tưởng, tình cảm Quần chúng nhân dân, động lực chủ yếu thúc đẩy sự nghiệp cách mạng Pháp đạt đến...

  pdf10p abcdef_32 16-09-2011 392 64   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc3p theanhanh12 02-04-2014 459 33   Download

 • - Phong trào đấu tranh giải phóng Ấn Độ cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX phát triển mạnh mẽ chính là kết quả tất yếu của chính sách thống trị, bóc lột tàn bạo của thực dân Anh. - Vai trò của giai cấp tư sản Ấn Độ (đại diện là Đảng Quốc đại) trong phong trào giải phóng dân tộc.

  doc5p beu1001 17-09-2010 546 21   Download

 • HS nắm các kiến thức cơ bản sau: - Vài nét về nguyên nhân đưa tới sự phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX. - Cách mạng tư sản thành công, giai cấp tư sản tiên hành cuộc cách mạng công nghiệp làm thay đổi nền kinh tế xã hội. Để khẳng định sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến cấn tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của sản xuất,làm tăng năng suất lao động, đặt biệt là ứng dụng những thành...

  pdf8p dantri1209 19-12-2010 407 19   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS nắm các kiến thức cơ bản sau: - Vài nét về nguyên nhân đưa tới sự phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX. - Cách mạng tư sản thành công, giai cấp tư sản tiên hành cuộc cách mạng công nghiệp làm thay đổi nền kinh tế xã hội. Để khẳng định sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến cấn tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của sản xuất,làm tăng năng suất lao...

  pdf6p abcdef_25 11-09-2011 338 8   Download

 • Tài liệu giải bài tập 1,2 trang 58 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức của bài học Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

  pdf2p tuyensinhhoc247_lop10 13-07-2017 57 1   Download

 • trường dạy nghề kiến trúc tại Ý sau đó lan rộng sang các nước châu Âu khác và Mĩ từ thế kỉ XVIII. Cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX, DHTDA đã được sử dụng trong dạy học phổ thông tại Mĩ. Người đóng vai trò quan trọng đối với việc hình thành cơ sở lí thuyết cho PPDH dự án là các nhà sư phạm Mĩ J.Dewey và Charles Peirce. Họ đã đưa ra những cơ sở cho DHDA và khẳng định rằng, tất cả mọi người dù già hay trẻ đều học bằng hoạt động thông qua mối quan hệ với môi...

  doc24p donghocat_2808 28-10-2010 737 233   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức -Giúp học sinh hiểu rằng, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cuối thế kỉ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản . -Nắm được việc ra đời một nước tư sản đầu tiên ngoài châu Âu là sự tiếp tục cuộc tấn công vào chế độ phong kiến mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản phát triển, là sự khẳng định quyết tâm vươn lên nắn quyền thống...

  pdf6p abcdef_32 16-09-2011 332 52   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức -Giúp học sinh hiểu rằng, cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Lan lật đổ vương triều Tây Ban Nha từ giữa thế kỉ XVI là một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thời kì lịch sử cận đại thế giới. -Nhận thấy rằng Cách mạng tư sản Anh ( thế kỉ XVIII) là sự tiếp tục cuộc tấn công vào chế độ phong kiến châu Âu, mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản phát triển. 2. Tư...

  pdf7p abcdef_32 16-09-2011 276 40   Download

 • I.MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Về kiến thức Giúp học sinh nắm và hiểu: Sự sụp đổ của triều đình nhà Lê đã dấn đến sự phát triển của các thế lực phong kiến. Nhà Mạc ra đời và tồn tại hơn nửa thế kỉ đã góp phần ổn định xã hội trong một thời gian. Chiến tranh phong kiến diễn ra trong bối cảnh xã hội Việt Nam thế kỉ XVI - XVIII đã dẫn đến sự chia cắt đất nước. Tuy ở mỗi miền (Đàng Trong, Đàng...

  pdf11p abcdef_32 16-09-2011 247 26   Download

 • Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần nắm được: 1. Kiến thức - Ở thế kỷ XVI - XVIII văn hoá Việt Nam có những điểm mới, phản ánh thực trạng của xã hội đương thời. - Trong lúc Nho giáo suy thoái thì Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng mặc dù không được như thời Lý - Trần. Bên cạnh đó xuất hiện một tôn giáo mới: Thiên chúa giáo (đạo Kitô). - Văn hoá - nghệ thuật chính thống sa sút, mất đi những nét tích cực của thế kỷ mới,...

  pdf13p dantri1209 19-12-2010 246 19   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS cần nắm được các ý cơ bản sau: - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở An Độ cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX phát triển mạnh , mẽ chính là kết quả tất yếu của chính sách thống trị, bóc lột tàn bạo của thực dân Anh.

  pdf9p toshiba4 01-09-2011 71 4   Download

 • Vùng đất Đàng Trong (Cochinchina) do các chúa Nguyễn mở mang khai phá trong hơn hai thế kỉ đã không ngừng phát triển, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng. Bài viết phân tích những giá trị của tài nguyên biển, đảo đối với sự phát triển của kinh tế Đàng Trong thế kỉ XVI – XVIII.

  pdf8p vinobinu2711 03-03-2020 14 1   Download

 • Ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVIII với nguyên tác bằng Hán văn của Đặng Trần Côn, liền sau đó được Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm diễn nôm (dịch thành quốc ngữ)(1) Chinh Phụ Ngâm đã mau đi vào lòng mọi tầng lớp quần chúng. Trải qua hơn hai thế kỉ rưỡi cho đến nay, Chinh Phụ Ngâm luôn giữ nguyên giá trị của một viên ngọc văn chương sáng ngời, một sản phẩm đáng tự hào của xứ sở vốn "nổi tiếng thi thư"(2) ...

  pdf23p thanhvien1313 09-06-2011 1103 75   Download

 • I- MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức Giúp HS nắm và hiểu được: Đất nước có nhiều biến động, xong tình hình kinh tế có nhiều biểu hiện phát triển. Lãnh thổ Đàng trong mở rộng, tạo nên một vựa thóc lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình xã hội. Kinh tế hàng hoá do nhiều nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân khách quan phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho sự hình thành và phồn vinh của một số đô thị. Từ nửa...

  pdf9p abcdef_32 16-09-2011 246 25   Download

 • Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần : 1. Kiến thức - Đất nước có nhiều biến động, song tình hình kinh tế có nhiều biểu hiện phát triển. - Lãnh thổ Đàng Trong mở rộng, tạo nên một vựa thóc lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình xã hội. - Kinh tế hàng hoá do nhiều nguyên nhân (chủ yếu là nguyên nhân khách quan) phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho sự hình thành và phồn vinh của một số đô thị. - Từ nửa sau thế kỉ XVIII kinh tế...

  pdf7p dantri1209 19-12-2010 76 3   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu hệ thống thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam mang đậm sắc thái thời xã hội phong kiến, nhất là muốn nắm bắt được đặc điểm và giá trị văn học của mảng thơ đó, đồng thời cũng nhằm tìm hiểu thêm mối quan hệ bang giao nói chung và mối quan hệ giao lưu văn học giữa tầng lớp trí thức hai nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p cogacoga 18-02-2017 48 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Ấn độ thế kỉ xviii
p_strCode=andothekixviii

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2