HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
334
lượt xem
85
download

HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở các nước phát triển và các tổ chức kinh tế quốc tế, thuật ngữ “Chính sách công” được sử dụng rất phổ biến. Có thể nêu ra một số quan niệm sau: Chính sách công bao gồm các hoạt động thực tế do chính phủ tiến hành (Peter Aucoin, 1971). Chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quan lẫn nhau của một nhà chính trị hay một nhóm các nhà chính trị gắn liền với việc lựa chọn các mục tiêu và các giải pháp để đạt các mục tiêu đó (William Jenkin, 1978). Chính sách công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

 1. HOÏC VIEÄN HAØNH CHÍNH QUOÁC GIA Moân hoïc: HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Tel: 0913 968 965 Email: xtiennapa@yahoo.com
 2. Chương 5: Nội dung phân tích chính sách 1. Phân tích, tìm kiếm lựa chọn vấn đề chính sách 2. Phân tích hoạch định chính sách 3. Phân tích tính hệ thống của chính sách 4. Phân tích tình hình triển khai thực hiện chính sách 5. Phân tích duy trì chính sách 6. Phân tích hiệu quả thực thi chính sách (đánh giá chính sách)
 3. Chương 5: Nội dung phân tích chính sách Phân tích lựa chọn vấn đề chính sách 1. Phân tích hoạch định chính sách 2. Phân tích thực thi chính sách 3. 4. Phân tích duy trì chính sách Phân tích đánh giá hiệu quả thực thi 5. chính sách 6. Phân tích tính hệ thống của chính sách
 4. Xác định Hoạch định Thực thi vấn đề chính chính sách chính sách sách Phân tích Phát hiện Duy trì chính chính sách mâu thuẩn sách Đánh giá chính sách Giải thích: Chỉ sự luân chuyển trong chu trình chính sách Chỉ mối liên hệ trực tiếp Hình 1.2: Sơ đồ chu trình chính sách
 5. Input Output Thông tin Thông tin Phân tích, xử lý (Information) (Information) Dữ liệu (Data) thông tin Process: +-x:%… Analysis Năng lực trình độ của chủ thể phân tích
 6. TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Chính thức Phi chính thức Các cơ quan Nhà nước Tổ chứcTổ chức Cá nhân Nhóm Tổ chức Trung ương Chính xã hội Báo chílợi ích chính Think Tank trị (Interest trị … Các cơ quan Group) xã hội Nhà nước Địa phương
 7. TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Chính thức Phi chính thức Các cơ quan Tổ chức Nhà nước Tổ chứcTổ chức Cá nhân Nhóm chính trị Trung ương Chính xã hội Báo chí lợi ích Đảng cộng Think Tank (Interest trị Các cơ quan sản … xã hội Group) Nhà nước Việt Nam Địa phương
 8. 3.Phân tích tính hệ thống của chính sách 3.1.Phân tích tính hệ thống của mục tiêu chính sách công 3.2.Phân tích tính hệ thống của biện pháp chính sách 3.3.Phân tích tính hệ thống của chính sách với các công cụ quản lý vĩ mô
 9. 3.1.Phân tích tính hệ thống của mục tiêu chính sách công • Tính hệ thống của mục tiêu chính sách là sự hợp nhất của những giá trị mà chính sách hướng tới thành một thể thống nhất. • Phân tích tính hệ thống mục tiêu chính sách là xem xét trạng thái về quan hệ giữa các bộ phận cấu thành mục tiêu trong một môi trường cụ thể. • Nhiệm vụ phân tích là phải tiến hành phân giải được các mối quan hệ trong những nội dung sau:
 10. 3.1.Phân tích tính hệ thống của mục tiêu chính sách công – Phân tích tính thống nhất trong quan hệ giữa các bộ phận của mục tiêu chính sách. – Phân tích tính thống nhất của mục tiêu chính sách về tính chất (mục tiêu trực tiếp, gián tiếp, mục tiêu trước mắt, lâu dài; mục tiêu chính sách với mục tiêu các chương trình, dự án...).
 11. 3.1.Phân tích tính hệ thống của mục tiêu chính sách công – Phân tích tính thống nhất trong quan hệ giữa mục tiêu chính sách với mục tiêu định hướng. – Phân tích tính thống nhất về mục tiêu của chính sách trong hệ thống chính sách.
 12. Cây mục tiêu MỤC TIÊU M1 M2 M3 M4 GP1,2,3… GP1,2,3… GP1,2,3… GP1,2,3… M1-1 M1-2
 13. 3.2.Phân tích tính hệ thống của biện pháp chính sách • Tính hệ thống của chính sách còn được phản ánh qua tính hệ thống của các biện pháp chính sách. Phân tích tính hệ thống của biện pháp chính sách được thực hiện qua các mặt sau:
 14. 3.2.Phân tích tính hệ thống của biện pháp chính sách – Phân tích tính thống nhất về tính chất của các biện pháp chính sách; – Phân tích về tính phù hợp của các biện pháp với mục tiêu; – Phân tích tính phù hợp của hệ thống biện pháp với cơ chế vận hành; – Phân tích tính hiện thực của chính sách;
 15. 3.3.Phân tích tính hệ thống của chính sách với các công cụ quản lý vĩ mô • Nhà nước được sử dụng công cụ quản lý vĩ mô để tổ chức, điều hành các đối tượng trong nền kinh tế - xã hội. Do tính năng, tác dụng khác nhau, nên mỗi công cụ được sử dụng vào một mục đích nhất định. Có công cụ được dùng để qui định về hành vi hoạt động của đối tượng, có công cụ dùng để khuyến khích đối tượng trong vận động, có công cụ dùng để tạo lập môi trường cho đối tượng hoạt động v. v...
 16. 3.3.Phân tích tính hệ thống của chính sách với các công cụ quản lý vĩ mô • …mặc dù được sử dụng với những mục đích khác nhau, nhưng các công cụ đều cùng tác động đến các đối tượng theo một định hướng. Yêu cầu này tạo ra sự thống nhất trong việc ban hành và sử dụng công cụ quản lý của Nhà nước.
 17. Vĩnh Long: UBND xã chỉ làm việc buổi sáng 21/01/2007, 04:43 (GMT+7)
 18. • TT - Vĩnh Long UBND xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long chỉ làm việc vào buổi sáng, còn buổi chiều phòng tiếp dân, phòng chủ tịch, phó chủ tịch, công an... tất cả đều khóa cửa im lìm! Việc này tồn tại cả năm nay.
 19. UBND xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 20. • Người dân xã than: chính quyền chỉ làm việc một buổi, báo hại người dân có việc ký giấy tờ, làm thủ tục gì gấp phải chạy vòng vòng tới nhà gặp từng cán bộ... năn nỉ ký, nếu không phải chờ hôm sau (!). Việc chứng giấy tờ (việc công) được thực hiện ở nhà riêng liệu có đúng? • Ông Đinh Duy Phong, trưởng công an xã, xác nhận: “Xã chỉ làm việc buổi sáng, còn buổi chiều cán bộ bận xuống cơ sở vận động dân, kiểm tra các hoạt động phong trào”. Tin, ảnh: MINH TÂM •

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản