intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tài chính công

Mỗi một bản báo cáo tài chính đều đóng một vai trò nhất định của nó. Bên cạnh đó, mục tiêu của tài chính là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp nên mối quan tâm lớn nhất đối với các nhà quản trị tài chính là làm thế nào để hiểu và xác định được dòng tiền thực tế chứ không phải là lợi nhuận kế toán, bởi vì mọi quyết định tài chính đều dựa vào dòng tiền được xác định sau khi đã tính thuế. Nhằm giúp doanh nghiệp xác định thành phần trong một bộ báo cáo tài chính và các phương pháp chuẩn bị hồ sơ cho việc lập báo cáo tài chính đúng chuẩn chế độ hiện hành, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn một số tài liệu về: Báo cáo tài chính gồm những gì theo chế độ kế toán hiện hànhBáo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty conBáo cáo tài chính là gì và cách làm báo cáo tài chính chi tiếtHệ thống báo cáo tài chính hợp nhấtBáo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất: Hiểu đúng để tránh vào lệnh sai lầm,... Hi vọng đây sẽ là những công cụ hữu ích giúp cho quá trình lập báo cáo tài chính của kế toán trở nên thuận lợi hơn. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo và download 12 Báo cáo tài chính công chọn lọc sau:
 • Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế giúp cho doanh nghiệp theo dõi dòng vốn để có sự điều chỉnh chiến lược đầu tư kinh doanh cho phù hợp từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, nắm được sự minh bạch trong kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để xây dựng báo cáo tài chính và báo cáo thuế đúng tiêu chuẩn?. Mời các bạn cùng tham khảo bộ  tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế mà TaiLieu.VN đã tổng hợp dưới đây.

  55 tài liệu 2068 lượt tải   Download

 • Chế độ kế toán hiện hành đã quy định rõ báo cáo tài chính gồm những gì. Vì vậy, kế toán doanh nghiệp cần phải căn cứ vào chế độ kế toán mà doanh nghiệp mình đang áp dụng để lập và nộp báo cáo tài chính các loại tương ứng cho cơ quan chức năng.

  doc3p lanwangji 03-02-2020 33 0   Download

 • Công ty mẹ – con hay còn gọi là tập đoàn kinh tế đang là mô hình khá phổ biến trong giới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đặc biệt là những nhóm SXKD có quy mô lớn. Cũng giống như các loại hình công ty khác thì các tập đoàn kinh tế này đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con, gọi là báo cáo tài chính hợp nhất – báo cáo tài chính của công ty mẹ, con.

  doc2p lanwangji 03-02-2020 41 1   Download

 • Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Có hai loại là báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất. Một bộ BCTC bao gồm những gì mới đáp ứng yêu cầu của chủ doanh nghiệp, sự quản lý của cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích cho những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

  doc3p lanwangji 03-02-2020 41 5   Download

 • Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn; được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con. Công ty mẹ: là doanh nghiệp có một hoặc nhiều công ty con; Công ty con: là doanh nghiệp, kể cả đơn vị không có tư cách pháp nhân như các đơn vị hợp danh; được kiểm soát bởi công ty mẹ; Tập đoàn: Bao gồm công ty mẹ và công ty con

  doc2p lanwangji 03-02-2020 43 3   Download

 • Việc đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp thành thạo sẽ giúp cho nhà đầu tư chứng khoán thấu hiểu được vòng quay kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó nắm được tình hình sức khỏe tài chính, hiệu quả kinh doanh, vị thế dòng tiền, nhận diện rủi ro tiềm ẩn để tránh và nắm bắt những cơ hội đầu tư.

  doc8p lanwangji 03-02-2020 15 1   Download

 • Mục đích căn cứ vào tờ khai thuế GTGT 4 quý để khi bạn hạch toán đủ toàn bộ hóa đơn đầu ra, đầu vào của từng quý. Bạn lập luôn tờ khai thuế trên phần mềm mục đích so sánh xem bạn đã hạch toán đủ đúng so với tờ khai thuế đã nộp chưa. (Trường hợp này là do cuối năm bạn mới làm BCTC)

  doc5p lanwangji 03-02-2020 25 1   Download

 • Với mẫu này bạn có thể dễ dàng áp dụng vào trong thực tế công ty của mình. Tuy nhiên trước đó bạn cần phải lưu ý một số vấn đề sau: Lập BCTC là lập tại thời điểm, vì vậy phải kết hợp với sổ chi tiết mới có thể lập được BCTC đúng. Bảng lưu chuyển tiền tệ lưu ý các trường hợp đặc biệt đối ứng không qua 111/112.

  xls13p lanwangji 03-02-2020 27 5   Download

 • Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế toán (BKĐKT) (năm) của DN hoạt động liên tục (mẫu B01-DN); BCĐKT của DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (mẫu B01-CDHĐ-DNKLT); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) (năm) (mẫu B02-DN); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) theo phương pháp gián tiếp và trực tiếp (mẫu B03-DN);...

  doc2p lanwangji 03-02-2020 36 1   Download

 • Mẫu các loại báo cáo tài chính đều được ban hành theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Dưới đây là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 do Bộ Tài chính ban hành năm 2006 và đang được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  doc5p lanwangji 03-02-2020 17 0   Download

 • Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn. Được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con. Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 25.

  doc5p lanwangji 03-02-2020 33 0   Download

ADSENSE

strTagCode=bao-cao-tai-chinh-cong

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2