intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng cân đối kế toán Việt Nam

Xem 1-20 trên 109 kết quả Bảng cân đối kế toán Việt Nam
 • Bảng cân đối kế toán có một vai trò quan trọng, bởi nó là tài liệu để nghiên cứu, đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn ở một thời điểm nhất định. Cùng tham khảo Đề án: Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt Nam để nắm bắt rõ hơn về bảng cân đối kế toán.

  pdf29p emilynguyen 08-07-2009 1676 568   Download

 • Luận văn: Bảng cân đối kế toán nhằm giúp bạn nắm bắt tổng quan về bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện. Cùng tham khảo nhé.

  pdf41p inside33 10-12-2012 59 9   Download

 • Đề án - Tổng quan về Bảng cân đối kế toán nhằm giúp bạn nắm bắt tổng qua về bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán Việt Nam, phương pháp và giải pháp hoàn thiện. Cùng tham khảo nhé.

  pdf33p truongbao 29-07-2009 1076 417   Download

 • Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần MCO Việt Nam, đây là báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. Mời bạn tham khảo, hy vọng đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn.

  pdf0p haichau 24-06-2009 2310 440   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 31 tháng 12 năm 2007. Đơn vị tính : Đồng Việt Nam .... Ngày 15 tháng 3 năm 2008. KẾ TOÁN TRƯỞNG. TỔNG GIÁM ĐỐC.

  pdf4p thuyha 24-06-2009 2435 202   Download

 • Đề tài: Hoàn thiện bảng cân đối kế toán ở Việt Nam trình bày lý luận chung về bảng cân đối kế toán, thực trạng bảng cân đối kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện bảng cân đối kế toán ở VN.

  pdf29p bongbongcam 10-08-2010 271 85   Download

 • Tổng hợp – Cân đối kế toán: - Là phương pháp khái quát tình hình TS, KQKD và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng kế toán - Dựa vào mối quan hệ vốn có của đối tượng kế toán.

  ppt24p trada85 18-01-2013 86 11   Download

 • Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng và bức thiết. Hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh. Bất kỳ một nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực gì...

  pdf33p nhattruong 17-07-2009 904 374   Download

 • Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì công tác kế toán là công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý tài sản và nguồn vốn của mình. Quản lý kinh tế...

  pdf30p minhtam 15-07-2009 362 136   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hoàn thiện bảng cân đối kế toán việt nam', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p duongchauphu 03-03-2010 96 15   Download

 • Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn thảo bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). Nó được soạn thảo và công bố theo những quy trình rất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng của các chuẩn mực và đảm bảo tính thực hành cao. IASs/IFRSs được sử dụng rộng rãi ở khắp thế giới như châu Âu, Singapore, Hồng Kông, Úc và nhiều quốc gia trên thế giới...

  doc3p thoritruong 25-04-2011 894 375   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2008 - Nguyên giá. 222. 1,353,971,022,575, tài sản cố định thuê tài chính, chi phí xây dựng cơ bản dỏ dang, giá trị hao mòn lũy kế, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn.

  pdf19p haichau 24-06-2009 1006 195   Download

 • Các báo cáo tài chính hợp nhất theo các Chuẩn mực Kế toán, hệ thống Kế toán các tổ chức Tín dụng Việt Nam, Bảng cân đối kế toán hợp nhất ...năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2004.

  pdf8p hongle 24-06-2009 383 90   Download

 • Thông tin doanh nghiệp Công ty cổ phần cơ điện lạnh ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1506/GP - UB ngày 25 tháng 12 năm 1993 do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty đã được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf32p thuyha 24-06-2009 258 52   Download

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất giũa niên độ của Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam

  pdf4p thuyha 24-06-2009 257 44   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập hóa, toàn cầu hóa với nền kinh tế thế giới. Điều đó đã thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phát triển không ngừng và mở rộng sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trước bối cảnh đó, các nhà quản trị cần trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm biết cách đánh giá các nhân tố tác động thuận lợi và không thuận lợi, từ đó đề xuất các giải pháp phát...

  pdf104p la_lan23 13-04-2013 96 31   Download

 • Đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế Việt nam đang từng bƣớc phát triển và hoàn thiện dần nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN. Trong đó sự tồn tại và phát triển của các loại hình doanh nhgiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ: Chế độ luật pháp, môi trƣờng kinh doanh, trình độ quản lý đặc biệt là trình độ quản lý tài chính. Và để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp sử dụng một loạt các công cụ khác nhau...

  pdf91p buoi_chieu 24-04-2013 66 19   Download

 • Nền kinh tế việt nam đang trong tiến trình hội nhập hóa, toàn cầu hóa với nền kinh tế thế giới. Điều đó đã thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phát triển không ngừng và mở rộng sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt..

  pdf104p chieuwindows23 01-06-2013 69 17   Download

 • Tiểu luận: Phân tích Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB), và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) nhằm giới thiệu chung về hai Ngân hàng, phân tích bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

  pdf15p big_12 09-06-2014 223 19   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan đến lập và trình bày BCTC hợp nhất, tập trung vào 03 bảng báo cáo: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Bảng kết quả kinh doanh hợp nhất và Bảng lưu chuyển tiền hợp nhất.

  pdf2p nguyentienphong1802 29-05-2017 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1240 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bảng cân đối kế toán Việt Nam
p_strCode=bangcandoiketoanvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2