intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ máy quản trị doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 409 kết quả Bộ máy quản trị doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp Việt Nam đang dần dần được phát triển một cách mạnh mẽ. Các doanh nghiệp mọc lên một cách nhanh chóng, ở mọi nơi, ở mọi lĩnh vực khác nhau. Mỗi doanh nghiệp khi được thành lập đều mong muốn đạt được lợi nhuận, đạt được nhiều thành quả về kinh tế là cao nhất. Để đạt được điều đó thì đòi hỏi phải có sự cạnh tranh trong quy mô phát triển cũng như trong quản trị doanh nghiệp một cách hợp lý....

  doc5p hoangvanchuc_kn40a 26-01-2010 833 335   Download

 • Giáo trình được biên soạn theo chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Kế toán Doanh nghiệp. Nội dung giáo trình gồm 5 chương, phần 1 gồm các chương sau: Chương I - Doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, chương II - Lập chiến lược, kế hoạch trong quản trị doanh nghiệp, chương III - Quản trị nhân sự, khoa học - công nghệ trong doanh nghiệp.

  pdf103p sophantrotreu09 30-03-2016 121 34   Download

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp này gồm 14 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta.

  pdf178p namde03 22-03-2013 1921 842   Download

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 2 Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp gồm các nội dung tìm hiểu các khái niệm cơ bản về tổ chức bộ máy quản trị, các nguyên tác và yêu cầu của tổ chức bộ máy quản tri, các yếu tố ảnh hưởng và mô hình xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp.

  pdf20p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 269 46   Download

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu quản trị doanh nghiệp của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình quản trị doanh nghiệp của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... đồng thời kết hợp với thông tư hướng dẫn kế toán quản trị của Bộ Tài Chính. Kết cấu cảu giáo trình gồm có 5 đơn vị bài học, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf53p tradaviahe20 12-04-2021 28 6   Download

 • Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá được giao những trách nhiệm quyền hạn nhất định và được sắp xếp theo từng cấp từng khâu nhằm thực hiện các chức năng quản lý doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức quản lý là hình thức phân công lao động trong lĩnh vực quản trị,có tác động đến quá trình hoạt động của hệ thống quản trị.Cơ cấu tổ chức một mặt phản ánh cơ cấu sản xuất, ...

  doc78p maimam 14-10-2009 716 318   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1)" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương mở đầu đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; chương 2 quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam, chương 3 môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; chương 4 tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại; chương 5 chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; chương 6 thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại; chương 7 tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; chương 8 ...

  pdf353p tinhphuong60 20-07-2010 974 496   Download

 • Câu1: Nêu nội dung các chức năng quản trị theo cách phân loại của H.Fayol? Có quan điểm cho rằng sự kết hợp giữa chức năng quản trị và lĩnh vực quản trị là cơ sở hình thành bộ máy quản trị...

  doc2p nguyentu971991 18-04-2011 771 222   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của các tổng công ty 91', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf90p kennybibo 16-07-2012 265 93   Download

 • Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội trình bày hai nội dung chính là lý thuyết tổ chức bộ máy quản trị nhân lực và công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội.

  doc30p damlien93 31-03-2015 555 82   Download

 • Tổ chức đi từ đơn giản đến phức tạp, từ những tập thể không chính thức, những nhóm lâm thời đến những tổ chức có cơ cấu bộ máy quản trị chặt chẽ. Tổ chức đầu tiên xuất hiện trong quân đội, tôn giáo. Ngày nay, tổ chức xuất hiện trong mọi lĩnh vực xã hội, chính trị, tôn giáo, kinh tế. Xã hội ngày nay được coi là xã hội của các tổ chức và tổ chức là nguồn sức mạnh của xã hội....

  pdf136p 123968574 22-06-2012 217 69   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty kinh doanh nhà số 3', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc59p haiqtkdtm09 22-06-2011 224 57   Download

 • Mục tiêu bày giảng giúp người học có khả năng: trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác,...

  ppt73p nguyenquynhbl 27-01-2015 180 54   Download

 • Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và đứng vững trong nền kinh tế thị trường thì nhất thiết phải đòi hỏi có một bộ máy quản trị hoạt động có hiệu qủa. Như vậy, đây có thể coi như điều kiện cần cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển.Ở Việt Nam, các Tổng công ty Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, trong đó có 17 Tổng công ty 91. Các Tổng công ty 91 có 532 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, chiếm khoảng 9% số lượng các...

  doc90p haiqtkdtm09 22-06-2011 109 37   Download

 • Bài thuyết trình Quản trị nhân lực: Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội trình bày hai nội dung chính là lý thuyết tổ chức bộ máy quản trị nhân lực và công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội.

  ppt42p damlien93 31-03-2015 237 39   Download

 • 1.1 Doanh nghiệp là một tổ chức chặt chẽ 1.1.1. Khái niệm tổ chức Tổ chức đi từ đơn giản đến phức tạp, từ những tập thể không chính thức, những nhóm lâm thời đến những tổ chức có cơ cấu bộ máy quản trị chặt chẽ. Tổ chức đầu tiên xuất hiện trong quân đội, tôn giáo. Ngày nay, tổ chức xuất hiện trong mọi lĩnh vực xã hội, chính trị, tôn giáo, kinh tế.

  pdf18p samsara246 27-04-2011 198 34   Download

 • "Lỗ thủng ozon" trong quản trị doanh nghiệp Các phần việc tồn đọng cũng như khí thải Cloroflorocacbon (CFC), nếu bị gia tăng quá mức sẽ làm tổn hại “tầng ozon” trong doanh nghiệp, tức là mức độ an toàn khi triển khai dự án lớn. Khi lỗ thủng càng loang rộng thì “hệ sinh thái”–hoạt động của cả bộ máy–bị ảnh hưởng.

  pdf4p kimyen_ir 20-07-2010 107 27   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết chung về Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty xây dựng cầu đường bộ 118. một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty xây dựng cầu đường bộ 118.

  pdf133p dledangnguyen 04-06-2017 90 19   Download

 • Lao động trong doanh nghiệp được chia thành 2 loại: lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. Bộ máy điều hành doanh nghiệp là lao động gián tiếp, lao động quản lý và tất cả những người chỉ h

  pdf15p samsara246 27-04-2011 104 18   Download

 • Phần 2 giáo trình gồm nội dung chương IV - Quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chính doanh nghiệp, chương V - Kế toán và ra quyết định. Giáo trình biên soạn đảm bảo tính lý luận, tính khoa học và tính thực tiễn phù hợp với nhận thức chung của sinh viên Cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p sophantrotreu09 30-03-2016 76 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ máy quản trị doanh nghiệp
p_strCode=bomayquantridoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2