intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách phân bổ chi phí

Xem 1-20 trên 339 kết quả Cách phân bổ chi phí
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc52p thinhlu 05-10-2011 158 32   Download

 • Bài viết giới thiệu phương pháp ABC (phân bổ chi phí theo hoạt động) đến các đơn vị dịch vụ kiểm toán nói riêng và các loại hình doanh nghiệp dịch vụ nói chung; qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp vận dụng phương pháp này vào phân bổ và quản lý các chi phí một cách hợp lý nhất.

  pdf3p chauchaungayxua7 10-08-2020 9 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'hoàn tiện phương pháp hạch tóan và phân bổ chi phí sản xuất chung tại cty cp nhựa đà nẵng - 1', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lavie7 29-07-2011 89 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'phân bố chi phí sản xuất chung hiệu quả và công tác hạch tóan', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p ttcao8 27-08-2011 68 18   Download

 • Trong doang nghiệp sản xuất công nghiệp, việc tổ chức công tác kế toán, vận dụng các phương pháp kỹ thuật hạch toán, đặc biệt là vận dụng phương pháp kế toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong phạm vi ngành sản xuất công nghiệp bắt nguồn từ những đặc điểm của quy trình công nghệ kỹ thuật và tổ chức sản xuất, từ tính đa dạng và khối lượng sản phẩm được sản xuất ra, nói cách khác là bắt nguồn từ loại hình sản xuất của doanh...

  doc86p winbithanhquyen 16-04-2011 541 288   Download

 • Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX, với mục tiêu thông qua hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành để hiểu được cách thức hạch toán, sử dụng tài khoản, phân bổ chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

  pdf86p mailaobao 30-03-2014 340 128   Download

 • Mục tiêu của chương 8 "Kế toán trách nhiệm" gồm có: Giải thích các nguyên tắc phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ cho bộ phận kinh doanh chính, giải thích nguyên tắc lập và công dụng của báo cáo bộ phận, giải thích các trung tâm trách nhiệm và cách đánh giá các trung tâm trách nhiệm.

  ppt49p tangtuy19 21-07-2016 141 27   Download

 • Chương 8 Kế toán trách nhiệm thuộc bài giảng Kế toán quản trị, mục tiêu của chương học này nhằm giải thích các nguyên tắc phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ cho bộ phận kinh doanh chính, giải thích nguyên tắc lập và công dụng của báo cáo bộ phận, giải thích các trung tâm trách nhiệm và cách đánh giá các trung tâm trách nhiệm.

  pdf49p canhdangxuan 04-04-2014 106 18   Download

 • "Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 6: Kế toán trách nhiệm" với các nội dung khái niệm và cơ sở hình thành trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp; đặc điểm và cách lập, phân tích báo cáo bộ phận; cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và toàn bộ; phân bổ chi phí gián tiếp.

  pdf20p nguathienthan9 08-12-2020 6 0   Download

 • Chi phí sản xuất : Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa và các chi phí khác mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh một cách khách quan, thay đổi theo từng hoạt động sản xuất kinh doanh và gắn liền với sự đa dang, sự phức tạp của từng loại hình sản xuất kinh doanh....

  doc59p peheo041 08-05-2013 82 27   Download

 • Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định Nợ TK622 Có TK338(3382,3383,3384) (5)Cuối kỳ kết chuyển hoạc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK154 (KKTX) Nợ TK631 (KKTX) Có TK622 2.3) Sơ đồ tài khoản TK334 TK154(631) TK622 tiền lương, tiền ăn ca phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất TK335 kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp trích trươc tiền lương nghỉ ch CN trực tiếp sản xuất TK338 trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí 3) Hạch toán chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là...

  pdf12p lavie8 27-07-2011 75 15   Download

 • Khi công nhân nghỉ phép, kế toán xác định số tiền lương nghỉ phép phải trả, ghi: Nợ TK 335 Có TK 334 - Khi trả tiền lương nghỉ phép cho người nghỉ phép, kế toán ghi: Nợ TK 334 Có TK 111 4. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung Kế toán đã tập hợp chi phí sản xuất chung rồi phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu chuẩn tiền lương tính vào giá thành mà chi phí sản xuất chung của Công ty hiện nay lại chưa có định mức hay dự toán cho...

  pdf5p caott10 28-07-2011 68 14   Download

 • III.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ CHUNG KHÁC: A. Chi phí bán hàng: 1.Khái niệm: Chi phí bán hàng là những chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm phát sinh trong kì như: tiền lương trả cho nhân viên bán hàng,hoa hồng trả cho đại lí bán hàng,chi phí marketing... 2.Nội dung chi phí bán hàng: Theo nội dung kinh tế của chi phí,chi phí bán háng được chia thành các nội dung sau: --Chi phí nhân viên: Bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí của...

  pdf9p lavie7 29-07-2011 73 14   Download

 • Chi phí bằng tiền khác Ngoài ra kế toán có thể tổ chức các tài khoản cấp 3,4 ...nhằm tập hợp các thông tin cần thiết về chi phí quản lí doanh nghiệp,phục vụ yêu cầu quản lí tại đơn vị .Chẳng hạn doanh nghiệp có thể chi tiết theo từng chi nhánh ,từng cửa hàng,từng mặt hàng ..nhằm phục vụ cho việc xác định kết quả kinh doanh theo từng đối tượng tương ứng.Hoặc chi tiết chi phí theo cách ứng xử của chi phí với mức độ hoạt động(định phí,biến phí) b)Trình tự hạch toán: --Hạch toán chi...

  pdf9p lavie7 29-07-2011 68 14   Download

 • Chi phí khấu hao TSCĐ (6274): phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu thức số giờ máy hoạt động +Chi phí dịch vụ mua ngoài (6277): phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu thức định mức tiêu hao năng lượng động lực( điện, nước) +Chi phí dịch vụ mua ngoài (6178): phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu thức khối lượng sản phẩm sản xuất. 2.Tổ chức công tác nhận dạng các loại chi phí ở phân xưởng. Công ty nhựa Đà Nẵng là một Công ty chuyển về lĩnh vực sản xuất nên những chi phi...

  pdf7p lavie7 29-07-2011 155 14   Download

 • Vì trong kỳ có nhiều đơn đặt hàng nên ,kế toán sẽ tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.Do nguyên vật liệu chiếm hầu như đa số về chi phí sản xuất sản phẩm.Nên nguyên vật liệu trực tiếp được đem ra làm tiêu thức phân bổ. 2.Đánh giá sản phẩm dở dang: Xí nghiệp hạch toán chi phí theo đơn đặt hàng nên không có đánh giá sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.Chính vì vậy,chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm chính...

  pdf9p lavie8 27-07-2011 64 11   Download

 • Đơn vị Tổ màng mỏng Tổ can phao Tổ dệt bao Tổ cắt manh Tổ bao bì Tổ may bao Tổ sản phẩm PVC Tổ cơ điện Tổ phối liệu Tổng cộng Số tiền 2.741.500 Bảng chi tiết chi phí dụng cụ (6273) cho từng tổ sản xuất quý4/2003 Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Đơn vị Tổ màng mỏng Tổ can phao Tổ dệt bao Tổ cắt manh Tổ bao bì Tổ may bao Tổ sản phẩm PVC Tổ cơ điện Tổ phối liệu Tổng cộng Số tiền 505.967

  pdf9p lavie7 29-07-2011 88 7   Download

 • Làm thế nào để Giám đốc bán hàng có thể kiểm soát được doanh thu và chi phí? Đó là câu hỏi được đặt ra cho mỗi nhà quản trị chứ không riêng gì Giám đốc bán hàng . Hệ thống kiểm soát bao gồm 3 yếu tố cơ bản: đó là dự toán hay định mức được xác định trước khi quá trình bắt đầu, số liệu thực hiện và so sánh giữa thực hiện với kế hoạch hay dự toán của từng bộ phận trong đơn vị. Bài viết trên đây sẽ làm rõ điều này cho bạn. Mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, để xem thêm nhiều tài liệu hay về Kỹ năng bán hàng, các bạn vui lòng ghé xem tại 4p leoanh111 26-06-2019 34 4   Download

 • Bông thiên nhiên: (CT) : 25303*21718,7= 549547986 Xơ hoá học (PE) : 16556*16030,6=265393946 Tổng giá trị nguyên vật liệu tồn cuối tháng: 814941932 BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH THÁNG 4/2004 Tk ghi nợ TK621 (Đồng) CO I/ MÁY Ý 1/ Sợi 20/1CT 2/ Sợi 46/1PC 3/ Sơiü 42/2 PE II/ MÁY MỸ 1/ Sợi 20/1 PE 2/ Sợi 45/1 PE 81921,4 29403,2 10636,7 PE Sản lượng nhập kho (Kg) Chi phí có TK 1521 TỔNG CỘNG Chi phí nguyên vật liệu thực tế cho cả 2 dây chuyền MÁY Ý: 2124556540(đồng) MÁY MỸ : 900144821 (đồng) Kế toán...

  pdf12p lavie8 27-07-2011 53 2   Download

 • Quy trình này được soạn thảo áp dụng và duy trì nhằm: − Giúp các bộ phận có thể lập kế hoạch chi phí, đề nghị tạm ứng và thanh toán các chi phí theo cách thống nhất − Quy định những mẫu biểu, báo cáo đồng nhất hỗ trợ tốt cho công tác tổng hợp và báo cáo 2. PHẠM VI ÁP DỤNG GĐ X ĐD X QM X ĐL X ĐM X GD X KD X SG X − Quy trình này chỉ áp dụng cho việc lập kế hoạch chi phí, tạm ứng, duyệt mua và duyệt chi...

  pdf7p thanh_trieu 25-12-2009 961 333   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách phân bổ chi phí
p_strCode=cachphanbochiphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2