intTypePromotion=3
ADSENSE

Các hàm tài chính

Xem 1-20 trên 1030 kết quả Các hàm tài chính
 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng tin học ứng dụng: chương iv - các hàm tài chính (tt)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt30p nhokkeen 09-05-2013 251 67   Download

 • Danh mục các hàm tài chính ACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) : Tính lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi theo định kỳ

  doc3p vudung75 20-04-2011 389 115   Download

 • Danh mục các Hàm Tài Chính: ACCRINT (issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) : Tính lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi theo định kỳ; ACCRINTM (issue, settlement, rate, par, basis) : Tính lãi tích lũy đối với chứng khoán trả lãi theo kỳ hạn

  pdf27p linhlan1903 06-11-2013 161 38   Download

 • Tiền lãi là sô ́ tiền mà người đi vay đã trả thêm vào vốn gốc đã vay sau một khoảng thời gian. Có thế lý giải nguyên nhân khiến cho người vay nhận được khoản tăng thêm này bằng việc người cho vay đã hy sinh cơ hội chi tiêu hiện tại, bỏ qua các cơ hội đầu tư để “cho thuê” tiền trong một quan hệ tín dụng. Lãi suât́ là ty ̉ lê ̣ phâǹ trăm tiền lãi so vơí gôć trong môṭ đơn vi ̣ thơì gian....

  ppt26p cctm030057 04-12-2010 636 206   Download

 • Tiên lãi là số tiên mà người đi vay đã trả thêm vào vôn gôc đã vay sau môt khoang thời gian. Có thế lý giai nguyên nhân khiên cho người vay nhân được khoan tăng thêm này băng viêc người cho vay đã hy sinh cơ hôi chi tiêu hiên tai, bỏ qua các cơ hộii đâu tư.

  ppt33p nhokkeen 09-05-2013 103 22   Download

 • Một trong những ứng dụng cao cấp của Excel trong quản trị doanh nghiệp là nhóm các hàm tài chính. Mỗi hàm giải quyết một bài toán tài chính thường gặp trong doanh nghiệp. Trong Exxcel các hàm tài chính được chia làm 3 nhóm cơ bản là: các hàm khấu hao tài sản cố định, các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán.

  pdf26p hoangtrung 12-03-2009 1830 714   Download

 • Công ty baỏ hiêm̉ Prudential mơì tôi tham gia vaò 1 dư ̣ ań "tham gia tiêt́ kiêṃ baỏ vê ̣ hạnh phúc gia điǹ h". Vào đầu môĩ thań g tôi câǹ phaỉ đoń g môṭ sô ́ tiêǹ là 1,2 triêụ đôǹ g. Đoń g phí trong 10 năm. Vâỵ số tiêǹ trong tương lai mà tôi sẽ nhâṇ là bao nhiêu? Nêú ho ̣ cam kêt́ trả tôi vơí số tiêǹ là 200 triêụ sau 10 năm. Điêù đo ́ co ́ hơp̣ lý không so vơí viêc̣ tôi daǹ h duṃ gưỉ tiêt́ kiêṃ...

  doc6p anhthiboo185 21-10-2012 422 61   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Sử dụng Excel trợ giúp việc xử lý thông tin kinh tế" dưới đây để nắm bắt những nội dung ôn tập Excel cơ bản, công cụ phân tích dữ liệu, các hàm tài chính, cơ sở dữ liệu. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt70p langtu892006 16-10-2015 160 41   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Kỹ thuật sử dụng Excel trong tài chính nhằm trình bày về các nội dung chính như: ma trận, xử lý ma trận theo mảng, xử lý dữ liệu bảng. Các hàm tài chính, thống kê và một số hàm khác thường sử dụng.

  pdf43p red_12 19-05-2014 91 22   Download

 • Hàm RECEIVED() Tính số tiền nhận được vào ngày đáo hạn của một chứng khoán đầu tư toàn bộ.

  doc10p vudung75 20-04-2011 177 74   Download

 • Phần 2 Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh) gồm nội dung các chương: Chương 4 - Các hàm tài chính, chương 5 - Các bài toán ứng dụng trong kinh doanh. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf51p lalala8 26-12-2015 216 54   Download

 • Hàm IPMT() Tính số tiền lãi phải trả tại một kỳ hạn nào đó đối với một khoản vay có lãi suất không đổi và thanh toán theo định kỳ với các khoản thanh toán bằng nhau mỗi kỳ. Cú pháp: = IPMT(rate, per, nper, pv, fv, type) Rate : Lãi suất của mỗi kỳ (tính theo năm). Nếu trả lãi hằng tháng thì bạn chia lãi suất cho 12.

  pdf101p linhlan1903 06-11-2013 393 51   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn tư liệu học tập tốt liên quan đến tài chính, đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

  doc7p thanknct 29-04-2011 116 47   Download

 • Hàm TBILLEQ() Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạc. Cú pháp: = TBILLEQ(settlement, maturity, discount) Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.

  pdf37p linhlan1903 06-11-2013 140 30   Download

 • Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 2 có nội dung trình bày về các hàm tính khấu hao, các hàm tài chính, các hàm kiểm định và một số hàm khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf119p hoa_lan91 16-06-2014 146 31   Download

 • Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của doanh nghiệp; nhận diện và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Qua đó đưa ra các hàm ý chính sách có liên quan

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 55 6   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng xây dựng hệ thống tài chính xanh ở Anh, Trung Quốc và Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra các hàm ý chính sách cho Việt Nam. Đó là: cần kết hợp với chiến lược phát triển xanh cũng như chiến lược phát triển chung của chính phủ; cần triển khai hệ thống tài chính xanh theo hướng cho phép các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ; cần đánh giá hệ thống tài chính xanh dưới giác độ lợi ích và chi phí; cần hỗ trợ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) của người tiêu dùng thông qua việc thay đổi thói quen tiêu dùng hàng hóa và sản phẩm xanh.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 45 2   Download

 • Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những...

  doc68p hoathuyvodanh_haui 14-06-2010 2688 1819   Download

 • Quản trị công ty cổ phần, gọi tắt là quản trị công ty, là một hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát công ty cổ phần. Quản trị công ty cũng bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên, không chỉ trong nội bộ công ty cổ phần như các cổ đông, ban giám đốc điều hành, hội đồng quản trị mà còn những bên có lợi ích liên quan bên ngoài công ty: cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác kinh doanh và cả môi trường, cộng...

  doc45p phuongbebe 19-02-2011 2480 871   Download

 • Chuyên đề 2 Tài chính doanh nghiệp I. VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Tài chính doanh nghiệp - Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp. - Như vậy, xét về hình...

  pdf96p misadu 07-07-2010 544 413   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các hàm tài chính
p_strCode=cachamtaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản