intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Điện hóa lý thuyết

Xem 1-20 trên 497 kết quả Bài giảng Điện hóa lý thuyết
 • Bài giảng Hóa phân tích - Chương 10: Đại cương về phương pháp phân tích điện hóa - phương pháp chuẩn độ điện thế cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm của phương pháp phân tích điện hóa; các thuyết của quá trình điện hóa; phân loại các phương pháp phân tích điện hóa; phương pháp chuẩn độ điện thế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt87p andromedashun 18-05-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát. Giúp sinh viên hiểu được thế nào là thuế lạm phát. Xem xét những tác hại của lạm phát trong nền kinh tế.

  pdf6p hoathachthao090 25-02-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 2 Đặc điểm của mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hoà, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Hàm điều hoà và các đại lượng đặc trưng; Phản ứng của nhánh R, L, C, R-L-C với kích thích điều hoà; Quan hệ dòng, áp dạng phức trên các nhánh cơ bản R, L, C, R-L-C; Hai định luật Kirchhoff dạng phức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p cuchoami2510 18-02-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 3 Phương pháp giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hoà, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp dòng điện nhánh; Phương pháp dòng điện vòng; Phương pháp điện thế đỉnh; Ba phương pháp cơ bản dạng ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p cuchoami2510 18-02-2022 20 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 Mạch điện tuyến tính với kích thích chu kỳ không điều hòa, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc chung; Giải mạch điện có kích thích một chiều; Trị hiệu dụng và công suất của hàm chu kỳ; Ví dụ áp dụng; Phổ tần của hàm chu kỳ không điều hòa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p cuchoami2510 18-02-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 8 Mạch điện tuyến tính ở chế độ quá độ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các giả thiết đơn giản hóa mô hình quá trình quá độ (QTQĐ); Biểu diễn hàm theo thời gian và mở rộng tính khả vi của hàm số; Sơ kiện và phương pháp tính sơ kiện; Phương pháp tích phân kinh điển; Phương pháp tích phân Duyamen; Phương pháp hàm Green; Phương pháp toán tử Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p cuchoami2510 18-02-2022 29 1   Download

 • Tập bài giảng Lý thuyết mạch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản của lý thuyết mạch; các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện; hiện tượng quá độ trong các mạch RLC;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p hoathachthao090 10-02-2022 20 4   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 4 Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới hạn của ER; sự dư thừa; phụ thuộc hàm; hệ suy diễn amstrong; thuật toán tìm bao đóng; thuật toán tìm khóa; các dạng chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p hoathachthao090 10-02-2022 18 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiến cứu lý thuyết các nguyên lý bảo vệ rơ le trong Hệ Thống Điện. Trên cơ sở đó nghiên cứu phân tích sơ đồ bảo vệ rơ le của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.Nhằm giúp cho quá trình khai thác và sử dụng hiệu quả các máy phát điện tại nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đồng thời nâng cao chất lượng cho các bài giảng học phần: Bảo vệ rơ le H.T.Đ chuyên ngành Tự động hóa H.T.Đ tăng tính thực tiễn cho các sinh viên khi học tập và nghiên cứu.

  pdf47p bobietbay 22-12-2021 17 2   Download

 • Nội dung tập bài giảng Hóa học đại cương gồm 2 phần: Phần 1 lý thuyết hóa học đại cương với 7 chương với những nội dung về cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học, Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử, Nhiệt động hoá học, Tốc độ phản ứng hoá học, Cân bằng hoá học, Dung dịch, Điện hoá học, Đại cương về các chất vô cơ. Phần 2 là phần thực hành hóa học đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf229p cucngoainhan3 19-11-2021 48 7   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Chương 5.4 Chuẩn hóa và các dạng chuẩn (Normalization & Normal Forms), cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng chuẩn; Bao đóng; Thuật toán tìm toàn bộ các khóa; Tập phụ thuộc hàm tối thiểu; Các phương pháp chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p tomjerry005 17-11-2021 18 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức lý thuyết, hệ thống bài tập hợp lí từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, kết hợp với các bài tập tổng hợp, bài tập tương tự khi giảng dạy chuyên đề “Điện hoá học”. Hệ thống lý thuyết và bài tập hợp lí sẽ tạo hứng thú học tập cho học sinh, rèn luyện khả năng tư duy, phát huy khả năng tự học, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường.

  pdf50p caphesuadathemmuoi 11-11-2021 11 1   Download

 • Bài viết này trình bày cách thức tổ chức thực hiện dạy-học để đảm bảo mục tiêu dạy học của học phần “Lý thuyết điều khiển” ngành Cơ điện tử. Ở đây, việc đảm bảo mục tiêu dạy học được thực hiện thông qua việc kết hợp giữa phương pháp diễn giảng và phương pháp giảng dạy dựa trên đồ án.

  pdf4p vibigates 04-11-2021 15 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là trang bị kiến thức toán. Trang bị kỹ những đặc tính của từng linh kiện R, L, C. Trang bị kỹ lý thuyết cho từng loại mạch điện (mạch LC, RC, RL, RLC). Xây dựng và phát triển bài toán gốc. Xác định điều kiện biên của mạch điện. Đánh giá sai số để làm đơn giản hóa bài toán. Xây dựng các bài toán để học sinh luyện tập, vận dụng. Kiểm tra đánh giá.

  pdf55p chubongungoc 23-09-2021 21 1   Download

 • Chương 12 - Dung dịch điện ly. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số tính chất dung dịch acid – base – muối, hệ số Van’t Hoff, khái niệm về sự dẫn diện trong dung dịch, độ dẫn điện, sự điện ly và thuyết điện ly, độ điện ly, cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu hằng số điện ly,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p lovebychance07 12-07-2021 8 0   Download

 • Chương 13 - Cân bằng ion của nước. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự điện ly của nước và tích số ion của nước, lý thuyết Acid - Base thuyết Acid – Base Bronsted-Lowry, thuyết Acid – Base Lewis, chỉ số hydro (pH), tính pH của các dung dịch điện ly, chất chỉ thị màu,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p lovebychance07 12-07-2021 8 0   Download

 • (NB) Bài giảng Lý thuyết các loại hình nghệ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghệ thuật tạo hình; Đại cương nghệ thuật múa; Nghệ thuật sân khấu; Văn học; Âm nhạc; Điện ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p behodethuonglam 12-07-2021 22 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản về mạch điện, mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa, mạng một cửa, mạng hai cửa, mạch điện tuyến tính có nguồn kích thích chu kỳ không sin. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p ermintrudetran 04-06-2021 31 3   Download

 • Chương 5: Lý thuyết về mạch có thông số dải - Đường dây dài đều tuyến tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình đường dây dài đều, chế độ xác lập điều hòa trên đường dây dài, quá trình quá độ trên đường dây dài không tiêu tán.

  pdf43p lovebychance04 20-05-2021 14 0   Download

 • "Bài giảng Lý thuyết mô hình và tối ưu - ThS Nguyễn Tấn Phúc" trang bị cho người học kiến thức về mô hình hóa, hệ thống cơ, hệ thông điện, hệ thống cơ điện tử; mô phỏng Mathlab – Simulink; tối ưu hóa, bài toán Max và Min.

  pdf60p kethamoi12 13-05-2021 30 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Điện hóa lý thuyết
p_strCode=baigiangdienhoalythuyet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2