intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng thống kê kinh tế

Xem 1-20 trên 1405 kết quả Bài giảng thống kê kinh tế
 • Bài giảng Thống kê kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thống kê kinh tế, thống kê mô tả, phân phối chuẩn và phân phối mẫu, ước lượng tham số của tổng thể, kiểm định tham số và kiểm định sự khác biệt

  pdf77p thuyanlac888 16-05-2020 12 3   Download

 • Bài giảng "Thống kê kinh tế: Phần 3" trình bày các nội dung của chương 13 – Phương pháp chỉ số bao gồm: Chỉ số tổng hợp về giá, phương pháp Laspeyres, chỉ số tổng hợp khối lượng, chỉ số tổng hợp nghiên cứu sự biến động của chỉ tiêu khối lượng ở hai thị trường A và B,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chỉ tiết.

   

  pdf26p tsmttc_004 11-06-2015 164 23   Download

 • Nội dung chương 2 của Bài giảng Thống kê kinh tế trình bày cách xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng, các loại điều tra thống kê, thiết kế bảng câu hỏi, sai số trong điều tra thống kê.

  pdf16p uocvong09 19-10-2015 149 14   Download

 • Nội dung chương 6 của Bài giảng Thống kê kinh tế trình bày về tiến trình ước lượng, bao gồm: Ước lượng điểm, 2 ước lượng khoảng, ước lượng tỷ lệ tổng thể, ước lượng khác biệt trung bình 2 tổng thể.

  pdf7p uocvong09 19-10-2015 175 14   Download

 • Bài giảng "Thống kê kinh tế: Phần 1" trình bày các nội dung: Giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị, tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng số, xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối, phân phối của các tham số mẫu, ước lượng các tham số tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf69p tsmttc_004 11-06-2015 119 13   Download

 • Nội dung chương 2 của Bài giảng Thống kê kinh tế trình bày cách phân tổ thống kê, các bước tiến hành phân bổ thống kê, tiêu thức phân bổ, các loại đồ thị thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p uocvong09 19-10-2015 69 8   Download

 • Nội dung chương 2 của Bài giảng Thống kê kinh tế trình bày về số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình điều hòa, số trung bình nhân, số trung bình vị, độ lệch tuyệt đối trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p uocvong09 19-10-2015 78 6   Download

 • Nội dung chương 1 của Bài giảng Thống kê kinh tế nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môn học như đối tượng nghiên cứu của môn học, các khái niệm cơ bản và một số nội dung cơ bản khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

  pdf9p uocvong09 19-10-2015 71 5   Download

 • Nội dung chương 7 của Bài giảng Thống kê kinh tế trình bày khái niệm giả thuyết, các loại giả thuyết,... giúp sinh viên biết cách đặt giả thuyết và đánh giá giả thuyết trong thống kê.

  pdf8p uocvong09 19-10-2015 67 5   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 3 trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề chung, hệ thống chỉ tiêu phản ánh thị trường, phương pháp phân tích và dự đoán thống kê thị trường. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf7p phongphong321 05-07-2018 111 7   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 2 "Các phương pháp thống kê trong quản trị kinh doanh" Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp thống kê suy luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p phongphong321 05-07-2018 92 5   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, HTCT phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân tích thống kê kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p phongphong321 05-07-2018 84 4   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 5 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thống kê kết quả hoạt động tài chính, thống kê khả năng tài chính, phân tích thống kê tổng hợp tình hình hoạt động tài chính.

  pdf12p phongphong321 05-07-2018 34 4   Download

 • Bài giảng học phần Thống kê kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của thống kê kinh tế, thống kê dân số và lao động, thống kê của cải quốc dân, thống kê Giá trị sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p abcxyz123_07 19-03-2020 23 1   Download

 • Môn :Nguyên lý thống kê kinh tế Nhóm I Lớp quản trị kinh doanh 1A1 Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp .BÀI 8 Đề bài :Công ty ngoại thương X cần kiểm tra tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn chất

  ppt17p quanglan181982 17-10-2011 645 142   Download

 • Nội dung chương 1: Khái niệm thống kê kinh doanh, đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh, Nhiệm vụ của thống kê kinh doanh, Phân ngành kinh tế của Việt Nam.

  pdf7p sasu111 14-03-2014 177 25   Download

 • Chương 1 giúp người học hiểu về "Một số vấn đề chung về thống kê kinh doanh". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm chung về thống kê kinh doanh, các loại và nguồn dữ liệu thống kê, điều tra thống kê,...

  pdf20p phongphong321 05-07-2018 242 10   Download

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế được biên soạn theo chương trình môn học đã được Hội đồng khoa học giáo dục Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn thông qua với phương châm chú trọng thực hành, gắn kết với thực tế, có ứng dụng và khai thác các phần mềm tin học thông dụng.

  pdf118p 0523596042 27-04-2010 5828 2533   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế do TS. Vũ Trọng Phong biên soạn có nội dung gồm 9 chương trình bày các vấn đề cơ bản về: Dự đoán thống kê ngắn hạn, thống kê xu hướng phát triển và dự báo thống kê kinh tế, những vấn đề chung của thống kê học, phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê kinh tế,... Cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức về Nguyên lý thống kê kinh tế.

  pdf242p hamlet1310 01-11-2011 2173 607   Download

 • Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế . Thật ra phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về kinh tế lượng như sau: “Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và phương pháp luận thống kê.

  pdf79p ntgioi120404 10-11-2009 766 485   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng thống kê kinh tế
p_strCode=baigiangthongkekinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2