intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý nhà nước

Xem 1-20 trên 1169 kết quả Bài giảng Quản lý nhà nước
 • Bài giảng chuyên đề "Giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước" cung cấp những kiến thức về giao tiếp, yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến giao tiếp của người lãnh đạo, các loại giao tiếp trong quản lý hành chính nhà nước, một số lưu ý về giao tiếp trong hành chính nhà nước, định hướng bàn về giao tiếp hành chính nhà nước. Mời bạn tham khảo.

  doc23p thanhthanh191 17-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Luật lao động - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về luật lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật lao động; quan hệ pháp luật lao động; nguyên tắc cơ bản trong luật lao động; quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng An sinh xã hội - Chương 5: Quản lý nhà nước về an sinh xã hội. Chương này trình bày những nội dung về khái niệm và sự cần thiết của quản lý nhà nước về an sinh xã hội; cơ sở và nguyên tắc quản lý nhà nước về an sinh xã hội; nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về an sinh xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p charaznable 06-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ - TS. Nguyễn Hữu Xuyên có nội dung trình bày khái quát quản lý nhà nước về KH&CN; Chức năng, nguyên tắc, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về KH&CN; Chính sách và hệ thống cơ quan QLNN về KH&CN; Hoàn thiện quản lý nhà nước về KH&CN;.., Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf44p huuxuyenbk 23-05-2022 59 2   Download

 • Bài viết này nhằm thể hiện tính cấp thiết trong nghiên cứu chính sách nhà ở cho người dân vì đó là công cụ để tạo điều kiện cho người dân an tâm về chỗ ở và góp phần tăng trưởng nền kinh tế. Bên cạnh đó, nhóm tác giả lược khảo lý thuyết về nhà ở, cũng như nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà ở của một số nước.

  pdf6p viellenkullman 13-05-2022 18 1   Download

 • Bài viết tập trung luận giải những rào cản khi thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học, từ hệ thống hạ tầng viễn thông, đội ngũ giảng viên, sinh viên cho đến hệ thống pháp lý từ phía Nhà nước. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp trọng tâm tháo gỡ những rào cản, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 19 8   Download

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tài chính công gồm có những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, chính sách và hệ thống các công cụ quản lý ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước, chính sách tài chính công quốc gia đến 2010.

  pdf27p cucngoainhan9 07-04-2022 36 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; luật Hiến pháp; luật hành chính; luật dân sự và luật tố tụng dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf151p chenlinong_0310 23-02-2022 31 7   Download

 • Bài giảng Kinh tế bảo hiểm - Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hiểm cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm; Bản chất của bảo hiểm; Lịch sử phát triển của bảo hiểm; Các loại hình bảo hiểm; Quản lý Nhà nước về hoạt động bảo hiểm.

  pdf12p hoathachthao090 25-02-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 Các phương thức kiểm soát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước với mục tiêu chính là xác định và phân biệt được các phương thức kiểm soát hoạt động quản lý hành chính. Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với quản lý hành chính Nhà nước. Hoạt động kiểm tra của các cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf39p hoathachthao090 10-02-2022 6 1   Download

 • Bài viết cho thấy thực trạng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tuy có hiệu quả nhưng vẫn còn một số tồn tại nhất định, do trình độ quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chưa được đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và hướng dẫn, quản lý của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện.

  pdf9p vialexanderfleming 09-02-2022 15 3   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được vị trí pháp lý và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mô tả được cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phân tích được các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  pdf31p hoaanhdao709 19-01-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 7 Pháp luật về ngoại hối, với mục tiêu giúp các bạn có thể chỉ ra được bản chất về ngoại hối và kinh doanh ngoại hối. Mô tả được các nội dung về hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trình bày được các quy định về kinh doanh ngoại hối.

  pdf24p hoaanhdao709 19-01-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số vấn đề cơ bản của tài chính công; tầm quan trọng của tài chính công trong nền tài chính quốc gia và cho sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia. Phân tích được bản chất của pháp luật tài chính công; vai trò của pháp luật tài chính công trong hệ thống pháp lý quốc gia và trong sự phát triển của hệ thống tài chính quốc gia.

  pdf27p hoaanhdao709 19-01-2022 14 0   Download

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 2 Pháp luật về ngân sách nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước; những vấn đề chung về pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật về tổ chức quản lý ngân sách nhà nước; pháp luật về quản lý nhà nước đối với ngân sách nhà nước.

  pdf27p hoaanhdao709 19-01-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa về nguồn thu ngân sách nhà nước, nội dung, đặc điểm và phân loại các nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trình bày được nội dung, đặc điểm cơ sở pháp lý liên quan đến các nguồn thu ngân sách nhà nước: pháp luật thuế, phí, lệ phí và các nguồn vốn vay khác.

  pdf36p hoaanhdao709 19-01-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 4 Pháp luật về chi ngân sách nhà nước với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa, nội dung, đặc điểm của các nguồn chi của ngân sách nhà nước (chi ngân sách nhà nước thường xuyên và chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản). Phân tích được nội dung, cơ sở pháp lý và hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến các nguồn chi của ngân sách nhà nước theo tiêu thức quy trình tổ chức thực hiện chi ngân sách.

  pdf39p hoaanhdao709 19-01-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 5 Pháp luật về quản lý quỹ ngân sách nhà nước với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đặc điểm, vai trò của quỹ ngân sách nhà nước, của quản lý quỹ ngân sách nhà nước. Phân tích được cơ sở pháp lý liên quan đến quỹ ngân sách nhà nước và quản lý quỹ ngân sách nhà nước, hệ thống kho bạc nhà nước trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước.

  pdf27p hoaanhdao709 19-01-2022 7 0   Download

 • Bài giảng nghiệp vụ thuế được biên soạn nhằm giúp cho các bạn sinh viên cũng như đội ngũ kế toán đã hành nghề có được toàn bộ các nội dung cơ bản quan trọng của chính sách Thuế hiện hành từ lý luận đến thực tiễn. Từ đó có thể đối chiếu, vận dụng và xử lý được các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh tại cơ quan, đơn vị mình đang công tác một cách dễ dàng, thuận tiện và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuối sách.

  pdf50p tomjerry009 11-12-2021 18 2   Download

 • Một số nội dung đổi mới của Luật NSNN năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; Các văn bản hướng dẫn Luật NSNN đã ban hành, chế độ kế toán HCSN; Một số lưu ý khi phân bổ và thực hiện dự toán NSNN năm 2018; Về quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2016- 2020; Về quản lý viện trợ, triển khai dự án ODA.

  pdf46p canhvatxanhbaola 08-12-2021 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản lý nhà nước
p_strCode=baigiangquanlynhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2