intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại

Xem 1-20 trên 194 kết quả Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại
 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại" trình bày những nội dung tổng quan về ngân hàng thương mại, nguồn vốn và quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại, quản trị dự trữ và thanh khoản của ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn đang học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf117p thanhhuong09kt 23-11-2015 290 66   Download

 • Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại do GV. Trịnh Thị Ý Nhi biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan ngân hàng thương mại; quản trị vốn tự có, tài sản nợ, tài sản có của ngân hàng thương mại; quản trị doanh thu, chi phí, lợi nhuận và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng; quản trị các nguồn lực khác của ngân hàng.

   

   

  ppt39p lethikimduyen1412 04-05-2015 132 31   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1 được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị NHTM, quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản, quản trị nguồn vốn của NHTM, quản trị hoạt động cho vay của NHTM, quản trị dịch vụ thanh toán của NHTM

  pdf188p cobematxanh 05-12-2017 253 29   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại" trình bày các kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại và tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tieu_vu11 17-06-2018 67 9   Download

 • "Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng" nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng, chức năng và vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế ngày nay; đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

  pdf23p nguathienthan9 11-12-2020 32 6   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 4 Định giá dịch vụ của ngân hàng có nội dung chính được trình bày như sau: Các loại giá sản phẩm và phương pháp định giá sản phẩm của ngân hàng thương mại, xác định lãi suất tài sản sinh lãi, định giá nguồn vốn huy động,...

  pdf30p cobematxanh 05-12-2017 80 5   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 5: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM, các thành phần của tài sản, các phương pháp quản trị tài sản, quản trị hoạt động tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tieu_vu11 17-06-2018 39 5   Download

 • "Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng" gồm các kiến thức về nội dung, ý nghĩa của quy trình tín dụng, đồng thời giới thiệu các phương pháp phân tích tín dụng đang được sử dụng phổ biến hiện nay tại các Ngân hàng thương mại.

  pdf19p nguathienthan9 11-12-2020 12 5   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 Quản trị hoạt động kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh và các dịch vụ của NHTM có nội dung chính được trình bày như sau: Quản trị kinh doanh ngoại hối, quản trị dịch vụ bảo lãnh, quản trị các dịch vụ khác,...

  pdf35p cobematxanh 05-12-2017 64 4   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 3 Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng có nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung về rủi ro (RR) và quản trị rủi ro (QTRR) trong hoạt động ngân hàng, quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng,...

  pdf43p cobematxanh 05-12-2017 60 4   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 5 nội dung chính được trình bày như sau: Mục đích và thông tin phục vụ phân tích, nội dung phân tích và đánh giá, xếp hạng ngân hàng thương mại,...

  pdf31p cobematxanh 05-12-2017 77 4   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 4: Quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn huy động, quản trị vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p tieu_vu11 17-06-2018 41 4   Download

 • "Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng" trình bày khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng; sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa về từng hình thức cấp tín dụng.

  pdf29p nguathienthan9 11-12-2020 23 4   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 1 có nội dung chính được trình bày như sau: Quản trị hoạt động cho thuê tài chính, một số vấn đề cơ bản về cho thuê và cho thuê tài chính, các hình thức cho thuê tài chính, quản trị cho thuê tài chính, quản trị hoạt động đầu tư tài chính,...

  pdf28p cobematxanh 05-12-2017 111 3   Download

 • "Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn" nghiên cứu các loại nguồn tiền được truyền tải đến ngân hàng theo các kênh dẫn khác nhau, đặc điểm và các phương pháp quản lý chúng nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng đề ra.

  pdf19p nguathienthan9 11-12-2020 18 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 3: Phân tích và đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tieu_vu11 17-06-2018 30 2   Download

 • "Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản" giới thiệu tài sản, cơ cấu tài sản và phương pháp quản lý trong một Ngân hàng thương mại. Ngoài ra bài học cũng cung cấp cách thức đánh giá hiệu quả quản lý tài sản, các chỉ số cần thiết cho người học.

  pdf12p gaocaolon10 27-02-2021 4 2   Download

 • "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và quản trị kinh doanh ngân hàng" cung cấp đến người học kiến thức Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng thương mại, chức năng, các loại hình, đặc trưng lĩnh vực kinh doanh ngân hàng; các nhân tố tác động tới hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại...

  pdf24p kequaidan11 17-04-2021 0 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản trị nguồn vốn ngân hàng thương mại" để nắm chi tiết các kiến thức cụ thể nguồn vốn của ngân hàng thương mại; các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn của ngân hàng thương mại; mục tiêu quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại; nội dung quản trị nguồn vốn ở ngân hàng thương mại; phát triển các công cụ nợ.

  pdf11p kequaidan11 17-04-2021 0 0   Download

 • "Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản ở ngân hàng thương mại" thông tin đến người học các khoản mục tài sản và đặc điểm các khoản mục tài sản ở ngân hàng thương mại; nội dung chủ yếu về quản trị tài sản ở ngân hàng thương mại.

  pdf11p kequaidan11 17-04-2021 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại
p_strCode=baigiangquantringanhangthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2