intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng về môn Thị trường ngoại hối - Dự báo tỷ giá hối đoái - Vũ Đức Hải

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

300
lượt xem
127
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng về môn Thị trường ngoại hối - Dự báo tỷ giá hối đoái - Vũ Đức Hải" gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu Khái quát về thị trường ngoại hối thế giới. Phần 2 trình bày Phân tích cơ bản. Phần 3 trình bày Phân tích kỹ thuật. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về môn Thị trường ngoại hối - Dự báo tỷ giá hối đoái - Vũ Đức Hải

 1. Eximbank Vietnam Foreign Exchange Workshop Th Trư ng Ngo i H i D Báo T Giá H i ðoái Vũ ð c H i FX Dealer and Analyst Treasury Dept. – Eximbank Vietnam hai.vd@eximbank.com.vn Foreign Exchange Module I 9/5/2007
 2. N i Dung Trình Bày Ph n I: Khái quát v th trư ng ngo i h i th gi i + Th trư ng toàn c u + Nguyên t c v n hành c a th trư ng ngo i h i + M t s thông l trên trên th trư ng ngo i h i + Ho t ñ ng t i Dealing Room (Treasury Department) Ph n II: Phân tích cơ b n (Fundamental Analysis) + Các y u t nh hư ng ñ n t giá + Ý nghĩa c a các ch s kinh t (Economic Indicators) + M t s tình hu ng (Case Study) Ph n III: Phân tích k thu t (Technical Analysis) + Các d ng ñ th và m t s mô hình + Phân tích Fabonacci & Sóng Elliott + M t s công c phân tích k thu t (Technical Indicators) Foreign Exchange Module I 2 9/5/2007
 3. Khái quát v th trư ng ngo i h i th gi i Foreign Exchange Equities & Money Market Market Commodities Fixed Income Market Market Foreign Exchange Module I 3 9/5/2007
 4. Global Foreign Exchange Markets London New York Tokyo VietNam Hong Kong 24H Market Singapore Th trư ng hi u qu 2,000 t USD/ngày USD, EUR, JPY, GBP, CHF AUD, CAD, NZD, SEK, NOK Spot, Forward, Swap, Option, Structure... Foreign Exchange Module I 4 9/5/2007
 5. Foreign Exchange Module I 5 9/5/2007
 6. Global Foreign Exchange Markets GMT Sydney Tokyo Frankfurt London NewYork Foreign Exchange Module I 6 9/5/2007
 7. Khái quát v th trư ng ngo i h i th gi i Th trư ng ngo i h i t n t i là do: + Thương m i và ñ u tư (Trade and Investment) + Phòng h r i ro (Hedging) + Nhu c u ñ u cơ (Speculation) Foreign Exchange Module I 7 9/5/2007
 8. Khái quát v th trư ng ngo i h i th gi i L ch s 1880 – International Gold Standard 1944 – Bretton Woods Agreement 1973 – Floating Rates 1880 Bretton Woods Agreement 1973 International Gold Standard 1944 Floating Rates Foreign Exchange Module I 8 9/5/2007
 9. Ai s d ng th trư ng FX ? Ngân hàng Thương m i Qu ð u Tư Ngân hàng TW Doanh nghi p Nhà môi gi i ð nh ch tài chính khác Market–Maker & Market–Taker Foreign Exchange Module I 9 9/5/2007
 10. Foreign Exchange Module I 10 9/5/2007
 11. Foreign Exchange Module I 11 9/5/2007
 12. Foreign Exchange Market (FX) Bi u ñ bi u hi n t l dòng chu chuy n v n trên th trư ng FX th gi i Foreign Exchange Module I 12 9/5/2007
 13. Quy trình giao d ch trên th trư ng ngo i h i Hơn 500 ngân hàng y t giá trên h th ng (EBS) Foreign Exchange Module I 13 9/5/2007
 14. M t s thông l trên th trư ng Forex Foreign Exchange Module I 14 9/5/2007
 15. M t s thông l trên th trư ng Forex SWIFT Code Currency USD US Dollar (Greenback) EUR Euro JPY Japan Yen (Yen) GBP UK Sterling (Cable) AUD Australia Dollar (Aussie) CAD Canadian Dollar (Loonie) VND Vietnam Dong SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) Foreign Exchange Module I 15 9/5/2007
 16. M t s thông l trên th trư ng Forex Quy t c y t giá các ñ ng ti n Ki u M (Gián ti p) Ki u Châu Âu (Tr c ti p) EUR/USD = 1.3615 USD/JPY = 121.12 EUR: ð ng ti n y t giá USD: ð ng ti n y t giá USD: ð ng ti n ñ nh giá JPY : ð ng ti n ñ nh giá M t s quy t c khác Kh i lư ng giao d ch ISDA USD 100K => USD 100,000 (International Swap and Derivative Association) USD 1 Mio => USD 1,000,000 USD 1 Bio => USD 1,000,000 Foreign Exchange Module I 16 9/5/2007
 17. M u m t giao d ch FX t i Eximbank Vietnam 28May07: (SPOT) EUR/USD = 1.3616/20 EBVI> EUR 1. HSBC> 16*18 EBVI> I BUY CFM WE BUY EUR 1 MIO VS USD AT 1.3618 VAL 30MAY07 MY EUR TO DRESNER BANK FRANKFURT AC 010101 TK VM FOR DEALING HSBC> ALL AGREED FRD CFM AT 1.3617 EUR 1 MIO VS USD WE SELL VAL 30MAY07 MY USD TO HSBC NEWYORK AC 123456 TK N HAVE A PROFITABLE DAY AHEAD #END CONTACT AT 02:45 GMT# Foreign Exchange Module I 17 9/5/2007
 18. Ho t ñ ng c a m t Dealing Room Front Office Middle Office Back Office (FO) (MO) (BO) Foreign Exchange Module I 18 9/5/2007
 19. Foreign Exchange Module I 19 9/5/2007
 20. Khoa H c D Báo T Giá H i ðoái “No one know what will exactly happen in the future” Tương lai b t ñ nh => phát sinh “d báo” D báo t giá h i ñoái tr l i cho câu h i: “Move up or move down?” Có 2 phương pháp ñ d báo: + Phân tích cơ b n (Fundementals Analysis) + Phân tích k thu t (Technical Analysis) Foreign Exchange Module I 20 9/5/2007
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2