Bài giảng Đại số tuyến tính

Xem 1-20 trên 355 kết quả Bài giảng Đại số tuyến tính
 • Bài giảng Đại số tuyến tính do Đoàn Vương Nguyên biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về: ma trận - định mức, hệ phương trình tuyến tính, không gian Vetor, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học.

  pdf117p honghieuthang 08-04-2012 578 242   Download

 • (NB) Bài giảng Đại số tuyến tính do Bùi Xuân Diệu biên soạn. Nội dung bài giảng tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập và lời giải về tập hợp - logic - số phức, ma trận - định thức, hệ phương trình, không gian vecto, ánh xạ tuyến tính,...Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Chúc bạn học tốt.

  pdf99p ntabk001 28-12-2014 351 168   Download

 • Bài giảng Đại số tuyến tính nhằm cung cấp kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính, giúp sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng và biết giải các bài toán cơ bản về số phức, tính định thức, làm việc với ma trận, giải hệ phương trình tuyến tính,...Chúc bạn học tốt.

  pdf79p ntd1195 19-10-2014 258 130   Download

 • Nội dung chương 2 Hệ phương trình tuyến tính thuộc bài giảng Đại số tuyến tính trình bày về khái niệm hệ phương trình tuyến tính, phương pháp ma trận nghịch đảo, phương pháp định mức; các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát; hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

  pdf23p cheap_12 08-07-2014 98 36   Download

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 Ma trận - định mức trình bày về khái niệm ma trận, các phép toán trên ma trận, tính chất ma trận, ma trận con; định nghĩa định mức, tính định thức bằng các phép biến đổi sơ cấp, tìm hạng của ma trận bằng các phép biến đổi sơ cấp.

  pdf46p cheap_12 08-07-2014 141 35   Download

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 Dạng toàn phương trình bày những nội dung chính: giá trị riêng - vectơ riêng; chéo hóa ma trận, chéo hóa trực giao; dạng toàn phương, đưa dạng toán phương về dạng chính tắc; dạng toán phương xác định dấu.

  pdf27p cheap_12 08-07-2014 104 33   Download

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 Không gian vectơ trình bày về những kiến thức chính: vectơ n chiều, không gian vectơ; tổ hợp tuyến tính; hạng của vectơ; không gian con; tạo độ trong không gian n chiều, công thức đổi tọa độ giữa các cơ sở.

  pdf33p cheap_12 08-07-2014 128 31   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 5: Không gian Euclid" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích vô hướng của hai véctơ, các khái niệm liên quan; bù vuông góc của không gian con; quá trình trực giao hóa Gram – Schmidt; hình chiếu vuông góc, khoảng cách đến không gian con. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p doinhugiobay_14 28-01-2016 88 30   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính và giải tích ứng dụng trong kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf116p doinhugiobay_14 16-02-2016 77 29   Download

 • Bài giảng Đại số tuyến tính gồm 7 bài với nội dung như sau: Khái niệm trường, không gian vectơ và không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p namthangtinhlang_00 28-10-2015 57 20   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 6: Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và ví dụ, nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở, ma trận chuyển cơ sở, đồng dạng. Mời các bạn cùng tham khảo,

  pdf45p doinhugiobay_14 28-01-2016 57 18   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 7: Trị riêng, véctơ riêng" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng, véctơ riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao; trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf63p doinhugiobay_14 28-01-2016 54 18   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 2: Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa định thức và ví dụ, tính chất của định thức, khai triển Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf53p doinhugiobay_14 28-01-2016 52 16   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 4: Không gian véctơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và các ví dụ, độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính; hạng của họ vertơ, cơ sở và số chiều, không gian con. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p doinhugiobay_14 28-01-2016 101 14   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 8: Dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng biến đổi trực giao, các ví dụ và nội dung ôn tập từng phần của tất cả các chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p doinhugiobay_14 28-01-2016 52 14   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các nội dung: Hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p doinhugiobay_14 28-01-2016 31 8   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 4: Không gian véctơ (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tọa độ của véctơ, không gian con, tổng và giao của hai không gian con. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p doinhugiobay_14 28-01-2016 24 8   Download

 • Bài 1 của bài giảng Đại số tuyến tính trình bày các nội dung về định thức như: Định nghĩa định thức, các tính chất của định thức, định lý Laplace, các ví dụ và áp dụng. Mời các ban cùng tham khảo.

  pdf7p nganga_04 27-09-2015 20 7   Download

 • Bài giảng Đại số tuyến tính về ma trận cung cấp đến người học một số nội dung như: Khái niệm ma trận, hai ma trận bằng nhau, một số dạng ma trận đặt biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p nganga_04 27-09-2015 36 6   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 0: Số phức" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, dạng mũ của số phức, nâng số phức lên lũy thừa, hai căn số phức, định lý cơ bản của Đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf72p doinhugiobay_14 28-01-2016 32 5   Download

Đồng bộ tài khoản