Bài tập Công nghệ sinh học

Xem 1-20 trên 2271 kết quả Bài tập Công nghệ sinh học
 • Công nghệ sinh học là sự ứng dụng tổng hợp của sinh hóa học, vi sinh vật học và các khoa học về công nghệ để đạt đến sự ứng dụng công nghiệp các năng lực của vi sinh vật, của các tế bào, các tổ chức nuôi cấy và các thành phần của chúng.

  pdf356p codoc_pn87 24-11-2012 210 113   Download

 • Nội dung "Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường - Chương 2: Xử lý nước thải sinh học bằng công nghệ sinh học" tập trung vào những kiến thức cơ bản như sự ô nhiễm, vòng tuần hoàn của nước thải, chất thải, các thông số của mẫu nước thải sinh hoạt điển hình, chức năng của các hệ thống xử lý nước thải.

  pdf68p vidinh678 23-12-2015 110 42   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng "Công nghệ sinh học ứng dụng trong thú y và y học" gồm có: Sản xuất kháng thể đơn dòng phục vụ cho xét nghiệm và điều trị bệnh, sản xuất Vaccine tái tổ hợp phục vụ cho công tác phòng chống bệnh tật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf98p nganga_09 26-10-2015 76 30   Download

 • Bài giảng "Công nghệ sinh học đại cương: Bài ôn tập" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất của môn công nghệ sinh học. Đây là một tài liệu giúp người học hệ thống các kiến thức đã học ở môn công nghệ sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf75p doinhugiobay_10 12-01-2016 29 4   Download

 • Tài liệu “Công nghệ sinh học - Những vấn đề trong thế kỷ XXI” là 1 tuyển tập cung cấp các kiến thức bổ ích cho những độc giả quan tâm đến các vấn đề sinh học hiện đại. Trong đó, các thành tựu về di truyền học, té bào học và sinh học phân tử được ghi nhận 1 cách rõ nét trong nông nghiệp, y học, và môi trường

  pdf12p dongta02 22-12-2011 110 41   Download

 • Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi môn Công nghệ sinh học. Mời các em và giáo viên tham khảo đề cương ôn tập môn "Công nghệ sinh học". Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  doc5p 1463050026 22-12-2015 139 40   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng công nghệ sinh học đại cương', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt16p hungthucpham1k50 17-09-2013 144 39   Download

 • tài liệu “Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học” được biên soạn nhằm phục vụ việc đào tạo trong và trên đại học ở các trường có chuyên ngành vi sinh vật, làm nguồn tham khảo đối với các cán bọ giảng dạy, nghiên cứu sinh học, công nghệ sinh học, những người làm công tác chuyên môn và các bạn đọc quan tâm đến chuyên đề sinh học này

  pdf21p myxaodon19 13-12-2011 84 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vi nấm dùng trong công nghệ sinh học part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon19 13-12-2011 61 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vi nấm dùng trong công nghệ sinh học part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon19 13-12-2011 79 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vi nấm dùng trong công nghệ sinh học part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon19 13-12-2011 78 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vi nấm dùng trong công nghệ sinh học part 7', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon19 13-12-2011 87 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vi nấm dùng trong công nghệ sinh học part 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon19 13-12-2011 66 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vi nấm dùng trong công nghệ sinh học part 6', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon19 13-12-2011 63 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vi nấm dùng trong công nghệ sinh học part 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon19 13-12-2011 71 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vi nấm dùng trong công nghệ sinh học part 9', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p myxaodon19 13-12-2011 75 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vi nấm dùng trong công nghệ sinh học part 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p myxaodon19 13-12-2011 71 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học - những vấn đề trong thế kỷ xxi part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p dongta02 22-12-2011 86 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học - những vấn đề trong thế kỷ xxi part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p dongta02 22-12-2011 47 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học - những vấn đề trong thế kỷ xxi part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p dongta02 22-12-2011 54 18   Download

Đồng bộ tài khoản