intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài thảo luận

Xem 1-20 trên 3264 kết quả Bài thảo luận
 • Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cùng với các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Thể dục thể thao, bài viết đã tiến hành lựa chọn được 17 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ và 05 test đánh giá sức mạnh tốc độ có đủ độ tin cậy, tính thông báo cho nữ sinh viên K14 trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.

  pdf4p gaupanda014 24-02-2024 0 0   Download

 • Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá sức mạnh của vận động viên Taekwondo nội dung thi đấu đối kháng (Kyorugi), đề tài đã đánh giá được thực trạng sức mạnh của nam vận động viên Taekwondo nội dung thi đấu đối kháng lứa tuổi 14 - 17 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Qua đó xác định được đặc điểm sức mạnh của vận động viên, làm cơ sở cho việc lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh phù hợp cho khách thể nghiên cứu, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện đề ra.

  pdf4p gaupanda014 24-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4: Tuần 4 (Sách Kết nối tri thức) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được các nhân vật qua ngoại hình, hành động, lời nói của nhân vật; nhận biết các sự việc xảy ra; phân biệt được cách viết hoa tên các cơ quan tổ chức với cách viết hoa tên người; viết được tên các cơ quan tổ chức đúng quy tắc; biết lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc13p hienvienngungtich0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết trình bày phương pháp chế tạo các hạt nano ZnO pha tạp Ce3+ bằng phương pháp sol-gel. Ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Ce3+ lên cấu trúc tinh thể, hình thái bề mặt, các liên kết, tính chất quang vật liệu nano ZnO được nghiên cứu thảo luận chi tiết. Mô hình giải thích cơ chế phát xạ trong vật liệu Zn1-xO:x%Ce3+ đã được đề xuất.

  pdf6p vigojek 02-02-2024 0 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4: Tuần 28 (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu ý nghĩa của câu chuyện Chiến công của những du kích nhỏ: ngợi ca lòng yêu nước, sự mưu trí, dũng cảm và chiến công của các đội viên du kích thiếu niên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; hiểu mục đích của báo cáo, những việc cần làm để viết báo cáo, mẫu và nội dung báo cáo; bước đầu biết tổ chức cho các bạn thảo luận, ghi vắn tắt kết quả thảo luận để chuẩn bị báo cáo;...

  doc15p hienvienngungtich0201 02-02-2024 1 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4: Tuần 3 (Sách Cánh diều) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài; hiểu được nội dung, ý nghĩa bài đọc: Ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của Cao Bá Quát; thể hiện được giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dân huyện và các nhân vật trong câu chuyện Văn hay chữ tốt. Biết tổ chức và tham gia thảo luận nhóm, biết trình bày, báo cáo kết quả thảo luận trước lớp;...

  doc32p hienvienngungtich0201 02-02-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Phương pháp giấu tin ngẫu nhiên hình ảnh dựa trên kỹ thuật thay thế LSB và phương pháp PVD" phân tích, đánh giá thiết kế và cài đặt thực thi cho quá trình giấu tin và trích xuất thông tin theo phương pháp PVD kết hợp LSB. Kết quả mô phỏng được thực hiện trên hệ máy tính hiện nay. Kết quả thực nghiệm dùng để đánh giá về hiệu quả thực thi của phương pháp. Những điều này được nhóm tác giả đưa ra thảo luận trong các mục của bài báo.

  pdf4p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng công tác quản lý tài nguyên du lịch dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang" trình bày những lý luận cơ bản về quản lý tài nguyên du lịch dựa vào cộng đồng và những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài nguyên du lịch dựa vào cộng đồng và tập trung phân tích, đưa ra những đánh giá về thực trạng quản lý tài nguyên du lịch dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hà Giang. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p phocuuvan0201 02-02-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp sản xuất nhằm tăng cường nguồn lực cho giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh tự chủ" trình bày nghiên cứu lý luận về kết hợp đào tạo giữa nhà trường và ngành nghề, những kinh nghiệm được rút ra từ các nước điển hình trong thế giới; đánh giá tình hình thực tế sự kết hợp; Đề xuất phương thức kết hợp, đưa ra các giải pháp khả thi, phù hợp để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

  pdf10p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tác động của nguồn lực đầu tư vào đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển cơ sở vật chất của trường đại học trong việc thúc đẩy quá trình tự chủ hóa" phân tích, đánh giá, nhận định và rút ra kết luận về tầm quan trọng, tác động của nguồn lực đầu tư trong quá trình tự chủ. Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra những thách thức và giải pháp trong việc đầu tư cho giáo dục đại học nhằm thúc đẩy quá trình tự chủ.

  pdf9p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Huy động tài chính cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên – Một số vấn đề lý luận" tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về chương trình hỗ trợ tài chính sinh viên và tự chủ đại học. Từ đó, nghiên cứu tiếp tục thống kê, phân tích cơ sở lý luận thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong bối cảnh thực hiện quyền tự chủ đại học.

  pdf9p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ - Khuyến nghị chính sách cho Việt Nam" nhằm làm rõ cơ sở lý luận, phân tích kinh nghiệm thực tiễn của Anh và Trung Quốc về quản trị đại học theo hướng cơ chế tự chủ. Vì vậy, bài viết đề xuất những hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện mô hình quản trị đại học tự chủ cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tự chủ về nhân sự - Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở các trường đại học ở Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" nêu một số vấn đề lý luận về tự chủ nhân sự trong tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam - Thực trạng và bất cập; tự chủ nhân sự và vấn đề nâng cao chất lượng giảng viên ở các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay; một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự chủ nhân sự nhằm nâng cao chất lượng giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

  pdf9p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ" phân tích, luận giải những kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập đang gặp phải trong quá trình phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học. Tác giả cũng mạnh dạn đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Cơ sở lý luận và thực tiễn trong hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay" phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của hợp tác quốc tế trong giáo dục (1), thông qua thực tiễn hoạt động hợp tác quốc tế trong các cơ sở giáo dục đại học (2), từ đó đề xuất nâng cao hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học ở Việt Nam (3). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p phocuuvan0201 02-02-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Xây dựng không gian giáo dục đại học ASEAN: Nguồn lực hợp tác khu vực cho phát triển giáo dục đại học Việt Nam" đi đến kết luận rằng để giáo dục đại học Việt Nam bắt kịp, thậm chí có mặt trong nhóm các hệ thống giáo dục đại học tốt nhất khu vực ASEAN, trong những năm tới cần khai thác các nguồn lực hợp tác khu vực để: vận hành Hệ thống thông tin quản lý giáo dục đại học nhằm tạo dựng hình ảnh về một hệ thống giáo dục đại học minh bạch, là điều kiện tiên quyết để giáo dục đại học Việt Nam vươn tới nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực trên con đường nâng cao chất lượng;...

  pdf9p phocuuvan0201 02-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Già hóa dân số - Các thách thức với phát triển bền vững ở Việt Nam" phân tích, thảo luận một số thách thức đối với Việt Nam do quá trình già hóa dân số mang lại. Kết quả cho thấy nghèo đói, thu nhập thấp, sức khỏe kém, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi còn hạn chế, khó khăn trong tạo việc làm cho người cao tuổi đang và sẽ là những thách thức đối với phát triển ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p phocuuvan0201 02-02-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Áp dụng xu hướng phát triển bền vững trong điều kiện địa phương vào việc thiết kế khu nhà ở cao tầng Bình An Plaza Q8-TP.HCM" tiến hành nghiên cứu và thảo luận sơ bộ về việc: lựa chọn địa điểm, thiết kế quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan của khu nhà ở cao tầng Bình An Plaza, Q8-TP.HCM làm trường hợp nghiên cứu điển hình.

  pdf6p gaupanda012 03-02-2024 0 0   Download

 • Bài viết nhằm mục đích cung cấp một khảo sát chung về ML trong hóa tin, chúng tôi bắt đầu bằng cách thảo luận về các khái niệm cơ bản của ML, sau đó xem xét các loại thuật toán ML khác nhau đã được áp dụng cho các bài toán Hóa tin. Qua đó cung cấp cho các nhà nghiên cứu và những người thực hành trong ngành Hoá tin hiểu biết thấu đáo về việc áp dụng những kỹ thuật, phương pháp của tin học; đồng thời đưa ra một số thách thức cũng như cơ hội để nghiên cứu phát triển.

  pdf20p gaupanda012 03-02-2024 1 1   Download

 • Chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung đã giúp giảm tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư cổ tử cung. Bài viết thảo luận về tầm quan trọng của phương pháp nhuộm kép p16/Ki-67 và tóm tắt cơ sở ứng dụng của nhuộm kép trong sàng lọc, phân loại tổn thương tiền ung thư cổ tử cung.

  pdf6p vibego 02-02-2024 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2