intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu nhân sự

Xem 1-20 trên 1912 kết quả Biểu mẫu nhân sự
 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu quy trình đào tạo NV

  doc11p vitconxinhdep 13-07-2009 4231 1070   Download

 • Tài liệu tham khảo về Kế hoạch tuyển dụng nhân sự công ty dưới đây hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình công tác lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 1231 383   Download

 • Tài liệu tham khảo về Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự dưới đây hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình công tác lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p lamdaumientay 04-11-2010 790 287   Download

 • Mẫu phiếu đề xuất nhân sự của doanh nghiệp là mẫu phiếu được lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề xuất nhân sự. Mẫu phiếu nêu rõ phòng ban xin đề xuất, lý do xin đề xuất, dự kiến thời gian thử việc, tiêu chuẩn tuyển dụng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu đề xuất nhân sự tại đây.

  doc2p chuabietbo 17-04-2010 1423 176   Download

 • Biểu mẫu Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy, quy chế của công ty. Mẫu quyết định lấy quy chế của công ty, biên bản họp kỷ luật làm căn cứ và nêu rõ tên nhân viên bị kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định xử lý kỷ luật tại đây.

  doc1p giangltg 11-10-2009 1166 88   Download

 • Đối với nhiều bạn HR thì nhiệm vụ lập kế hoạch nhân sự hay kế hoạch nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ khó và phức tạp, đòi hỏi kiến thức và nguồn thông tin đầu vào tổng hợp. Dưới đây là Biểu mẫu Hoạch định nguồn nhân lực - Headcount planning mà HR, HRM, CEO có thể tham khảo. Chúc các bạn thành công!

  xls1p lottexylitol 18-07-2019 103 11   Download

 • Đánh giá nhân viên vào thời điểm giữa năm hỗ trợ việc đánh giá hàng năm bằng cách theo dõi tiến độ và cung cấp điểm tham chiếu cho tương lai. Biểu mẫu đánh giá nhân viên giữa năm có một bố cục đơn giản và thang đánh giá hiệu suất. Cả người đánh giá và nhân viên đều có quyền để lại góp ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 76 2   Download

 • Biểu mẫu Quản lý giờ tăng ca trong tháng là biểu mẫu giúp quản lý theo dõi và chấm công tăng ca cho nhân viên, đây là căn cứ giúp tính và trả lương cho nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls1p lottexylitol 18-07-2019 28 2   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo huấn luyện năm.

  doc2p vitconxinhdep 13-07-2009 2178 319   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu phiếu đánh giá chất lượng đào tạo.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 2074 303   Download

 • Mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng nhân viên là biểu mẫu do các công ty, doanh nghiệp lập ra để đưa ra yêu cầu tuyển dụng đối với nhân viên các phòng ban. Việc lập mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng rõ ràng, chi tiết sẽ giúp các bạn tuyển dụng được đội ngũ nhân viên chất lượng, phù hợp với tính chất công việc.

  doc3p chicilonhn 09-01-2010 763 219   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu biên bản đào tạo nội bộ.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 1313 188   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo NV.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 1048 173   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu chương trình đào tạo NV.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 744 171   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo theo chức danh.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 576 167   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu phiếu đánh giá về khóa học của học viên.

  doc2p vitconxinhdep 13-07-2009 1045 148   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu bản cam kết.

  doc2p vitconxinhdep 13-07-2009 5670 133   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu phiếu đánh giá chất lượng học viên.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 1066 131   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu phiếu thông tin đào tạo cá nhân

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 566 120   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu phiếu yêu cầu đào tạo hàng năm.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 461 116   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biểu mẫu nhân sự
p_strCode=bieumaunhansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2