intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội

Xem 1-20 trên 180 kết quả Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội
 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội học trình bày những những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học như phương pháp thống kê, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phỏng vấn và một số phương pháp khác.

  pdf93p hoa_lan91 17-06-2014 284 70   Download

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học là hoạt động có ý thức của con người nhằm khám phá ra những quy luật, bản chất hay thuộc tính của sự vật hay hiện tượng trong giới tự nhiên và xã hội, là quá trình áp dụng các ý tưởng, nguyên lý và phương pháp khoa học để tìm ra các kiến thức mới nhằm mô tả, giải thích hay dự báo các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Tham khảo bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học" để hiểu hơn về vấn đề này.

  ppt89p clackpy 06-11-2015 138 46   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học nhằm giới thiệu một số vấn đề chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề trong khoa học công nghệ, kinh tế xã hội …, trao đổi một số kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

  pdf196p model_12 22-04-2014 191 69   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 9: Đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Một số khái niệm về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu, kiểm soát xã hội với các hành vi lệch chuẩn, giá trị của các chuẩn mực đạo đức.

  pdf7p hihihaha3 03-12-2016 59 7   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu dư luận xã hội" do TS. Lưu Hồng Minh biên soạn có kết cấu nội dung được chia thành 3 chương: Chương 1 - Phản ánh của cộng tác viên. Chương 2 - Phân tích nội dung văn bản. Chương 3 - Điều tra bằng bảng hỏi. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nội dung bài giảng.

  pdf82p hanh_tv27 09-04-2019 14 3   Download

 • Bài 3 trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp người học tìm hiểu và làm quen phương pháp nghiên cứu khoa học thường dùng trong giáo dục: phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp. Ở phần bài giảng này tập trung trình bày phương pháp định lượng và phương pháp định lượng trong phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp với những nội dung.

  pdf10p thanhtrieung 04-09-2018 21 1   Download

 • Bài giảng Xã hội học: Chương IX trình bày phương pháp nghiên cứu xã hội học nhằm trang bị cho học viên hệ thống tri thức cơ bản về phương pháp điều tra xã hội học, quy trình của một cuộc điều tra xã hội học, kỹ thuật của một cuộc điều tra xã hội học, nắm được các bước điều tra, các thao tác chính trong từng giai đoạn.

  ppt51p hoa_dai91 25-06-2014 95 25   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf108p phuctran399 04-11-2010 1752 778   Download

 • Khoa học là hệ thống tri thức về mọi qui luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội, và tư duy” (Auger, 1961).“Nghiên cứu khoa học là sự tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết: hoặc là phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới;

  pdf41p quangvo555 21-01-2013 874 241   Download

 • Chương này sẽ trình bày các bước tiến hành nghiên cứu xã hội học, sau đó giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu cơ bản có thể giúp những người mới nghiên cứu có thể tiến hành được một nghiên cứu xã hội học như phỏng vấn sâu, phỏng bằng bảng hỏi, phỏng vấn nhóm và phát vấn bằng bảng hỏi. Chương này kết thúc bằng việc giới thiệu cách thức xây dựng bảng hỏi trong nghiên cứu xã hội học. ...

  pdf12p thiuyen3 17-08-2011 563 81   Download

 • Bài giảng Xã hội học tôn giáo nhằm giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản cũng như các phương pháp nghiên cứu xã hội học tôn giáo, hiểu được vị trí của tôn giáo trong xã hội hiện đại nhìn từ góc độ tiếp cận xã hội học, thấy được sự khác biệt giữa tiếp cận XHHTG và các cách tiếp cận tôn giáo khác.

  pdf105p small_12 13-06-2014 249 85   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng: đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt14p kingkinking 18-04-2011 351 76   Download

 • Nghiên cứu khoa học là một hoạt động xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới, khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tượng, phát hiện qui luật vận động của sự vật và vận dụng qui luật để sáng tạo giải pháp tác động vào sự vật.

  pdf20p minhminhnguyen32 07-06-2014 312 69   Download

 • (NB) Bài giảng Xã hội học đại cương có cấu trúc gồm 9 chương với các nội dung chính sau: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học; sự ra đời và phát triển của xã hội học; cơ cấu của xã hội học; một số khái niệm của xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu xã hội học; một số phương pháp nghiên cứu xã hội học; cá nhân và xã hội, quá trình xã hội hoá; cơ cấu xã hội; sự biến đổi của xã hội và tính hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p nganga_09 14-10-2015 98 22   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học, khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học, các phạm trù cơ bản của xã hội học, một số kiến thức xã hội học chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu xã hội học.

  pdf72p kloikloi 07-10-2017 143 18   Download

 • Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách kinh tế, tổ chức thực thí chính sách, phân tích và đánh giá chính sách,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 59 15   Download

 • Mô tả và khai thác dữ liệu – bao gồm những cách thức tổng hợp và khai thác các đặc trưng của dữ liệu đã được đo lường.Mục đích chính là xác định những số liệu rời rạc, không có ý nghĩa và trình bày chúng trong một cách có ý nghĩa và có thể hiểu được.Bao gồm những cách để đưa ra các dự báo dựa trên dữ liệu thu thập được. Những sự dự báo này được gọi là những suy luận thống kê.

  ppt216p zkmusic 26-03-2010 927 295   Download

 • Bài giảng Xã hội học văn hóa trình bày lý thuyết căn bản của xã hội học văn hóa như: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu của Xã hội học văn hóa, vài nét về sự hình thành và phát triển của Xã hội học văn hóa, một số lý thuyết trong nghiên cứu Xã hội học văn hóa, một số phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu Xã hội học văn hóa, các thành tố của văn hoá, một số hướng nghiên cứu cơ bản trong xã hội học văn hoá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p small_12 12-06-2014 725 228   Download

 • Bài giảng Xã hội học nông thôn do giảng viên Hà Trọng Nghĩa biên soạn cung cấp đến người học những bài học cơ bản về xã hội nông thôn như: Nhập môn xa hội học nông thôn, phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn, nông thôn Việt Nam, sự biến đổi xã hội nông thôn, chiến lược phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung bài học.

  pdf69p thiuyen14 17-09-2011 668 144   Download

 • Thu thập dữ liệu: là giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế, xã hội.Vấn đề quan trọng của viêc thu thập dữ liệu là gì? Xác định rõ dữ liệu cần thu thập. Thứ tự ưu tiên của các dữ liệu khi tiến hành thu thập.

  ppt45p nguyenyen027 24-09-2010 356 111   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội
p_strCode=baigiangphuongphapnghiencuuxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản