Bản chất của logistics

Xem 1-16 trên 16 kết quả Bản chất của logistics
 • Logistics đã và đang được phát triển mạnh ở các nước có nền kinh tế phát triển. Những năm gần đây, dịch vụ logistics bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Đã có nhiều bài viết về logistics đăng trên các tạp chí, một số hội thảo về logistics được tổ chức, một vài công trình nghiên cứu thực hiện logistics được tiến hành tại Việt Nam.

  doc4p bichthuy000 05-03-2011 449 256   Download

 • Logistics là một thuật ngữ có nguồn gốc Hilạp (logistikos), để phản ánh một khoa học vận dụng các phép tư duy, suy luận, phương pháp và kỹ thuật logic hỗ trợ cho các quá trình chủ chốt. Như vậy, tư tưởng của logistics là một khoa học nghiên cứu các tính chất quy luật của các hoạt động cung ứng và đảm bảo các yếu tố tổ chức, vật chất và kỹ thuật (do vậy, một số từ điển định nghĩa là logistics) để cho quá trình chính yếu được tiến hành đúng mục tiêu.

  doc17p long32 21-10-2010 403 204   Download

 • Chương 7 giúp người học hiểu về "Chính sách phân phối". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Bản chất của kênh marketing, hành vi kênh và tổ chức kênh marketing, quyết định thiết kế và quản lý kênh marketing, marketing logistics và quản trị chuỗi cung ứng, bán lẻ và bán buôn.

  pdf21p thuyanlac321 22-06-2018 1 0   Download

 • Trong vòng 20 năm qua, toàn cầu hoá kinh tế đã làm thay đổi thế giới trên nhiều phương diện, mở mang thêm các lĩnh vực hợp tác quốc tế từ mậu dịch hàng hoá đến mậu dịch vô hình, tác động mạnh mẽ tới hệ thống “cung – cầu”, làm biến đổi nhanh về số lượng và chất lượng của nó.

  doc107p phamhoai282 02-10-2012 263 131   Download

 • Tối ưu hoá dịch vụ logistics là quá trình xác định trình độ dịch vụ khách hàng để đạt được khả năng lợi nhuận tối đa.. Bản chất kinh tế của tối ưu hóa dịch vụ logistics: Xác định mối quan hệ giữa trình độ dịch vụ khách hàng với doanh thu và chi phí K Biết doanh thu và chi phí logistics đối với từng trình độ dịch vụ, chúng ta có thể xác định được trình độ dịch vụ sẽ tối đa hoá đóng góp lợi nhuận cho doanh nghiệp....

  doc17p khanh43c6 23-11-2010 413 217   Download

 • Quản trị hậu cần là một bộ phận của quản trị chuỗi cung ứng, bao gồm quá trình hoạch định, thực thi và kiểm soát một cách quả dòng lưu chuyển và dự trữ nguyên vật liệu, bán thành phầm, thành phẩm và dòng thông tin từ điểm xuất xứ đến điểm tiêu dùng với mục tiêu thỏa mãn đúng yêu cầu và đòi hỏi của khách hàng.

  doc22p hoadienvi_91 14-05-2012 183 88   Download

 • Nắm rõ bản chất và vai trò của logistics đối với sản xuất kinh doanh cũng như bản chất và vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng trong toàn bộ quy trình cung ứng dịch vụ logistics; phân tích hoạt động và quy trình cung ứng dịch vụ hàng xuất lẻ tại công ty, tìm ra các khiếm khuyết để có thể cải thiện.

  pdf114p lalala04 25-11-2015 61 25   Download

 • Chương 2: Quy hoạch mạng lưới. Nội dung chính: Vai trò và các loại hình cơ sở logistics KDTM; Các quy luật phát triển mạng lưới; Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa; Quy hoạch các cơ sở cửa hàng bán lẻ.Tổng quan Logistics KDTM. Nội dung: Giới thiệu Logistics KD (Tư tưởng, lịch sử, khái niệm, bản chất); Nội dung hoạt động Logistics; Mục tiêu - nhiệm vụ; Tối ưu hóa dịch vụ Logistics; Đối...

  pdf31p long32 21-10-2010 477 220   Download

 • Khái niệm, bản chất và nội dung của logistics kinh doanh thương mại " Logistics thật là độc đáo: nó không bao giờ dừng lại !Logistics diễn ra khắp quả địa cầu, 24 h một ngày, 7 ngày một tuần, và kéo dài suốt 52 tuần trong một năm". Logistics là một thuật ngữ có nguồn gốc Hi Lạp.

  pdf136p yeumala 07-04-2012 465 217   Download

 • Tóm tắt: Dịch vụ Logistics và lĩnh vực vận tải là hai lĩnh vực gắn bó chặt chẽ với nhau, bài báo trình bày bản chất của dịch vụ vận tải và dịch vụ Logistics, đồng thời nêu ra quan hệ giữa vận tải và Logistics.

  pdf3p thulanh2 07-09-2011 87 40   Download

 • Ngày nay nói đến doanh nghiệp chính là nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Như ta đã biết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố chi phối. Một trong những nhân tố quan trọng tiêu biểu đó chính là hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chẳng cần phải phân tích ai cũng biết khi hoạt động tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh đồng nghĩa với việc doanh thu bán hàng tăng nhanh.

  pdf84p hotmoingay6 21-01-2013 84 45   Download

 • Trên cơ sở tổng quan lý luận; đánh giá thực trạng hoạt động và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ logistics vận tải giao nhận xăng dầu của PTS TT Huế; đề tài nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ logistics vận tải giao nhận xăng dầu của PTS TT Huế thời gian đến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf133p bautroibinhyen5 01-12-2016 60 21   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ trong kinh doanh – Kiểm định cho trường hợp các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 259 doanh nghiệp logistics trên địa bàn TP.HCM, thực hiện từ tháng 10 đến 12/2015.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 3 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu vào các hộ nông dân đạt danh hiệu và không đạt danh hiệu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai nhóm và các yếu tố ảnh hưởng đến đạt danh hiệu của nông dân trong phong trào thông qua mô hình hồi qui Bynary Logistic.

  pdf8p thienthandoremon 31-05-2018 1 0   Download

 • 1 Phân loại theo vị trí của sản phẩm trên dây chuyền cung ứng Dự trữ nguyên vật liệu Dự trữ bán thành phẩm Dự trữ sản phẩm trong sản xuất Dự trữ sản phẩm trong phân phối Các loại dự trữ chủ yếu phân theo vị trí trong hệ thống logistics

  pdf22p doremon_12 19-12-2013 65 18   Download

 •  Nội dung luận văn trình bày các vấn đề cơ bản về phương pháp phân tích hồi quy logistic và mô hình hồi quy logistic bội. Giới thiệu phương pháp phân tích thống kê được dùng trong nghiên cứu này là mô hình nhiều mức cho dữ liệu nhị phân, đặc biệt là mô hình hồi quy logistic nhiều mức.

  pdf32p uocvongxua01 09-05-2015 48 11   Download

Đồng bộ tài khoản