intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình căn bản

Xem 1-20 trên 667 kết quả Bài giảng Lập trình căn bản
 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Lập trình căn bản tuần 16 "Bài toán tìm kiếm, sắp xếp" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về thuật toán tìm kiếm tuần tự, thuật toán tìm kiếm nhị phân, thuật toán sắp xếp nổi bọt. Với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf23p thuytonh 27-09-2015 133 21   Download

 • Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 3 - Các phát biểu điều khiển dành cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, nội dung của bài giảng giúp sinh viên nắm được các phát biểu điều khiển và flowchart, so sánh và đánh giá. Chúc các bạn học tốt.

  pdf13p missminh32 15-04-2014 62 10   Download

 • Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 1 - Khái niệm cơ bản dành cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, mục tiêu của bài giảng nhằm giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập trình trên máy tính, cung cấp cơ sở lý thuyết và kỹ năng cơ bản về lập trình cho các môn học. Nội dung trình bày một số khái niệm về: máy tính và chương trình máy tính; ngôn ngữ lập trình; translator; giải thuật và flow char; công cụ phát triển như: công cụ IDE; compiler, error và debug.

  pdf20p missminh32 15-04-2014 85 9   Download

 • Bài giảng Lập trình căn bản gồm có 10 chương, cung cấp cho người học những nội dung như: Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường lập trình Turbo C, các thành phần của ngôn ngữ C, các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn, các lệnh có cấu trúc, chương trình con, kiểu mảng, kiểu con trỏ, kiểu chuỗi ký tự, kiểu cấu trúc, kiểu tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt5p youcanletgo_02 07-01-2016 39 9   Download

 • Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 2 - Dữ liệu và cấu trúc chương trình trình bày với người học các khái niệm cơ bản về dữ liệu và biểu diễn dữ liệu trong máy tính, khai báo dữ liệu trong chương trình, một số phép toán cơ bản và cấu trúc cơ bản một chương trình PASCAL. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf13p missminh32 15-04-2014 63 8   Download

 • Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 4 - Các dữ liệu do người dùng định nghĩa trình bày các nội dung chính sau: Các kiểu dữ liệu rời rạc, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, một số giải thuật trên array và các khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu. Chúc các bạn học tốt.

  pdf21p missminh32 15-04-2014 62 6   Download

 • Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 5 - Chương trình con trình bày với người học những nội dung chính sau: phân loại và khai báo, thông số - phân loại và ý nghĩa, biến cục bộ và toàn cục, tầm vực chương trình con – biến Đệ quy. Chúc các bạn học tốt.

  pdf11p missminh32 15-04-2014 68 5   Download

 • Bài giảng Lập trình căn bản - Chương 9 giới thiệu về kiểu cấu trúc trong C. Nội dung chính trong chương này gồm có: Kiểu cấu trúc trong C, các thao tác trên biến kiểu cấu trúc, con trỏ và cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p youcanletgo_02 07-01-2016 34 3   Download

 • Nội dung của chương 1 Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường Turbo C 3.0 nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về tổng quan ngôn ngữ lập trình C, lịch sử và những đặc điểm của C, môi trường lập trình Turbo C.

  ppt13p violet_12 24-05-2014 91 15   Download

 • Nội dung của chương 4 Câu lệnh có cấu trúc nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về khối lệnh trong C, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc vòng lặp, các câu lệnh “đặc biệt”.

  ppt31p violet_12 24-05-2014 62 13   Download

 • Nội dung cơ bản trong chương 2 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C nằm bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về bộ chữ viết trong C, các từ khóa, cặp dấu ghi chú thích, các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn, tên và hằng, biến và biểu thức, cấu trúc của một chương trình C.

  ppt52p violet_12 24-05-2014 59 11   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 3 Các câu lệnh đơn trong C nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm nêu câu lệnh, câu lệnh đơn. Lệnh nhập giá trị từ bàn phím cho biến, lệnh xuất giá trị của biểu thức lên màn hình .

  ppt20p violet_12 24-05-2014 57 8   Download

 • Trong chương 5 Chương trình con thuộc bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về khái niệm về hàm trong C, xây dựng một hàm, truyền tham số cho hàm, hàm đệ qui. Bài giảng trình bày súc tích có các ví dụ minh họa nên sinh viên dễ dàng tiếp thu bài học.

  ppt19p violet_12 24-05-2014 58 8   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Lập trình căn bản Chương 6 Kiểu mảng nhằm giới thiệu kiểu mảng trong C, mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  ppt21p violet_12 24-05-2014 70 8   Download

 • Nội dung của phần 1 Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật nằm trong bài giảng lập trình căn bản nhằm trình bày về từ bài toán đến chương trình, giải thuật, kiểu dữ liệu. Khái niệm về ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch.

  ppt26p violet_12 24-05-2014 56 7   Download

 • Nội dung trong chương 9 Kiểu cấu trúc nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về kiểu cấu trúc trong C, các thao tác trên biến kiểu cấu trúc, con trỏ và cấu trúc. Định nghĩa kiểu cấu trúc, khai báo biến cấu trúc.

  ppt20p violet_12 24-05-2014 54 7   Download

 • Chương 10 Kiểu tập tin nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về một số khái niệm về tập tin, các thao tác trên tập tin, truy cập tập tin văn bản, truy cập tập tin nhị phân. Khi kết thúc chương trình thì dữ liệu vẫn còn do đó chúng ta có thể sử dụng nhiều lần.

  ppt28p violet_12 24-05-2014 57 7   Download

 • Nội dung của chương 7 Kiểu con trỏ thuộc bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về giới thiệu kiểu dữ liệu con trỏ, khai báo và sử dụng biến con trỏ, con trỏ và mảng, con trỏ và tham số hình thức của hàm. 1 con trỏ là 1 biến được dùng để chứa địa chỉ của ô nhớ trong bộ nhớ.

  ppt27p violet_12 24-05-2014 48 6   Download

 • Nội dung chính của chương 8 Chuỗi ký tự nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về khái niệm về khai báo, các thao tác trên chuỗi ký tự. Khai bào bao gồm: khai báo theo mảng, khai báo theo con trỏ, vừa khai báo vừa gán giá trị.

  ppt28p violet_12 24-05-2014 40 5   Download

 • Bài giảng Giáo trình Lập trình căn bản của ThS. Nguyễn Cao Trí nhằm giúp các bạn biết được một số thuật ngữ liên quan đến máy tính và lập trình, sơ lược về ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ minh họa Pseudo code và Pascal, các giải thuật cơ bản. Từ đó, giúp các bạn có cơ sở lý thuyết và kỹ năng cơ bản về lập trình máy tính.

   

   

  ppt74p thuytrang_6 27-07-2015 94 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Lập trình căn bản
p_strCode=baigianglaptrinhcanban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản