intTypePromotion=1
ADSENSE

Các thuyết bền

Xem 1-20 trên 2158 kết quả Các thuyết bền
 • Bài giảng Hóa keo - Chương 9: Sự bền vững hệ keo (TS. Ngô Thanh An). Nội dung chính của bài giảng bao gồm: lực đẩy giữa các bề mặt tương tác, thuyết xấp xỉ của Derjaguin (Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek), thuyết DLVO, giá trị ccc (critical coagulation concentration),... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt25p andromedashun 18-05-2022 3 1   Download

 • Bài nghiên cứu dưới đây tổng hợp các lý thuyết về chính sách tài khóa với tăng trưởng kinh tế từ đó đánh giá thực trạng chính sách tài khóa của Việt Nam và đưa ra các gợi ý tăng cường hiệu quả của chính sách tài khóa nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

  pdf12p vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết thực hiện một số mục tiêu sau: (1) Giới thiệu cơ sở lý thuyết về phát triển đô thị hóa gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, (2) Phân tích thực trạng đô thị hóa trong bối cảnh thực hiện định hướng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn tại các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và (3) Đề xuất một số hàm ý chính sách để thúc đẩy quá trình đô thị hóa gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.

  pdf12p viellenkullman 13-05-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác nhận hiện tượng tiêu điểm có vai trò quan trọng trong cấu trúc thông tin khi sử dụng câu với tƣ cách nhƣ 1 đơn vị thông tin trong giao tiếp; đề tài góp phần miêu tả, phân tích các mô hình tiêu điểm hóa của cấu trúc câu tiếng Việt nhằm rút ra những những đặc thù của cấu trúc thông tin bên cạnh cấu trúc chủ - vị và đề - thuyết.

  pdf128p badbuddy10 21-04-2022 7 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn vấn đề di sản hóa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ và vai trò của các bên liên quan trong quá trình di sản hóa; trên cơ sở đó đưa ra giải pháp phù hợp trong công tác bảo vệ, phát huy di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf254p linyanjun_2408 21-04-2022 11 2   Download

 • Mục tiêu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty nhằm vận dùng vào phân tích các yếu tố môi trường tác động đến Công ty Đồng Tâm nhận diện các cơ hội, nguy cơ, kết hợp với thực trạng các yếu tố bên trong Công ty Đồng Tâm để tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu nhằm xác định tầm nhìn mục tiêu và đề xuất các chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh cho công ty trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.

  pdf69p badbuddy10 21-04-2022 8 0   Download

 • Trên cơ sở một số nghiên cứu lý thuyết, chính sách thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và giáo dục, kết quả tham vấn chuyên gia và triển khai khảo sát các bên liên quan, tác giả đề xuất xây dựng khung năng lực hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf23p vithales 20-04-2022 1 0   Download

 • Tác giả nghiên cứu các thế năng Higgs và dựa trên tính dương (pos- itivity) của thế năng để thu được ràng buộc cho các hằng số tương tác của các mô hình đang xét như MHC hay mô hình 3-3-1 với cơ chế CKS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf55p badbuddy09 05-04-2022 2 0   Download

 • Thông qua việc tìm hiểu một số tiểu thuyết của Ma Văn Kháng thấy được sự thay đổi của cảm hứng sáng tác của nhà văn cũng như sự vận động của tiểu thuyết thời kỳ đổi mới; đặc biệt chú ý tới cảm hứng phê phán trong các tiểu thuyết chính như Mưa mùa hạ, Ngược dòng nước lũ, Côi cút giữa cảnh đời, Đám cưới không có giấy giá thú, Bến bờ… Thấy được tinh thần phê phán nhưng chứa đựng niềm tin vào cuộc sống và con người, thể hiện giá trị nhân văn tinh thần xây dựng của nhà văn đối với cuộc đời.

  pdf123p badbuddy09 05-04-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu những lý thuyết cơ bản liên quan đến thẻ ngân hàng và những bên liên quan trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ. Đồng thời xác định những rủi ro mà NHTM gặp phải trong quá trình kinh doanh thẻ; phân tích thực trạng hoạt động thanh toán và phát hành thẻ tại HDBank qua đó đánh giá những hạn chế còn tồn tại và vị thế của ngân hàng trong thị trƣờng thẻ Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p badbuddy10 02-04-2022 10 0   Download

 • (NB) Nội dung của giáo trình ngắn gọn dễ hiểu, các kiến thức lôgic khoa học, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về cơ học, sức bền vật liệu và nguyên lý chuyển động của một số cơ cấu thường gặp giúp cho người học có thể liên hệ giữa lý thuyết với thực hành. Giáo trình được biên soạn gồm 3 phần: Phần I: Tĩnh học Phần II: Động lực Phần III. Động lực học.

  pdf131p hoababytrang2510 10-03-2022 2 0   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của sự hình thành và phát triển của học thuyết can thiệp nhân đạo, và từ đó đánh giá những hạt nhân tích cực của học thuyết này. Bên cạnh đó đề tài phân tích các tác động tiêu cực lẫn tích cực của học thuyết tới Luật quốc tế hiện đại. Qua đó đề xuất những giải pháp cho Luật quốc tế hiện đại nhằm phát huy những ưu điểm và hạn chế những nhược điểm của học thuyết.

  pdf93p badbuddy07 26-02-2022 6 0   Download

 • Bài giảng được thiết kế bao gồm 10 chương theo trình tự logic chặt chẽ. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề và ví dụ thực tiễn trong kinh doanh dịch vụ cũng được giới thiệu. Điều này giúp cho các sinh viên của Học viện không những nắm được các lý thuyết mà còn làm quen được với thực tiễn hoạt động marketing của các doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

  pdf58p chenlinong_0310 23-02-2022 22 3   Download

 • Bài giảng được thiết kế bao gồm 07 chương theo trình tự logic chặt chẽ. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề và ví dụ thực tiễn trong hoạt động nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp cũng được giới thiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

  pdf62p chenlinong_0310 23-02-2022 11 2   Download

 • Bbài giảng được thiết kế bao gồm 3 chương theo đề cương môn học với một trình tự logic chặt chẽ. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề và ví dụ thực tiễn trong triển khai hoạt động marketing qua phương tiện truyền thông xã hội sẽ được trình bày. Điều này giúp cho các sinh viên của Học viện không những nắm được các lý thuyết mà còn làm quen được với thực tiễn hoạt động marketing này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng phần 2 dưới đây.

  pdf74p chenlinong_0310 23-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích và đưa ra các quyết định liên quan đến xây dựng và vận hành chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, học phần cũng hướng tới mục tiêu phát triển kỹ năng mềm của người học như kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng phát triển bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây.

  pdf53p caphesuadathemot 28-02-2022 20 2   Download

 • Giáo trình Sức bền vật liệu và kết cấu: Phần 1 gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; quan hệ ứng suất và biến dạng; các lí thuyết bền, các đặc trưng hình học; thanh thẳng chịu kéo, nén đúng tâm; thanh thẳng tiết diện tròn chịu xoắn; thanh thẳng chịu uốn phẳng; thanh chịu lực phức tạp; ổn định của thanh thẳng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf157p cucngoainhan7 23-02-2022 11 2   Download

 • Giáo trình Cơ học ứng dụng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm cơ bản trong cơ học ứng dụng; trình bày được phương pháp tổng hợp và phân tích lực; phân tích được chuyển động của vật rắn; tính toán được các thông số nội lực, ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo, nén, cắt, dập, xoắn, uốn của các bài toán đơn giản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p cuchoami2510 18-02-2022 11 2   Download

 • Bài giảng môn Âm nhạc lớp 6 - Tiết 3: Lý thuyết âm nhạc Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được những thuộc tính cơ bản của âm thanh; khái niệm về cao độ, trường độ, âm sắc; thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt16p caixukun_0208 09-02-2022 8 1   Download

 • Bài giảng môn Âm nhạc lớp 6 - Tiết 6: Lý thuyết âm nhạc Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin. Ôn tập giữa học kỳ 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện hát bài “Tiếng chuông và ngọn cờ” kết hợp gõ đệm; tìm hiểu về kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt8p caixukun_0208 09-02-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Các thuyết bền
p_strCode=cacthuyetben

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2