Bài giảng phân tích tài chính quốc tế

Xem 1-20 trên 73 kết quả Bài giảng phân tích tài chính quốc tế
 • Phân tích tài chính Bài giảng PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Như đã trình bày trong môn học, những quyết định tài chính bao gồm quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định quản lý tài sản được xem xét trong phạm vi một quốc gia. Trên bình diện quốc tế, những quyết định này sẽ thay đổi như thế nào? Bài này sẽ trình bày một số khía cạnh liên quan đến môi trường kinh doanh quốc tế có ảnh hưởng khi phân tích tài chính.

  pdf12p meoheo4 06-05-2011 1250 586   Download

 • Bài giảng Phân tích tài chính (2016) - Bài 1, 2 trình bày về công cụ tài chính và thị trường tài chính. Nội dung trong bài này mô tả hệ thống tài chính, trong đó giới thiệu công cụ tài chính, thị trường tài chính, tổ chức tài chính và cơ sở hạ tầng tài chính theo các khái niệm chuẩn quốc tế và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p estupendo2 10-08-2016 21 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản gồm các nội dung chính là: Quy trình ghi sổ kế toán, định khoản trong kế toán, phân tích các giao dịch,...

  pdf15p dolalatien 30-11-2017 3 2   Download

 • Bài 14 bis: Phân tích tài chính quốc tế - Bài này sẽ trình bày một số khía cạnh liên quan đến môi trường kinh doanh quốc tế có ảnh hưởng khi phân tích tài chính. Trong bài này chúng ta sẽ xem xét những vấn đề phân tích tài chính đã học từ đầu đến nay sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong môi trường kinh doanh quốc tế, đặc biệt vấn đề về tỷ giá và rủi ro tỷ giá hối đoái.

  pdf12p thanh_trieu 24-12-2009 611 432   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích tài chính - bàbài giảng 1 tổng quan về phân tích tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p maikitucxa135a 29-07-2011 465 216   Download

 • ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Bài này vận dụng các khái niệm và mô hình DCF để định giá các loại cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Qua bài này học viên không chỉ được làm quen với mô hình định giá cổ phiếu mà còn biết cách sử dụng mô hình này trong một số tình huống định giá và phân tích tài chính khác. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu định giá chứng khoán cần phân biệt một số cặp khái niệm sau đây về giá trị. ...

  pdf6p maikitucxa135a 29-07-2011 180 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích tài chính - định giá trái phiếu', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p maikitucxa135a 29-07-2011 162 53   Download

 • Bài giảng phân tích tài chính: Hợp đồng kỳ hạn trình bày cách thức sử dụng hợp đồng kỳ hạn để quản lý rủi ro biến động giá cả hàng hóa nói chung và quản lý rủi ro ngoại hối nói riêng. Trong đó: Phần 1 giới thiệu khái quát về thị trường tài chính phái sinh. Phần 2 giới thiệu cơ bản về hợp đồng kì hạn kèm theo ví dụ minh họa.

  pdf9p nhatrangyeuthuong 02-04-2014 73 18   Download

 • Phân tích tài chính (financial analysis) là môn học được thiết kế dành riêng cho Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright và được giảng dạy vào học kỳ Thu hàng năm.

  pdf16p quochung 20-07-2009 1717 1000   Download

 • Giới thiệu chung Mô hình định giá tài sản vốn (Capital asset pricing model – CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng của một chứng khoán bằng lợi nhuận không rủi ro (risk-free) cộng với một khoản bù đắp rủi ro dựa trên cơ sở rủi ro toàn hệ thống của chứng khoán đó. Còn rủi ro không toàn hệ thống không được xem xét trong mô hình này do nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục đầu tư...

  pdf13p maikitucxa135a 29-07-2011 186 64   Download

 • Trong bài 2 chúng ta đã đề cập nhiều đến suất chiết khấu dùng để làm cơ sở xác định giá trị hiện tại của một số tiền hoặc của một dòng tiền. Bài 4 và 5 sẽ gặp lại khái niệm này với tên gọi là tỷ suất lợi nhuận yêu cầu. Làm thế nào để quyết định suất chiết khấu hay tỷ suất lợi nhuận yêu cầu? Bài 5 sẽ xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư...

  pdf7p maikitucxa135a 29-07-2011 137 60   Download

 • Các công ty đầu tư vào rất nhiều loại tài sản thực. Những tài sản này bao gồm các tài sản hữu hình như nhà xưởng, máy móc và các tài sản vô hình như các hợp đồng quản lý và các bằng sáng chế. Mục tiêu của quyết định đầu tư, hoặc quyết định hoạch định vốn là tìm kiếm các tài sản thực có giá trị lớn hơn chi phí.

  pdf23p maikitucxa135a 29-07-2011 101 40   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) trong Tài chính quốc tế trình bày về tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế, nội dung của cán cân thanh toán quốc tế, một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế, cân bằng cán cân thanh toán quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

  pdf44p wave_12 07-04-2014 118 38   Download

 • Hiểu và giải thích được sự biến động của tỷ giá trong thực tế; Hiểu và phân tích được đặc điểm và nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng tài chính; Hiểu và phân tích được các chính sách kinh tế mà các chính phủ có thể áp dụng để tác động đến các dòng lưu chuyển tài chính quốc tế..

  pdf100p bookstore_1 10-01-2013 180 36   Download

 • Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, phân tích doanh thu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp, phân tích chi phí kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp,... là những nội dung chính trong bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh quốc tế". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  ppt172p ntdong92 29-10-2015 77 19   Download

 • Môn học Tài chính quốc tế nhằm trang bị kiến thức chung và nâng cao về tài chính quốc tế, sau khi học viên đã hoàn thành học phần tài chính quốc tế cơ bản ở chương trình cử nhân kinh tế. Trang bị phương pháp luận và cơ sở khoa học cần thiết để học viên nghiên cứu, phân tích, đánh giá và có quan điểm riêng về các vấn đề thuộc tài chính quốc tế, đặc biệt chính sách quản TS.

  pdf18p navy_12 22-05-2014 41 13   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 trình bày về cán cân thanh toán quốc tế như tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế, nội dung của cán cân thanh toán quốc tế, một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế và các nội dung khác.

  ppt43p hoa_cuc91 26-06-2014 37 12   Download

 • Nội dung của chương 1 Tổng quan về tài chính quốc tế nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về phương pháp tiếp cận và nghiên cứu các vấn đề về hoạt động TCQT và chính sách quản lý hoạt động TCQT Học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, lý giải, dự đoán và nêu quan điểm cá nhân, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động TCQT và chính sách quản lý TCQT.

  pdf36p big_12 09-06-2014 79 9   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày lý thuyết căn bản về thị trường tài chính, gồm 6 chương: tổng quan về thị trường tài chính, cổ phiếu và định giá cổ phiếu, trái phiếu và định giá trái phiếu, chứng khoán phái sinh, sở giao dịch chứng khoán, phân tích các chỉ số tài chính.

  pdf44p slow_12 26-06-2014 41 9   Download

 • Nội dung chương 4: Phương pháp dự báo tỷ giá hối đoái thuộc bài giảng Tài chính Quốc tế trình bày nội dung về tiếp cận một số phương pháp dự báo tỷ giá hối đoái, các lý thuyết phân tích tỷ giá hối đoái, một số quy luật và mô hình cơ bản dùng để dự báo tỷ giá hối đoái. Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf8p lamtran89 14-07-2014 40 6   Download

Đồng bộ tài khoản