intTypePromotion=3

Bài giảng Bệnh học thủy sản

Xem 1-20 trên 159 kết quả Bài giảng Bệnh học thủy sản
 • Bài giảng "Bệnh học thủy sản - Chương 5: Một số thuốc và phương pháp trị bệnh cá tôm" cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm về thuốc trong nuôi trồng thủy sản, các phương pháp dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản, mặt trái của việc dùng thuốc, trong NTTS,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf118p doinhugiobay_15 25-02-2016 60 17   Download

 • Bài giảng "Bệnh học thủy sản - Chương 6: Bệnh do nguyên sinh động vật (ngành protozoa)" cung cấp cho người học các kiến thức: Trùng bánh xe - Trichodinosis, trùng quả dưa, lớp sán lá đơn chủ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p doinhugiobay_15 25-02-2016 47 15   Download

 • Bài giảng "Bệnh học thủy sản: Chương 7: Bệnh tôm" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và phương pháp cơ bản nghiên cứu bệnh tôm, bệnh virus, bệnh đốm trắng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf133p doinhugiobay_15 25-02-2016 63 14   Download

 • Bài giảng "Bệnh học thủy sản - Chương 1: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, lịch sử môn học, các quá trình bệnh lý cơ bản, vị trí môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p doinhugiobay_15 25-02-2016 44 11   Download

 • Bài giảng "Bệnh học thủy sản - Chương 3: Khái niệm cơ bản về bệnh truyền nhiễm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản về bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiễm trùng máu do edwardsiella ở cá, nguồn gốc của tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_15 25-02-2016 43 9   Download

 • Bài giảng "Bệnh học thủy sản - Chương 2: khái niệm cơ bản về bệnh lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh lý, các loại bệnh – thể bệnh và tính cảm nhiễm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p doinhugiobay_15 25-02-2016 38 8   Download

 • Bài giảng "Bệnh học thủy sản - Chương 6: Bệnh do ngành giáp xác" cung cấp cho người học các kiến thức về bệnh trùng mỏ neo bao gồm: Tên bệnh và tác nhân gây bệnh, phân bố, loài cá và các giai đoạn nhiễm bệnh, dấu hiệu bệnh lý,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p doinhugiobay_15 25-02-2016 40 7   Download

 • Bài giảng "Bệnh học thủy sản: Chương 6 - Bệnh cá" cung cấp cho người học các kiến thức phần A - Bệnh do nấm và vi khuẩn bao gồm: Bệnh do vi khuẩn, bệnh mủ gan trên cá tra, bệnh nấm ký sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf82p doinhugiobay_15 25-02-2016 36 7   Download

 • Bài giảng "Bệnh học thủy sản - Chương 4: Khái niệm cơ bản về bệnh ký sinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản về bệnh ký sinh trùng, các loại ký chủ, cơ sở sinh học của hiện tượng ký sinh, quan hệ giữa sinh vật ký sinh-ký chủ-môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p doinhugiobay_15 25-02-2016 43 7   Download

 • Trình bày về các phương pháp chẩn đoán bệnh Thủy sản, chương 4 của Bài giảng Bệnh học thủy sản có kết cấu nội dung giới thiệu về các mức độ chẩn đoán, những yêu cầu và trách nhiệm; phương pháp chẩn đoán; phương pháp thu mẫu; phương pháp chẩn đoán bệnh do kí sinh trùng; chẩn đoán bệnh do nấm;...

  pdf52p but_xanh 26-06-2014 205 58   Download

 • Bài giảng Bệnh học thủy sản - Chương 5.3: Một số bệnh nấm thường gặp ở cá và các bệnh nấm chủ yếu ở giáp xác giới thiệu đến người học một số kiến thức về Bệnh Saprolegnia, hội chứng lở loét, bệnh thối mang, bệnh nấm hạt, bệnh nấm ở ấu trùng tôm, bệnh nấm ở ấu trùng tôm, bệnh đen mang,...

  pdf43p but_xanh 26-06-2014 153 38   Download

 • Bài giảng Bệnh học thủy sản: Chương 0 do Ths. Trương Đình Hoài biên soạn trình bày về đại cương về thủy sản với các kiến thức cơ bản giới thiệu đến người học một số khái niệm trong nuôi trồng thủy sản, hình thái giải phẫu động vật thủy sản và loài phổ biến, ảnh hưởng của chất lượng nước đến sức khỏe động vật thủy sản, dinh dưỡng thức ăn cho động vật thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf138p but_xanh 26-06-2014 140 36   Download

 • Có nội dung trình bày về biện pháp phòng bệnh tổng hợp trong nuôi trồng thủy sản chương 2 của bài giảng Bệnh học thủy sản. Bài giảng nêu những nguyên nhân và lý do tại sao phải phòng bệnh cho động vật thủy sản dựa trên những nguyên nhân và những điều kiện gây bệnh cũng như cơ sở khoa học của công tác phòng bệnh. Cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf23p but_xanh 26-06-2014 107 32   Download

 • Bài giảng Bệnh học thủy sản: Chương 5 do Ths. Trương Đình Hoài có nội dung trình bày về Bệnh do Môi trường, dinh dưỡng và dịch hại gây ra trên động vật thủy sản (Bệnh không truyền nhiễm). Cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt kiến thức một cách tổng hợp.

  pdf48p but_xanh 26-06-2014 83 29   Download

 • Có nội dung trình bày về bệnh do vi khuẩn gây ra ở động vật thủy sản, chương 5.2 thuộc Bài giảng Bệnh học thủy sản sẽ giúp người học nắm bắt nội dung một cách cụ thể. Tham khảo bài giảng để nắm bắt các kiến thức về bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas di động, bệnh do vi khuẩn Edwardsiellosis, bệnh nhiễm khuẩn do Pseudomonad,...

  pdf74p but_xanh 26-06-2014 106 20   Download

 • Chương 1: Những khái niệm cơ bản bệnh học thủy sản thuộc Bài giảng Bệnh học thủy sản do Ths. Trương Đình Hoài biên soạn. Có kết cấu nội dung trình bày về định nghĩa, đặc điểm và phân loại bệnh ở động vật, khái niệm về kí sinh trùng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p but_xanh 26-06-2014 95 20   Download

 • Bài giảng Bệnh học thủy sản - Chương 5.4 do Ths. Trương Đình Hoài biên soạn có nội dung trình bày về bệnh ký sinh trùng thường gặp ở động vật thủy sản. Với các nội dung cụ thể giới thiệu các kiến thức như: các khái niệm chung của kí sinh trùng học, một số ngoại sinh trùng trên cá bài giảng sẽ giúp người học nắm bắt được các kiến thức cơ bản về bệnh học thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p but_xanh 26-06-2014 93 18   Download

 • Bài giảng Bệnh học thủy sản - Chương 5.1: Một số bệnh thường gặp ở thủy sản có kết cấu nội dung trình bày về bệnh truyền nhiễm, bệnh do ký sinh trùng, bệnh do môi trường, biểu hiện các bệnh và câu hỏi ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf106p but_xanh 26-06-2014 73 13   Download

 • Bài giảng "Đại cương bệnh học thủy sản - Chương 2: Thuốc và dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản" trình bày các nội dung: Khái niệm về thuốc trong nuôi trồng thủy sản, các phương pháp dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản, các yếu tố ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc, một số chủng loại thuốc thường dùng trong nuôi trồng thủy sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf51p nhansinhaomong_01 03-10-2015 93 29   Download

 • Bài giảng "Đại cương bệnh học thủy sản - Chương 1: Khái niệm cơ bản về bệnh học và bệnh học thủy sản" trình bày các nội dung: Định nghĩa về bệnh, phân loại bệnh, khái niệm cơ bản về bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng, bệnh lý ở hệ thống hô hấp, bệnh lý ở hệ thống tiêu hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p nhansinhaomong_01 03-10-2015 82 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Bệnh học thủy sản
p_strCode=baigiangbenhhocthuysan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản