intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết thông tin

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Lý thuyết thông tin
 • Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng) sử dụng giảng dạy trong mô đun đào tạo chuyên môn nghề Quản trị mạng được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Giáo trình kết cấu gồm 8 bài và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: WAN và Router; giới thiệu Router; cấu hình Router; cập nhật thông tin từ các thiết bị khác; quản lý phần mềm IOS;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p hayatogokudera 18-07-2022 3 3   Download

 • Học phần thuế giảng dạy cho ngành Kế toán – Tài chính yêu cầu trang bị nền tảng lý thuyết và khả năng ứng dụng vào thực tiễn phong phú cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế. Trong bài viết "Kinh nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với học phần Thuế của lớp học đông sinh viên ngành Kế toán – Tài chính", với đặc điểm người học là sinh viên chưa có hiểu biết về thực tế kinh doanh, lớp học đông, tác giả đưa ra một số cách thức áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, bao gồm đặt tình huống giải quyết vấn đề trên lớp và thảo luận nhóm.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 31 1   Download

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 7 - Lấy mẫu tín hiệu giới thiệu về lý thuyết lấy mẫu, biến đổi Fourier rời rạc (DFT), biến đổi Fourier nhanh (FFT). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p lavender2022 04-05-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 9: Hệ thống các định chế trung gian tài chính gồm có những nội dung sau: Khái quát về các định chế trung gian tài chính, ngân hàng thương mại, bảo hiểm thương mại, các tổ chức tín dụng khác trong nền kinh tế.

  pdf52p cucngoainhan9 07-04-2022 15 1   Download

 • Bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài của sinh viên: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

  pdf87p redrose24 08-04-2022 92 4   Download

 • Tài liệu bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

  pdf13p redrose24 08-04-2022 17 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị học: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày về nhập môn quản trị học; tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị; các lý thuyết quản trị; trường phái quản trị hành vi (trường phái tâm lý xã hội trong quản trị); vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị; môi trường quản trị; thông tin và quyết định trong quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf124p chenlinong_0310 23-02-2022 55 13   Download

 • "Bài giảng Truyền thông số: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về truyền thông số; các phần tử của hệ thống thông tin số; các kênh thông tin và đặc tính của kênh thông tin; mô hình toán học cho các kênh thông tin; lý thuyết tín hiệu và hệ thống; biểu diễn tín hiệu; tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu; các hệ thống tuyến tính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf46p chenlinong_0310 23-02-2022 16 2   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung lý thuyết về kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh tiểu học. Từ cơ sở lý luận đó, chúng tôi xây dựng các phiếu khảo sát dành cho giáo viên, học sinh tiểu học nhằm tìm hiểu một số thông tin về tầm quan trọng của việc làm nhóm, lợi ích mà việc làm nhóm mang lại hay những khó khăn mà học sinh gặp phải khi làm việc cùng nhau. Đồng thời xây dựng các tiêu chí đánh giá các tiết dự giờ để xem giáo viên có giúp học sinh phát triển kĩ năng làm việc nhóm trong tiến trình giảng dạy hay không.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 24 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu; quá trình phát triển; một số đặc tính của cơ sở dữ liệu; người sử dụng cơ sở dữ liệu; kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; ngôn ngữ cơ sở dữ liệu

  pdf55p hoathachthao090 10-02-2022 22 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể liên kết (ER); xây dựng thực thể liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p hoathachthao090 10-02-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 3 Mô hình quan hệ dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p hoathachthao090 10-02-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 4 Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới hạn của ER; sự dư thừa; phụ thuộc hàm; hệ suy diễn amstrong; thuật toán tìm bao đóng; thuật toán tìm khóa; các dạng chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p hoathachthao090 10-02-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ SQL, cung cấp cho người học những kiến thức như: định nghĩa dữ liệu; truy vấn dữ liệu; cập nhật dữ liệu; tính đầy đủ của SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p hoathachthao090 10-02-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 6 Ngôn ngữ T-SQL, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu T-SQL; stored procedure; function; trigger. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p hoathachthao090 10-02-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu - Chương 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Data normalization) cung cấp cho học viên những kiến thức về phép tách lược đồ quan hệ; phép tách - kết nối không mất mát thông tin; phụ thuộc hàm đầy đủ; phụ thuộc hàm bắc cầu; kiểm tra phép tách - kết nối không mất thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf52p tanmocphong 19-01-2022 39 1   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là nghiên cứu, hiểu rõ thực trạng giảng dạy các bài hiểu biết chung về quốc phong- an ninh (bài lý thuyết) tại trường THPT. Đề xuất những kinh nghiệm giảng dạy bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng như khai thác sử dụng intenet vào dạy học quốc phòng - an ninh.

  pdf26p tomjerry009 04-01-2022 24 2   Download

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin nhắm đến đối tượng sinh viên là những người vừa học vừa làm, do đó các vấn đề bảo mật thực tế trên mạng được quan tâm nhiều hơn là các cơ sở lý thuyết. Các chuyên đề về mật mã cũng được trình bày đơn giản theo cách nhìn của người sử dụng, không quá chuyên sâu về cơ sở toán học, do đó, nếu có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn hoặc chứng minh các thuật toán, sinh viên cần phải đọc thêm các tài liệu về lý thuyết số.

  pdf137p redemption 29-12-2021 14 3   Download

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Bài 14+15 - Phạm Thị Anh Lê cung cấp cho học viên những kiến thức về tri thức không chắc chắn - logic xác suất, logic mờ; các nguyên nhân của sự không chắc chắn; xử lý trường hợp thông tin không chắc chắn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf36p bachnhuocdong 23-12-2021 14 2   Download

 • Ngày nay công tác đánh giá, đánh giá giảng viên ở các nước phát triển đã đạt được những tiến bộ mạnh mẽ về mọi mặt liên quan đến việc thu thập, phân tích, diễn giải và sử dụng thông tin chuyên môn về giảng viên để nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên. Để việc thực hành đánh giá học sinh của giáo viên được giới thiệu một cách hiệu quả và khoa học trong các trường đại học Việt Nam, bài báo này nhằm cung cấp một số cơ sở lý luận về đánh giá học sinh đối với giáo viên, làm cơ sở lý luận cho quy trình đánh giá học sinh của giáo viên sau này.

  pdf4p thienlangso 15-12-2021 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Lý thuyết thông tin
p_strCode=baigianglythuyetthongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2