Bài giảng marketing doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 431 kết quả Bài giảng marketing doanh nghiệp
 • Bài giảng "Marketing công nghiệp - Chapter 1: Introduction to Business marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Concepts of business market, concepts of business marketing, demands of business market, conceptual questions, homework

  pdf10p tieu_vu08 05-05-2018 1 0   Download

 • Bài giảng "Marketing công nghiệp - Chapter 2: Understanding business market and environment" cung cấp cho người học các kiến thức: Types of business customers, classification of industrial product, purchasing orientations of B.C, types of buying situations, environmental analysis of B.M, questions and homework.

  pdf12p tieu_vu08 05-05-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Marketing công nghiệp - Chapter 3: Organizational buying & Buying behavior" cung cấp cho người học các kiến thức: Purchasing objectives, organisational buying process, types of purchase or buying situations, the buying center, models of organisational buying behavior.

  pdf9p tieu_vu08 05-05-2018 1 0   Download

 • Bài giảng "Marketing công nghiệp - Chapter 4: Segmentation, targeting and positioning in B.M" cung cấp cho người học các kiến thức: Market segmentation, selecting the target segments, positioning.

  pdf12p tieu_vu08 05-05-2018 2 0   Download

 • Bài giảng "Marketing công nghiệp - Chapter 5: industrial product strategy" cung cấp cho người học các kiến thức: Definition of an industrial product, changes in product strategy, industrial product life-cycle and strategies, developing product strategies, branding in business market.

  pdf14p tieu_vu08 05-05-2018 1 0   Download

 • Bài giảng "Marketing công nghiệp - Chapter 9: Pricing in business marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Special meaning of price, factors influencing pricing decision 3, pricing methods and strategies, pricing policies, commercial terms and conditions

  pdf7p tieu_vu08 05-05-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Marketing trong kinh doanh: Giới thiệu môn học (B2B Marketing)" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nhiệm vụ của sinh viên, kế hoạch giảng dạy,... Mời các bạn cùng tham khảo trước khi bước vào môn học này.

  pdf6p tieu_vu08 05-05-2018 2 0   Download

 • Chiến lược marketing của doanh nghiệp hay nhà quản lý là hệ thống các đường và giải pháp nhằm xác lập mối quan hệ thích ứng giữa doanh nghiệp với thị trường. Nó sẽtrở thành cơ sở để hoạch định chiến lược sản xuất, chiến lược tài chính và chiến lược con người.

  pdf7p muaxuan_102 27-01-2013 75 17   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung kiến thức bài giảng Marketing du lịch với chương 4 Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch.

  pdf18p tanhthanhthanh23 18-04-2014 329 115   Download

 • Cùng tìm hiểu chương 6 Chiến lược sản phẩm thuộc bài giảng marketing du lịch, với những nội dung trình bày trong chương học sau: Khái niệm về chiến lược sản phẩm du lịch; hoạch định, phân tích và quản lý sản phẩm doanh nghiệp du lịch, quyết định nhãn hiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm du lịch.

  pdf77p tanhthanhthanh23 18-04-2014 193 101   Download

 • Bài giảng Marketing dịch vụ của PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh nhằm trình bày về tổng quan dịch vụ và Marketing dịch vụ, khác biệt hóa và định vị dịch vụ của doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất trong Marketing dịch vụ.

  pdf191p doremon_12 24-12-2013 287 98   Download

 • Bài giảng Marketing dịch vụ của PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh nhằm trình bày về tổng quan dịch vụ và marketing dịch vụ, khác biệt hóa và định vị dịch vụ của doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất trong marketing dịch vụ.

  pdf192p red_12 19-05-2014 99 44   Download

 • Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản chương 2: Môi trường Marketing giới thiệu cho người tham khảo một cách khái quát về môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động Marketing của các doanh nghiệp đồng thời mô tả những xu hướng biến động chính yếu của môi trường vĩ mô và vi mô trên thị trường hiện nay.

  ppt18p lamtran89 12-07-2014 103 41   Download

 • Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản chương 4: Nghiên cứu Marketing với mục tiêu giới thiệu nghiên cứu Marketing và vai trò của nó đối với các quyết định Marketing của doanh nghiệp, các loại hình nghiên cứu Marketing, mô tả quy trình nghiên cứu marketing. Mời các bạn tham khảo.

  ppt21p lamtran89 12-07-2014 117 41   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Marketing thương mại nhằm nêu khái niệm kinh doanh, mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, các hoạt động chủ yếu giúp dn thu lợi nhuận và phát triển trên thị trường và marketing sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu trên.

  pdf132p red_12 19-05-2014 63 28   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản: Chương IV" trình bày về hành vi khách hàng với những nội dung bao gồm: thị trường người tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng, mô hình hành vi mua của người tiêu dùng, nhân tố tác động tới hành vi mua, thị trường các doanh nghiệp sản xuất, thị trường các tổ chức thương mại, thị trường các cơ quan nhà nước.

  ppt41p duongxuan92 26-09-2014 72 25   Download

 • Chương 2 Môi trường marketing thuộc bài giảng marketing căn bản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với mục tiêu sau: Mô tả các yếu tố môi trường vĩ mô; cách đánh giá các cơ hội, thử thách dựa trên phân tích môi trường vĩ mô; mô tả và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường vi mô đến hoạt động marketing của doanh nghiệp

  pdf20p vanthanhthiennu22 19-05-2014 65 24   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản chương 1: Tổng quan về Marketing căn bản và môi trường Marketing trình bày nội dung về khái niệm và những vấn đề cơ bản của marketing, quá trình phát triển và phân loại Marketing, mục tiêu và chức năng của Marketing. Mời các bạn tham khảo.

  ppt63p lamtran89 08-07-2014 76 20   Download

 • Tài liệu tham khảo Chương 3 Môi trường marketing của doanh nghiệp - Bài giảng Marketing cơ bản (Nguyễn Tiến Dũng, Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội).

  pdf23p traidat1992 16-03-2014 59 13   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường marketing, môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt61p doinhugiobay_14 28-01-2016 55 13   Download

Đồng bộ tài khoản