intTypePromotion=1
ADSENSE

Bãi bỏ Quyết định

Xem 1-20 trên 3789 kết quả Bãi bỏ Quyết định
 • Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định số 2477/1999/QĐ-UB-NC ngày 29/4/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  doc0p 1huutri 06-08-2009 111 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/2004/QĐ-UB NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 42 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc bãi bỏ quyết định ấn định số thuế phải nộp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 84 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 125/2005/QĐ-UBND NGÀY 20/10/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÙ ĐỐP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p thanlorax 15-04-2013 51 3   Download

 • Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định số 2477/1999/QĐ-UB-NC ngày 29/4/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  doc1p 1huutri 06-08-2009 71 2   Download

 • Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ban hành về việc bãi bỏ quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.

  doc2p thiennga_12 19-03-2018 41 2   Download

 • Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1198/QĐ-UBND về quy trình quản lý, mua thẻ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo theo Quyết định 139/QĐ-TTg do tỉnh Sơn La ban hành.

  pdf2p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 39 1   Download

 • Quyết định số 33/2017/QĐ-­UBND bãi bỏ quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc2p daoquocmanh28 13-12-2017 26 1   Download

 • "Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND - Quyết định bãi bỏ Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p tsmttc_010 26-08-2015 35 0   Download

 • Quyết định số: 33/2015/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 1 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ công để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 43 0   Download

 • Quyết định số 37/2017/QĐ-­TTg ban hành Về việc bãi bỏ quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

  pdf2p bachma45 02-11-2017 22 0   Download

 • Quyết định số 14/2017/QĐ­-TTg ban hành về bãi bỏ quyết định số 09/2013/QĐ­-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

  pdf1p bachma45 02-11-2017 21 0   Download

 • Quyết định số 08/2017/QĐ­-TTg ban hành Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

  pdf10p thongtucp 03-11-2017 28 0   Download

 • Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2013 ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự thủ tục xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf2p 0162987154 16-11-2017 16 0   Download

 • Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi trong ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf1p 0162987154 16-11-2017 32 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf1p 0162987154 16-11-2017 32 0   Download

 • Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về hoạt động Công báo tỉnh Lào Cai.

  pdf2p 0162987154 16-11-2017 38 0   Download

 • Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf1p 0162987154 16-11-2017 19 0   Download

 • Quyết định số 4659/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định về việc xét, công nhận địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  doc2p trangan_123 03-03-2018 20 0   Download

 • Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 21 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bãi bỏ Quyết định
p_strCode=baiboquyetdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2