intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Điện kỹ thuật

Xem 1-20 trên 4070 kết quả Bài giảng Điện kỹ thuật
 • Bài giảng Hàn TIG - Bài 2: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài học này người học có khả năng: chuẩn bị khí bảo vệ, đầu điện cực, que hàn phụ, dụng cụ làm sạch, dụng cụ bảo hộ lao động thích hợp cho công việc hàn TIG, mối hàn giáp mối đạt yêu cầu; chọn chế độ hàn (Ih, Uh, Vh, dq) và lưu lượng khí bảo vệ phù hợp với chiều dày, tính chất của kim loại và vị trí hàn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt21p vuhuyennhi 06-09-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 1: Hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được phương pháp mồi hồ quang và duy trì hồ quang cháy; trình bày được kỹ thuật hàn đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí bằng; mồi hồ quang bằng hai phương pháp và duy trì hồ quang cháy ổn định với chiều dài Lhq= 2- 6mm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p vuhuyennhi 06-09-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 2: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng; chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; chọn chế độ hàn (dqh, Ih,Uh,Vh) phù hợp với chiều dày vật liệu hàn;...

  ppt27p vuhuyennhi 06-09-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 3: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí bằng. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: trình bày đúng các thông số cơ bản của mối hàn như chiều cao, bề rộng của mối hàn, góc vát, khe hở, chiều dày mép vát của phôi hàn, tiết diện đắp; chuẩn bị phôi hàn, vát mép chi tiết hàn hình chữ V đúng kích thước bản vẽ; gá lắp phôi hàn đảm bảo chắc chắn, đúng khe hở giữa hai chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt26p vuhuyennhi 06-09-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 4: Hàn góc không vát mép ở vị trí bằng (1F). Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được trình tự chuẩn bị phôi hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng; trình bày được kỹ thuật hàn góc không vát mép ở vị trí bằng phương pháp hàn hồ quang tay; chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt24p vuhuyennhi 06-09-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 5: Hàn góc có vát mép ở vị trí bằng (1F). Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn góc có vát mép; trình bày được kỹ thuật hàn góc có vát mép ở vị trí bằng; chuẩn bị phôi hàn, vát mép chi tiết hàn hình chữ V đúng kích thước bản vẽ; gá đính phôi hàn chắc chắn không cong vênh, không biến dạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt24p vuhuyennhi 06-09-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 8: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng (3G). Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước bản vẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; chuẩn bị vật liệu hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ an toàn; chọn chế độ hàn (dh, Ih,Uh,Vh) phù hợp với chiều dày vật liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt22p vuhuyennhi 06-09-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện hồ quang tay cơ bản - Bài 9: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngang (2G). Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: trình bày khái niệm, đặc điểm và kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí ngang; đọc bản vẽ và chuẩn bị mối ghép hàn đúng quy phạm; chọn chế độ hàn (dqh, Ih) khi biết kích thước phôi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p vuhuyennhi 06-09-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Đo đạc điện tử - Bài 3: Cấu tạo của máy toàn đạc điện tử TS02- 7”. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: hình dạng cấu tạo bên ngoài của máy TCR-705; cấu tạo các phím chức năng của máy TS02; các thông số kĩ thuật máy TCR-705; các thuật ngữ kỹ thuật và các chữ viết tắt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p vuhuyennhi 06-09-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Hàn TIG nâng cao - Bài 1: Hàn giáp mối vát mép ở vị trí ngang. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối vát mép ở vị trí ngang bằng phương pháp hàn Tig; phân biệt công dụng của từng loại khí bảo vệ phù hợp với từng loại điện cực hàn và kim loại hàn; chuẩn phôi hàn đúng kích thước bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt22p vuhuyennhi 06-09-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Hàn TIG nâng cao - Bài 2: Hàn giáp mối vát mép ở vị trí đứng. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối vát mép ở vị trí đứng bằng phương pháp hàn Tig; phân biệt công dụng của từng loại khí bảo vệ phù hợp với từng loại điện cực hàn và kim loại hàn; chuẩn phôi hàn đúng kích thước bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt23p vuhuyennhi 06-09-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện nâng cao - Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng (3G). Sau khi học xong bài học người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn đứng; trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn đứng; chuẩn bị phôi hàn, thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt21p vuhuyennhi 06-09-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện nâng cao - Bài 2: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí đứng. Sau khi học xong bài học người học có khả năng: trình bày đúng các thông số cơ bản của mối hàn như chiều cao, bề rộng của mối hàn, góc vát, khe hở, chiều dày mép vát của phôi hàn, tiết diện đắp; chuẩn bị phôi hàn, vát mép chi tiết hàn hình chữ V đúng kích thước bản vẽ; gá lắp phôi hàn đảm bảo chắc chắn, đúng khe hở giữa hai chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt24p vuhuyennhi 06-09-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện nâng cao - Bài 3: Hàn góc không vát mép ở vị trí đứng (3F). Sau khi học xong bài học người học có khả năng: nêu được các thông số cơ bản của mối hàn góc và ứng dụng của mối hàn góc; chuẩn bị phôi hàn, gá đính chắc chắn đúng kích thước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu và kiểu liên kết hàn góc; trình bày được kỹ thuật hàn góc không vát mép ở vị trí đứng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt21p vuhuyennhi 06-09-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện nâng cao - Bài 4: Hàn góc có vát mép ở vị trí bằng (3F). Sau khi học xong bài học người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn góc có vát mép; trình bày được kỹ thuật hàn góc có vát mép ở vị trí bằng; chuẩn bị phôi hàn, vát mép chi tiết hàn hình chữ V đúng kích thước bản vẽ; gá đính phôi hàn chắc chắn không cong vênh, không biến dạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt21p vuhuyennhi 06-09-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện nâng cao - Bài 5: Hàn góc không vát mép ở vị trí đứng (4F). Sau khi học xong bài học người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn góc không vát mép ở vị trí đứng; trình bày được kỹ thuật hàn góc không vát mép ở vị trí đứng; chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; gá đính phôi hàn chắc chắn, đúng kích thước, đúng vị trí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt19p vuhuyennhi 06-09-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Hàn điện nâng cao - Bài 6: Hàn góc có vát mép ở vị trí bằng (4F). Sau khi học xong bài học người học có khả năng: nêu được quy trình chuẩn bị phôi hàn góc có vát mép ở vị trí bằng; trình bày được kỹ thuật hàn góc có vát mép ở vị trí bằng; chuẩn bị phôi hàn, vát mép chi tiết hàn hình chữ V đúng kích thước bản vẽ; tính toán và chọn chế độ hàn góc có vát mép (dqh, Ih, Vh) phù hợp với chiều dày vật liệu và vị trí hàn bằng;...

  ppt21p vuhuyennhi 06-09-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn - giàn giáo - Bài 3: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông - chữ. Sau khi học xong bài này, người học có thể: mô tả được cấu tạo và trình bày được các yêu cầu kỹ thuật, quy trình gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông - chữ nhật; làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật tại công trình xây dựng;...

  pdf20p vuhuyennhi 06-09-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật - Chương 4: Đồ thức khối hình học. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khối đa diện; khối lăng trụ; khối chóp và chóp cụt đều; khối tròn xoay; hình chiếu của khối trụ tròn xoay; hình chiếu của khối nón tròn xoay; hình chiếu của khối cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p vuhuyennhi 06-09-2022 4 3   Download

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật - Chương 7: Hình biểu diễn vật thể theo TCVN 5-78. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các loại hình chiếu; khái niệm, quy ước và các loại mặt cắt; khái niệm, quy ước và các loại hình cắt; cách biểu diễn và cách đọc bản vẽ vật thể hình trích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt57p vuhuyennhi 06-09-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Điện kỹ thuật
p_strCode=baigiangdienkythuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2