intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách phát hiện tự tương quan

Xem 1-20 trên 643 kết quả Cách phát hiện tự tương quan
 • Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan  Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan  Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan  Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan  Phát hiện tự tương quan  Các biện pháp khắc phục .Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan 1. Tự tương quan là gì ? Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, ta giả định rằng không có tương quan giữa...

  pdf48p 123968574 26-06-2012 480 96   Download

 • Bài giảng Tự tương quan (Autocorrelation) thuộc môn học Kinh tế lượng ứng dụng do Đinh Công Khải biên soạn với các nội dung chính như: Tìm hiểu về tự tương quan là gì; hậu quả của việc ước lượng bỏ qua tự tương quan; làm sao để phát hiện tự tương quan;...

  pdf21p codon_10 05-04-2016 54 5   Download

 • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không gian”.Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”. Nguyên nhân khách quan: Quán tính: các chuỗi thời gian mang tính chu kỳ, VD: các chuỗi số liệu thời gian về GDP, chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp… Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung của nông sản đối với giá thường có một khoảng trễ về thời gian....

  ppt31p khoanguyen4991 08-08-2011 376 91   Download

 • Tự tương quan là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát theo thời gian hay không gian. Trong chương này sẽ trình bày về bản chất và nguyên nhân của tự tương quan, một số khái niệm về lược đồ tự tương quan, ước lượng OLS khi có tự tương quan,... Mời bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt16p nganga_04 27-09-2015 53 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, một số khái niệm về lược đồ tự tương qua, ước lượng OLS khi có tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, cách phát hiện tự tương quan, biện pháp khắc phục tự tương quan.

  pdf23p kyniemchieumua_09 14-12-2017 38 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan, hậu quả, cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p tieu_vu08 05-05-2018 34 4   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan, hậu quả, cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p thangnamvoiva22 03-10-2016 39 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan; hậu quả; cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p larachdumlanat 09-11-2020 6 0   Download

 • Chương 3 Hiện tượng tự tương quan thuộc bài giảng kinh tế lượng nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: bản chất của tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan.

  pdf22p small_12 11-06-2014 79 5   Download

 • Bài thuyết trình Kinh tế lượng: Bài thảo luận Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục trình bày về: bản chất hiện tượng tự tương quan, phát hiện có tự tương quan phần, biện pháp khắc phục, bài tập thực hành trên Eview.

  ppt45p glycacboxit 09-10-2014 358 69   Download

 • Thuyết trình nhóm Chương 17: Tự tương quan gồm 3 phần. Trong đó, phần 1 trình bày tổng quan về lý thuyết, nguyên nhân, hậu quả; phần 2 trình bày cách phát hiện và phần 3 là cách khác phục. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt86p hung210994 21-10-2014 53 6   Download

 • Chương này giúp người học có những hiểu biết về hiện tượng tự tương quan. Thông qua chương này người học sẽ hiểu được bản chất và hậu quả của hiện tượng tự tương quan, biết cách phát hiện và khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 81 4   Download

 • Cùng tìm hiểu chương 8 Tự tương quan với những nội dung sau: Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan, một số khái niệm về lược đồ tự tương quan, Ước lượng OLS khi có tự tương quan, hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan, cách phát hiện tự tương quan.

  ppt15p thanhdieutran 11-04-2014 54 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm tập trung làm sáng tỏ những quan niệm, quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng từ năm 1930 đến 1954, sự phát triển tư tưởng bạo lực cách mạng của Người ở giai đoạn này. Đồng thời, khẳng định cống hiến lớn lao của Người đối với cách mạng Việt Nam và rút ra những vấn đề có giá trị lý luận, thực tiễn, làm cơ sở vận dụng thực hiện nhiệm vụ thắng lợi bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

  pdf27p hieuminhdo 03-09-2019 29 2   Download

 • Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, lịch sử phát triển tư tưởng Việt Nam nói chung, tư tưởng triết học Việt Nam nói riêng đã có sự chuyển biến về chất, đặc biệt là sự chuyển biến của tư tưởng yêu nước Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Đây là vấn đề quan trọng, thu hút nhiều công trình nghiên cứu, nhưng đến nay, vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau. Bài viết này góp phần làm rõ khái niệm tư tưởng yêu nước, tư tưởng yêu nước truyền thống Việt Nam; làm rõ bối...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 272 76   Download

 • Với kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, Ðại hội IX của Ðảng đã nói rõ hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để định hướng cho toàn Ðảng, toàn dân học tập và vận dụng thực hiện trong giai đoạn mới.Trong những năm đầu thế kỷ 21, đất nước ta có cơ hội lớn và cả thách thức không nhỏ. Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, cần...

  pdf6p abcdef_36 09-10-2011 122 39   Download

 • I. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI 1. Đặc điểm của tình hình thế giới a. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ Thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khoa học - công nghệ, hiện nay có biểu hiện sau: - Cuộc cách mạng khẳng định tính đúng đắn của C. Mác trong việc dự báo, khoa học đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. - Cuộc cách mạng khoa học công nghệ có nhiều bước tiến, đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin, xã hội...

  pdf5p abcdef_36 09-10-2011 133 35   Download

 • Bài viết trình bày những tư liệu phản ánh bối cảnh lịch sử, công cuộc cải cách trang phục dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và vua Minh Mạng, đồng thời chứng minh việc cải cách trang phục này nhằm mục đích thể hiện tư tưởng thống nhất, tự chủ về văn hóa của triều đại; tạo cơ sở quan trọng cho sự hình thành, phát triển chiếc áo dài và dần chính thức trở thành quốc phục của dân tộc Việt Nam trong lịch sử.

  pdf11p kethamoi11 01-04-2021 17 0   Download

 • Phân tích nội dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh? Trả lời Tư tưởng là sự khái quát hiện thực thông qua ý thức con người Một người xứng đáng là một nhà tư tưởng, theo Lênin khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan đỉêm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của...

  pdf23p cactaceae 20-04-2011 2707 1538   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt...

  pdf47p hoangvietmk07071990 09-10-2010 1111 637   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách phát hiện tự tương quan
p_strCode=cachphathientutuongquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2