Bảo vệ nhân quyền

Xem 1-20 trên 1971 kết quả Bảo vệ nhân quyền
 • Tài liệu Bảo vệ nhân quyền ở Úc đưa ra một số trường hợp cụ thể thông qua đó giúp các bạn biết được một số quyền được bảo vệ ở Úc và một số quyền thì không. Tài liệu giúp ích cho các bạn hiện đang sống ở Úc và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf34p haohoa92 23-06-2016 13 3   Download

 • Quyền con người là một giá trị phổ quát và không thể phân chia. Điều 1 Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền (Universal Declaration of Human Rights) đã khẳng định “Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền”. Do vậy, nói đến nhân quyền là nói đến “sự giống nhau cho mọi người ở mọi nơi, không phân biệt giàu nghèo, nam nữ hay nơi sinh sống”1[1].

  pdf16p dontetvui 20-01-2013 24 6   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Nguyên tắc Paris và các cơ chế bảo đảm nhân quyền quốc gia trên thế giới để nắm bắt những nội dung về nguyên tắc Paris và nền tảng hình thành các cơ quan nhân quyền quốc gia; các cơ chế bảo đảm nhân quyền; các cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người.

  doc10p haohoa92 23-06-2016 50 6   Download

 • Đặc điểm của các quy phạm về nhân quyền Các quy phạm về nhân quyền chủ yếu điều chỉnh quan hệ giữa cá nhân và chính phủ. Cụ thể các quy phạm này quy định nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia phải tôn trọng và bảo đảm các nhân quyền của mọi cá nhân trên lãnh thổ hoặc trong phạm vi thẩm quyền của các quốc gia đó. Nhân quyền bao gồm các quy phạm hình thành một tiêu chuẩn tối thiểu hơn là đưa ra các yêu cầu tốt nhất. ...

  pdf13p nuber_12 26-08-2013 38 4   Download

 • Nội dung tài liệu "Một số tư liệu lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" nhằm đưa ra các bằng chứng chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các dẫn chứng lịch sử và pháp lý.

  pdf43p hoa_hong91 21-05-2014 127 65   Download

 • Bài giảng Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng (1945-1975) nêu Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (9/1945- 12/1946), Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 -1954), Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ở miền Nam ( 1954 -1975).

  pdf78p xuanlan_12 25-04-2014 99 32   Download

 • Luận văn phân tích một cách toàn diện về bối cảnh hình thành, cấu trúc tổ chức, phương thức hoạt động của cơ chế nhân quyền ASEAN; đưa ra dự đoán về viễn cảnh phát triển của cơ chế nhân quyền ASEAN dựa trên việc khảo sát bối cảnh đặc thù về chính trị, kinh tế, xã hội của khu vực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p haohoa92 15-06-2016 72 26   Download

 • Bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, nền tảng văn hóa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển của tổ quốc trong tình hình mới".

  doc5p hiep_vvan 11-01-2016 100 21   Download

 • Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam về các cơ quan nhân quyền quốc gia như một yếu tố quan trọng trong bảo về và thúc đẩy quyền con người ở câp độ quốc gia, Đảm bảo tốt nhất các quyền công nhân, Việt Nam trong nhiều năm không ngừng đã không ngừng hoàn thiện các khuôn khổ pháp luật củng như các cớ chế bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp và tưu pháp để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền...

  pdf57p manutd1907 09-04-2013 30 6   Download

 • Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin cho Chính phủ Việt Nam về các Cơ quan nhân quyền quốc gia như một yếu tố quan trọng trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở cấp độ quốc gia. Để đảm bảo tốt nhất các quyền công dân, Việt Nam trong nhiều năm đã không ngừng hoàn thiện các khuôn khổ pháp luật cũng như các cơ chế bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Bên cạnh đó, Việt Nam đã phê chuẩn 5...

  pdf57p motorola_12 01-06-2013 27 5   Download

 • Cuộc hôn nhân giữa vua Chân Lạp Chey Chetta II và công nương Ngọc Vạn (1620) – con gái của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, là sự kiện chính trị thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa Chân Lạp và chúa Nguyễn, đồng thời xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn ở Mô Xoài, qua đó đẩy mạnh quá trình khai phá Mô Xoài,... Bài viết tập trung làm rõ vai trò của chúa Nguyễn đối với công cuộc khai phá và bảo vệ chủ quyền ở xứ Mô Xoài trong thế kỷ XVII.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 25 5   Download

 • Tác phẩm hướng đến việc chống lại lễ giáo phong kiến hà khắc; đề cao tự do cá nhân và bảo vệ quyền của người phụ nữ như quyền thừa kế, quyền được học hành, quyền tự do yêu đương, được quyết định tương lai... “Trở vỏ lửa ra” còn khá thành công về phương diện nghệ thuật, nhất là thi pháp tiểu thuyết (theo hướng hiện đại của phương Tây), góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nói chung.

  pdf8p sieunhansoibac7 25-04-2018 1 0   Download

 • Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc, dưới đây gọi tắt là UNESCO, họp phiên thứ 32 tại Paris từ 29 tháng 9 đến 17 tháng 10 năm 2003, Căn cứ vào các văn kiện quốc tế hiện hành về quyền con người, đặc biệt là Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền năm 1948, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa năm 1966, và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị năm 1966, Xét đến tầm quan trọng...

  pdf18p thanhnga 10-06-2009 270 55   Download

 • Quyền con người đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử nhân loại và dần có những bước phát triển gắn liền với quá trình vận động, phát triển của xã hội. Mặc dù ngày nay quyền con người đóng vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống nói chung và lĩnh vực pháp lý nói riêng nhưng Luật quốc tế về nhân quyền mới chỉ thực sự được ghi nhận trong mấy thế kỷ trở lại đây. ...

  pdf24p nuber_12 26-08-2013 122 53   Download

 • Nâng cao nhận thức về TN& MT biển, hải đảo; về sử dụng hợp lí và bảo vệ TN& MT biển, hải đảo; Hình thành các kĩ năng sử dụng hợp lí TN và bảo vệ MT biển, hải đảo. Có ý thức và sẵn sàng tham gia bảo vệ TN& MT biển, hải đảo; bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo. Hướng dẫn GV giảng dạy và kiểm tra, đánh giá các chủ đề về giáo dục TN& MT biển, hải đảo cấp THPT.

  ppt29p hungminh16018 11-03-2013 123 34   Download

 • Quyền bình đẳng trước phiên tòa và toà án và quyền được xét xử công bằng là một yếu tố quan trọng để bảo vệ quyền con người và là một phương thức thủ tục để bảo vệ pháp quyền. Điều 14 của Công ước nhằm mục tiêu đảm bảo công lý và là tiền đề để đảm bảo một loạt quyền cụ thể. 3. Điều 14 có tính chất đặc biệt phức tạp, kết hợp các đảm bảo khác nhau và phạm vi áp dụng khác nhau.

  pdf21p caybangnho 22-09-2011 56 16   Download

 • Mặc dù, đã tồn tại các tiêu chuẩn quốc tế về vị trí của cơ quan quốc gia về nhân quyền, nhưng rất khó để đi đến một định nghĩa hay có được một cách hiểu thống nhất “cơ quan quốc gia về nhân quyền là gì?”.

  pdf57p alt_12 23-07-2013 50 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm giới thiệu một cái nhìn tổng quan về các quy định trong Luật Geneva về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranh.Thông qua đó, luận văn góp phần khỏa lấp một khoảng trống trong nghiên cứu khoa học về vấn đề bảo vệ các quyền của con người trong luật Nhân đạo quốc tế – một đề tài khá mới mẻ ở Việt Nam hiện nay.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 11 4   Download

 • Báo cáo Quốc gia về thực tiễn nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được biên soạn nhằm thể hiện rõ nét cam kết của Vụ Dân chủ, Nhân quyền và Lao động đối với việc bảo đảm tự do, dân chủ và nhân quyền cho mọi cá nhân trên toàn thế giới.

  pdf59p roongkloi10 11-08-2017 9 2   Download

 • Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

  doc64p meomeo 10-05-2009 4492 956   Download

Đồng bộ tài khoản