intTypePromotion=1
ADSENSE

Các công văn của Bộ xây dựng

Xem 1-20 trên 2295 kết quả Các công văn của Bộ xây dựng
 • Kham khảo "Công văn 1066/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình". Đến với tài liệu để nắm rõ hơn về một số Nghị định của Bộ xây dựng trong việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

  pdf25p trucsinh 19-08-2009 459 78   Download

 • Công văn 98/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 310/SXD-QLNƠCS ngày 28/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình và công tác đánh số và gắn biển số nhà.

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 218 37   Download

 • Công văn 1354/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc thiết kế điển hình, thiết kế mẫu Nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp. Mời bạn cùng kham thảo để nắm vững nội dung công văn về thiết kế nhà ở cho sinh viên.

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 155 15   Download

 • Công văn 96/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá và dự toán xây dựng cơ bản theo các Thông tư của Bộ Xây dựng

  doc1p crispy 07-08-2009 174 24   Download

 • Công văn 1517/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo các Thông tư của Bộ Xây dựng

  doc1p crispy 07-08-2009 176 13   Download

 • Công văn 1111/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo các Thông tư của Bộ Xây dựng

  doc1p crispy 07-08-2009 74 4   Download

 • Công văn 771/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

  doc1p danguyen 19-08-2009 85 2   Download

 • Thông tư 06/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf8p danguyen 19-08-2009 396 73   Download

 • Thông tư 02/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

  doc17p quangdnt 13-08-2009 444 60   Download

 • Chỉ thị 07/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng

  doc3p trucsinh 19-08-2009 603 50   Download

 • Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị

  doc9p trucsinh 19-08-2009 350 47   Download

 • Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành các mẫu văn bản; qui định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh...

  doc11p thienthan 19-08-2009 253 41   Download

 • Thông tư 03/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD, Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  doc15p thienthan 19-08-2009 248 38   Download

 • Quyết định 40/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXDVN 09: 2005 "Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả"

  doc55p thienthan 19-08-2009 152 37   Download

 • BỘ XÂY DỰNG VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG -------------------------- SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở SINH VIÊN VÀ NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP THEO THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BXD VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 131/QĐ-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG (Công bố kèm theo công văn số 882A/VKT/ĐT ngày 18/9/2009 của Viện Kinh tế xây dựng) Hà Nội, tháng 9 năm 2009 BỘ XÂY DỰNG VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2009 Số : 882A/VKT/ĐT V/v Công bố suất vốn đầu...

  pdf13p meoheo6 05-05-2011 220 35   Download

 • Thông tư liên tịch 20/2008/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng

  doc14p trucsinh 19-08-2009 216 33   Download

 • Công văn 1532/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai các Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu I và Quảng Trạch I

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 211 32   Download

 • Thông tư 15/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

  doc6p hoanglinh 19-08-2009 150 22   Download

 • Công văn 233/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc phúc đáp Văn bản số 668/BKH-KTĐN của Bộ Kế hoạch Đầu tư về xử lý tác động của lạm phát đối với các hợp đồng xây lắp giá cố định trong các dự án vay vốn WB

  doc1p lythong 18-08-2009 145 21   Download

 • Quyết định 21/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước

  doc5p thienthan 19-08-2009 191 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các công văn của Bộ xây dựng
p_strCode=caccongvancuaboxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2