intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản chất của kiểm toán

Xem 1-20 trên 1222 kết quả Bản chất của kiểm toán
 • Đề cương Kiểm toán căn bản nêu lên những kiến thức cơ bản cần nắm trong môn Kiểm toán như bản chất của kiểm toán, sự khác nhau giữa kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập, kiểm soát nội bộ và một số kiến thức khác. Với các bạn chuyên ngành Kiểm toán thì đây là tài liệu hữu ích.

  doc10p hoaidiet0404 01-08-2016 347 56   Download

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của kiểm toán, phân loại kiểm toán, quá trình phát triển của kiểm toán

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 87 10   Download

 • Chương 2 Bản chất và chức năng của kiểm toán, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu: Bản chất của kiểm toán; Chức năng của kiểm toán; Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý.

  ppt12p canhdangxuan 10-04-2014 119 6   Download

 • Chương 1 Bài giảng Kiểm toán trình bày các kiến thức tổng quan về kiểm toán bao gồm: Bản chất của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm cơ bản, báo cáo kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kiểm toán.

  ppt66p ngocdang80 08-08-2015 62 6   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng kiểm toán, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: nguồn gốc hình thành và phát triển của kiểm toán, bản chất của kiểm toán, lĩnh vực kiểm toán, chức năng kiểm toán, phân loại kiểm toán.

  pdf29p holoesinin 13-06-2014 71 5   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán" cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán; bản chất của kiểm toán; đối tượng, chức năng của kiểm toán và mối quan hệ giữa kế toán với kiểm toán; các loại hình tổ chức kiểm toán; kiểm toán viên; tổ chức và hoạt động của công ty kiểm toán độc lập; chuẩn mực kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p tsmttc_007 10-09-2015 100 5   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán nội bộ - Bài 1: Tổng quan về kiểm toán nội bộ" giúp người học nắm được bản chất của kiểm toán nội bộ; nội dung của kiểm toán nội bộ; tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ; lịch sử phát triển của kiểm toán nội bộ.

  pdf22p nguathienthan10 26-02-2021 15 4   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán" cung cấp kiến thức kiểm tra, kiểm soát trong quản lý; bản chất của kiểm toán; chức năng của kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán.

  pdf38p kequaidan9 17-12-2020 12 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 Bản chất và chức năng của kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán, ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý

  pdf18p dolalatien 22-11-2017 73 3   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán" giúp sinh viên hiểu được vai trò của kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động quản lý và những yếu tố nào của quản lý có tác động đến hoạt động kiểm tra kiểm soát; bản chất của kiểm toán thông qua việc tìm hiểu các quan điểm khác nhau về kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán đối với các đối tượng sử dụng thông tin tài chính của đơn vị cũng như đối với các nhà quản lý trong đơn vị.

  pdf20p kequaidan9 17-12-2020 13 3   Download

 • Giúp sinh viên trang bị kiến thức cơ bản nhất về kiểm toán đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực kế toán. Nắm được quy trình một cuộc kiểm toán, phương pháp kỹ thuật mà kiểm toán viên sử dụng. Cùng tham khảo để nắm các kiến thức về kế toán.

  ppt61p toanlk 24-11-2010 1880 468   Download

 • Tham khảo sách 'bản chất của hạch toán kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p tronghuunguyen 14-08-2010 1250 460   Download

 • • Hoà cùng xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang chuyển mình đổi thay và đã thu được những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội quan trọng và hết sức đáng mừng • Trong bối cảnh đó, vai trò của kiểm toán là không thể phủ nhận và là nhu cầu tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường.

  ppt39p nhanhaiduong 02-05-2011 536 176   Download

 • Tham khảo sách 'bản chất của kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p 951847623 09-04-2012 341 119   Download

 • Tài liệu Lý thuyết kiểm toán: Phần 1 gồm có 5 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; bản chất và chức năng của kiểm toán; phân loại kiểm toán; đối tượng kiểm toán; những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.

  pdf120p thuytrang_5 01-07-2015 223 46   Download

 • Chương 2 Bàn chất và chức năng của kiểm toán, chương học này trình bày nội dung về: Bản chất kiểm toán, chức năng kiểm toán, ý nghĩa của kiểm toán trong quản lý.

  pdf9p canhdangxuan 10-04-2014 76 3   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 2: Đánh giá kiểm soát nội bộ" gồm 3 nội dung đó là bản chất của kiểm soát nội bộ; các yếu tố cấu thành của kiểm soát nội bộ; quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ.

  pdf30p kethamoi10 27-01-2021 10 0   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng kiểm toán căn bản', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc106p hoangvietmk07071990 09-10-2010 550 965   Download

 • Bản chất của kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ là tổ chức của các kiểm toán viên không chuyên nghiệp tiến hành kiểm toán để phục vụ quản trị nội bộ doanh nghiệp.

  pdf95p hocbong1122 20-02-2013 547 172   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vai trò của kiểm toán, lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán; bản chất của kiểm toán; đối tuợng, chức năng và lợi ích kinh tế của kiểm toán;...

  ppt66p minhmuimui 28-10-2014 131 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản chất của kiểm toán
p_strCode=banchatcuakiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2