intTypePromotion=1
ADSENSE

Ánh xạ chỉnh hình

Xem 1-20 trên 687 kết quả Ánh xạ chỉnh hình
 • Nghiên cứu về ánh xạ chỉnh hình tách biến là một trong những hướng nghiên cứu quan trọng của giải tích phức. Những kết quả cơ bản trong lĩnh vực này gắn liền với các tên tuổi như Riemann, Hartogs, Oka, Bernstein ... Ngày nay, nhiều nhà toán học trên thế giới vẫn tiếp tục quan tâm đến vấn đề trên bằng những cách tiếp cận khác nhau nhằm giải quyết được những bài toán cụ thể đặt ra trong lĩnh vực đó....

  pdf66p greengrass304 11-09-2012 64 15   Download

 • Bài tiểu luận "Tính chất đồng liên tục và bị chặn địa phương của họ các ánh xạ chỉnh hình" giới thiệu đến các bạn một số khái niệm cơ bản về tính chất đồng liên tục, tính chất đồng liên tục và bị chặn địa phương của họ các ánh xạ chỉnh hình. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf22p truongvandai1989 22-11-2015 75 5   Download

 • Luận án "Thác triển Riemann - Hartogs ánh xạ chỉnh hình và hàm chỉnh hình theo từng biến" trình bày về các nội dung: Thác triển chỉnh hình theo kiểu Hartogs, ánh xạ chỉnh hình theo từng biến trên các tập compact trong hữu hạn chiều, trên các tập mở và trên các tập compact trong vô hạn chiều. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p longnguyentran000 27-12-2016 32 5   Download

 • Mục đích chính của luận văn là nghiên cứu định lý thác triển Hartogs đối với các ánh xạ chỉnh hình tách biến, mà cụ thể là thác triển lên bao chỉnh hình của các tập chữ thập là tích các đa tạp phức tuỳ ý. Luận văn trình bày lại kết quả nghiên cứu của Nguyễn Việt Anh trong bài báo

  pdf59p qsczaxewd 19-09-2012 54 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Thác triển ánh xạ chỉnh hình kiểu Riemann tập trung tìm hiểu về thác triển chỉnh hình qua siêu mặt và thác triển chỉnh hình qua các tập cực. Luận văn phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

  pdf54p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 35 2   Download

 • Nội dung chính của luận án gồm 3 chương. Chương 1 trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2 dành cho việc nghiên cứu tính duy nhất của các hàm phân hình trên mặt phẳng phức dưới điều kiện có cùng ảnh ngược của các hàm phân hình nhỏ. Chương 3 dành cho việc nghiên cứu tiêu chuẩn họ chuẩn tắc các ánh xạ phân hình từ một miền trong không gian affine phức vào không gian xạ ảnh có cùng ảnh ngược của các siêu phẳng hay siêu mặt di động và thiết lập Định lý Picard lớn cho ánh xạ chỉnh hình vào phần bù của 2n + 1 siêu mặt di động trong không gian xạ ảnh phức n chiều.

  pdf24p change01 06-05-2016 56 5   Download

 • Mục đích chính của luận án là nghiên cứu vấn đề duy nhất và hữu hạn của các ánh xạ phân hình từ C m vào P n (C) đối với các trường hợp siêu phẳng cố định, siêu phẳng di động và có bội bị chặn. Ngoài ra, luận án còn chứng minh định lý thác triển của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh.

  pdf81p chumeorocky 10-01-2018 18 1   Download

 • Họ chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình đã và đang được nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu trong cả trường hợp một biến và nhiều biến phức. Lý thuyết về họ chuẩn tắc đã có nhiều ứng dụng và có mối liên hệ mật thiết với Giải tích phức hyperbolic. Mục đích của đề tài này là trình bày lại kết quả của J. E. Joseph và M. H. Kwach [19] về họ chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình nhiều biến phức và ứng dụng trong việc mở rộng một số định lý cổ điển của giải tích phức lên trường hợp...

  pdf48p qsczaxewd 19-09-2012 66 9   Download

 • Mục đích chính của bài báo là đưa ra một dạng tổng quát của định lý thác triển Hartogs nổi tiếng với các hàm chỉnh hình tách. Sử dụng các kết quả phát triển gần đây của lý thuyết Poletsky trên các đĩa, bài báo chứng minh kết quả sau: Giả sử X, Y là 2 đa tạp phức, Z là không gian giải tích phức có tính chất thác triển Hartogs. Giả sử A (tương ứng B) là tập con không đa cực địa phương của X (tương ứng Y).

  pdf7p vision1234 30-06-2018 13 1   Download

 • Năm 2004, M. Ru đã chứng minh một dạng định lý cơ bản thứ hai cho các ánh xạ chỉnh hình giao với các siêu mặt ở vị trí tổng quát. Ông đã giải quyết một giả thuyết của B.Shiffman đặt ra vào năm 1979 về quan hệ số khuyết cho các ánh xạ dạng này.

  pdf3p cumeo2008 02-07-2018 16 1   Download

 • Luận án gồm có 3 chương được trình bày như sau: Hội tụ Tauber nhanh trong không gian các hàm chỉnh hình; Hội tụ Tauber trong không gian có trọng của các hàm chỉnh hình; Không gian Vitali và tính taut yếu.

  pdf33p phongtitriet000 08-08-2019 3 0   Download

 • Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

  pdf0p minhlong 24-07-2009 427 131   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nhập môn Cơ sở dữ liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ thực thể, ánh xạ mô hình thực thể ER, đại số quan hệ, lý thuyết cài đặt và xây dựng hệ DBMS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viirene2711 08-10-2020 0 0   Download

 • Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Montel đã đƣa ra khái niệm họ chuẩn tắc các hàm chỉnh hình. Từ đó, khái niệm họ chuẩn tắc giữ một vai trò quan trọng đối với lý thuyết hàm biến phức và có ứng dụng rộng rãi trong động lực học, lý thuyết tối ƣu,…Điều này đã khiến cho việc nghiên cứu các ánh xạ chuẩn tắc đƣợc nhiều nhà toán học quan tâm. Việc tìm ra các tiêu chuẩn cho tính chuẩn tắc cho đến nay đã đạt đƣợc nhiều kết quả đẹp đẽ nhƣ tiêu chuẩn của Montel, tiêu chuẩn của Marty, tiêu chuẩn...

  pdf50p qsczaxewd 19-09-2012 91 21   Download

 • Tiến sĩ MacDonald là trong thực tế tư nhân ở Annapolis, MD. Tiến sĩ Agarwal là Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, Leeds Chương trình chỉnh hình, Leeds bệnh xá, Leeds, Vương quốc Anh. Tiến sĩ Lorei là trong thực tế tư nhân tại Bryn Mawr, PA. Tiến sĩ Johanson là Chủ tịch, phẫu thuật chỉnh hình

  pdf10p thoheo00 19-12-2011 63 7   Download

 • Đề xuất kiến trúc NoC hiệu năng cao bao gồm kiến trúc bộ định tuyến và bộ giao tiếp mạng. Xây dựng nền tảng phần cứng đa lõi linh hoạt có khả năng cấu hình lại được từng phần trên FPGA dựa trên kiến trúc NoC. Nền tảng này cho phép thay đổi tự động một số mô đun trong lớp truyền thông hoặc lớp tính toán của NoC tại thời gian chạy để thích nghi với các yêu cầu thay đổi của các ứng dụng. Xây dựng và đề xuất các thuật toán cho bài toán ánh xạ các ứng dụng có thể điều chỉnh mức chất lượng vào nền tảng phần cứng cấu hình lại được dựa trên NoC.

  pdf27p manhinh999 10-12-2019 8 2   Download

 • Bài viết trình bày mối quan hệ giữa tập Lagarange r-cubic và mầm ánh xạ reticular không suy biến, cấu hình r-cube chính quy, cấu hình không gian các tia có đối hạng corank = 1 và mô hình địa phương của ánh xạ reticular. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p vidanh27 08-12-2018 10 0   Download

 • Mục đích của luận án này là thiết lập tính liên tục của ánh xạ nghiệm cho bài toán tựa cân bằng, khảo sát tính hội tụ theo nghĩa Painlev´e-Kuratowski của tập nghiệm bài toán tựa cân bằng, nghiên cứu tính chất ổn định nghiệm và tính đặt chỉnh cho bài toán cân bằng hai mức. Ngoài ra, chúng tôi cũng thiết lập một số mô hình đặc biệt liên quan đến tối ưu như bất đẳng thức biến phân loại Minty và Stampacchia, bất đẳng thức biến phân với ràng buộc cân bằng, bài toán tối ưu với ràng buộc cân bằng và bài toán mạng giao thông với ràng buộc cân bằng.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 9 0   Download

 • Ngày nay dân số ngày càng ngày càng tăng nhanh kéo theo đó là các tệ nạn , bệnh tật và các tai nạn xảy ra trong xã hội . Các tai nạn thường gặp trong lao động sản xuất , tai nạn giao thông … làm cho con người bị hư hỏng hoặc khiếm khuyết bộ phận nào đó trên cơ thể. Những bộ phận bị hư hỏng hay mất đi sẽ làm cho con người cảm thấy khó khăn trong sinh hoạt và ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của họ . Nếu như trước kia những...

  pdf56p tulip_12 12-01-2013 225 76   Download

 • Bài giảng Địa tin học - Tiền xử lý ảnh giúp người học nắm được các kiến thức về hiệu chỉnh bức xạ, hiệu chỉnh hình học và các phương pháp nắn chỉnh hình học ảnh 2 chiều. Chúc bạn học tốt.

  ppt40p canhphu93 25-09-2014 206 45   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ánh xạ chỉnh hình
p_strCode=anhxachinhhinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2