intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tín dụng ngân hàng

Xem 1-20 trên 95 kết quả Bài giảng Quản trị tín dụng ngân hàng
 • Đến với nội dung bài giảng "Quản trị tín dụng ngân hàng" để nắm bắt được tổng quan về tín dụng ngân hàng, phân tích tín dụng, chất lượng tín dụng ngân hàng, những biểu hiện và các bước xử lý nợ có vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf17p hoaitrinhphuong 06-09-2015 121 17   Download

 • Mục tiêu của bài giảng chương 3 giúp người học hiểu được thế nào là quản lý nhà nước về tín dụng ngân hàng, biết được chính sách và quy trình tín dụng, Hiểu được cách định giá cho vay doanh nghiệp và định giá cho vay tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p namthangtinhlang_00 30-10-2015 71 8   Download

 • Chương 5 Quản trị hoạt động tín dụng của bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng trình bày các nội dung chính một số vần đề về tín dụng và rủi ro tín tín dụng, quản trị hoạt động tín dụng.

  pdf60p top_12 19-04-2014 98 32   Download

 • Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế, cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả. Việc hoàn trả được nợ gốc trong tín dụng có nghĩa là việc thực hiện được giá trị hàng hoá trên thị trường,

  pdf83p lavie7 22-06-2011 267 110   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Chương 1 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle nhằm giới thiệu về Oracle, các sản phẩm của Oracle, cài đặt Oracle 11g, sử dụng dịch vụ DBCA, tạo mới cơ sở dữ liệu, tạo database template, xóa cơ sở dữ liệu. Được thành lập năm 1977, do Larry Ellison giai đoạn đầu thành lập, sản phẩm chủ yếu của Oracle là về hệ quản trị CSDL. Từ năm 1989 bắt đầu phát triển các ứng dụng lớn dùng trong doanh nghiệp.

  pdf26p model_12 23-04-2014 262 78   Download

 • Nội dung chính cảu chương 2 Cơ bản về SQL nằm trong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle giới thiệu về SQL, DML, DDL, tối ưu hóa câu lệnh SQL. SQL ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.

  pdf33p model_12 23-04-2014 210 73   Download

 • Nội dung chính của chương 5 Quản lý người dùng trong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle nêu quản lý người dùng, Privilege, Role, Profile, bảo mật mật khẩu và hạn mức. Mỗi tài khoản có đặc điểm tên duy nhất, dùng phương thức xác thực nhất định, có một tablespace mặc định, có một tablespace tạm, có danh sách các tài nguyên mà user được sử dụng.

  pdf24p model_12 23-04-2014 133 57   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Chương 3 Kiến trúc Oracle 11 g nhằm trình bày về kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle. Oracle Database 11g là phiên bản mới nhất được giới thiệu bởi Oracle.

  pdf14p model_12 23-04-2014 153 54   Download

 • Sau khi học xong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, sinh viên có thể: Xây dựng cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g, thực hiện các thao tác cơ bản về quản trị trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g, xây dựng các hàm, thủ tục,... theo yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống sử dụng ngôn ngữ PL/SQL.

  pdf9p model_12 23-04-2014 192 41   Download

 • Chuyên đề 7 Tài trợ hoạt động ngoài bảng cân đối kế toán & những hợp đồng tín dụng phái sinh của ngân hàng thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: chứng khoán hóa các khoản cho vay & các tài sản khác, huy động vốn thống qua việc bán các khoản cho vay, thư bảo lãnh tín dụng, các công cụ tín dụng phái sinh.

  pdf32p conchimnhai 01-07-2014 96 29   Download

 • Chương 6 Quản trị kết quả tài chính nằm trong Bài giảng Quản trị ngân hàng nhằm trình bày về doanh thu, chi phí của ngân hàng, các chi phí chi phí khác của tổ chức tín dụng. Chi phí của tổ chức tín dụng là các chi phí chi trả hợp lý phát sinh trong kỳ.

  pdf14p sms_12 08-05-2014 103 25   Download

 • Chuyên đề 3 Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, cùng tìm hiểu nội dung kiến thức trong chuyên đề này thông qua các vấn đề cần nghiên cứu sau: tổng quan về thẩm định tín dụng, nội dung thẩm định tín dụng, bài tập tình huống và thảo luận.

  pdf65p tienthanhcong7892 02-06-2014 119 24   Download

 • Chương 4 Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, trong chương học này kết cấu nội dung chia làm 2 phần: Phần 1 Chính sách tín dụng, phần 2 Phân tích tín dụng. Để nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf83p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 111 19   Download

 • Nội dung cơ bản của phần 2 Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trong bài giảng quản trị ngân hàng nhằm trình bày về tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng. Bài giảng trình bày khoa học, có sơ đồ minh họa giúp học viên tiếp thu bài học nhanh.

  ppt43p yellow_12 02-06-2014 88 19   Download

 • Nội dung chính của phần 3 Tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trong bài giảng quản trị ngân hàng nhằm trình bày về các đặc tính tài chính đặc thù của doanh nghiệp vừa và nhỏ, tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, phân tích báo cáo tài chính, tổng quan phân tích luồng tiền.

  ppt40p yellow_12 02-06-2014 72 17   Download

 • Trong phần 5 Đánh giá rủi ro tín dụng & Nghiệp vụ ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nhằm trình bày về tổng quan về quy trình đánh giá tín dụng ngân hàng danh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nguyên tắc cho vay hiệu quả, đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy trình đánh giá tín dụng.

  ppt101p yellow_12 02-06-2014 59 14   Download

 • Nội dung của bài giảng Quản trị ngân hàng - Phần 1: Hướng tới sự phát triển bền vững của ngân hàng thương mại nhằm trình bày về thị trường chứng khoán tiềm năng phát triển tại Việt Nam, tổng quan về quy trình đánh giá tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ.

  ppt26p yellow_12 02-06-2014 64 8   Download

 • Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 2 được trình bày như sau: Quy mô, cấu trúc ngành và xu hướng phát triển, tổ chức tiết kiệm, liên hiệp tín dụng.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 56 8   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng bài 4 Quản trị hoạt động tín dụng của ngân hàng nhằm nêu các nội dung về: các nguyên tắc quản trị các hoạt động tín dụng, sàng lọc và giám sát, quan hệ khách hàng lâu dài, vật thế chấp và số dư bù dư, hạn chế tín dụng, vốn ngân hàng và tính tương hợp ý muốn tương.

  pdf10p wave_12 08-04-2014 78 7   Download

 • Nội dung cơ bản của phần 1 Hướng tới ngân hàng thương mại phát triển bền vững nằm trong bài giảng quản trị ngân hàng nhằm trình bày về đánh giá rủi ro tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nguyên tắc cho vay hiệu quả.

  ppt18p yellow_12 02-06-2014 54 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị tín dụng ngân hàng
p_strCode=baigiangquantritindungnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2