intTypePromotion=1
ADSENSE

Cài đặt van an toàn

Xem 1-20 trên 313 kết quả Cài đặt van an toàn
 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nền tảng đảm bảo an toàn bảo mật dựa trên Blockchain cho liên mạng vạn vật" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về nền tảng bảo mật cho IoT; Kiến trúc, quy trình xác minh giao dịch và đồng thuận dữ liệu trên sổ cái của các Miner trong nền tảng bảo mật được đề xuất; Chức năng kiểm soát truy cập dựa trên thời gian được cấp phép của nền tảng bảo mật được đề xuất.

  pdf129p vibentley 08-09-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm được biên soạn cho học sinh ngành Công nghệ thông tin nói chung và nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính nói riêng, và có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai muốn có kiến thức tổng quát về những sự cố phần mềm, cài đặt và sửa chữa các phầm mềm ứng dụng. Với phương pháp trình bày ngắn gọn, trực quan, cuốn giáo trình này sẽ mang đến cho học sinh những kiến thức bổ ích cho ngành học và áp dụng tốt cho công việc sau này.

  pdf146p viastonmartin 15-08-2022 6 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 22 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Mặt trời xanh của tôi”; viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu của bài Mặt trời xanh của tôi theo hình thức nhớ - viết; biết cách trình bày đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài đọc và đầu các câu văn; hiểu biết và phân biệt được các từ ngữ chỉ sự vật trong tự nhiên, từ ngữ chỉ đặc điểm của các sự vật; biết đặt câu với các từ ngữ đó;...

  doc22p gianghavan18 18-08-2022 1 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 26 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Ngày như thế nào là đẹp?”; bước đầu biết đọc lời đối thoại của các nhân vật phù hợp với ngữ điệu, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu; viết đúng chính tả bài “Ngày như thế nào là đẹp?” theo hình thức nghe – viết; biết cách trình bày đoạn văn; biết viết hoa chữ cái đầu tên bài học và đầu các câu văn;...

  doc20p gianghavan18 18-08-2022 16 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 29 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ câu, đoạn và toàn bộ văn bản "Sông Hương"; viết đúng chính tả bài "Chợ Hòn Gai" theo hình thức nghe – viết; biết cách trình bày đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài học và đầu các câu văn; mở rộng vốn từ về đất nước Việt Nam; biết đặc điểm, dấu hiệu nhận diện và công dụng của câu khiến, câu cảm;...

  doc21p gianghavan18 18-08-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Tiện, phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: cài đặt được chính xác thông số phôi, dao khi gia công; vận hành thành thạo máy tiện phay CNC để phay rãnh xoắn, trục vít đúng quy trình quy phạm, đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 7-9, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn cho người và máy; sửa và bổ sung các lệnh phân độ cho phù hợp với phần mềm điều khiển từ chương NC xuất bằng CAD/CAM;...

  pdf47p charaznable 06-06-2022 29 5   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về mặt lý luận, đánh giá một cách có căn cứ khoa học về tổ chức, thẩm quyền và thực trạng của hệ thống TA. Trên cơ sở đó và dựa vào những quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp của Đảng để đề xuất những giải pháp tối ưu nhằm góp phần cải cách hệ thống TA ở nước ta đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước và xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam.

  pdf222p badbuddy09 29-03-2022 27 9   Download

 • (NB) Giáo trình Phay CNC cơ bản với mục tiêu giúp người học có thể lập được chương trình phay CNC trên phần mềm điều khiển; So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy phay vạn năng vá máy phay CNC; Cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; Vận hành thành thạo máy phay CNC để phay mặt phẳng, bậc, rãnh, profile, khoan lỗ, khoét lỗ, tarô đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-6, độ nhám cấp 7-9, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.

  pdf51p hoatudang09 15-03-2022 34 10   Download

 • Góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về biện pháp bảo đảm bằng đặt tiền hoặc tài sản có giá trị bảo đảm trong Tố tụng hình sự nhằm góp phần đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng biện pháp này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p badbuddy06 04-03-2022 6 2   Download

 • Xuất phát từ tình hình nghiên cứu về NTNPT và QĐHP, chúng tôi nhận thấy cần có sự nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về vấn đề áp dụng NTNPT trong việc QĐHP, phân tích thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội để từ đó có những kiến nghị sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về NTNPT và QĐHP. Cũng qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động QĐHP của Toà án để đạt được mục đích cuối cùng của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội.

  pdf108p badbuddy06 04-03-2022 13 1   Download

 • Mục đích cơ bản của đề tài là làm sáng tỏ một cách có hệ thống, đầy đủ và chi tiết về mặt lý luận hiện tượng tội phạm có tổ chức mà hình thức thể hiện của nó là phạm tội có tổ chức, phân tích một cách khoa học và có căn cứ những vấn đề có liên quan đến phạm tội có tổ chức để qua đó có được cái nhìn thống nhất, toàn diện, đầy đủ và đóng góp về mặt khoa học để góp phần giải quyết những vướng mắc đang được đặt ra trong trường hợp đồng phạm đặc biệt này.

  pdf115p badbuddy06 04-03-2022 16 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân. Đánh giá có căn cứ và khoa học về thực trạng thực hiện kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân. Trên cơ sở đó, nêu ra những hạn chế cũng như đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

  pdf101p badbuddy04 11-02-2022 10 2   Download

 • Mục đích của đề tài là hoạt động này nhằm dẫn dắt, hướng dẫn trẻ cảm nhận những giá trị nội dung, nghệ thuật phong phú trong tác phẩm, khơi gợi ở trẻ sự rung động, hứng thú dối với văn học, có ấn tượng về những hình tượng nghệ thuật, cái hay cái đẹp của tác phẩm và thể hiện sự cảm nhận đó qua các hoạt động mang tính chất văn học nghệ thuật như đọc thơ. Kể chuyện, chơi trò chơi đóng kịch; Cao hơn là tiến tới sáng tạo ra những vần thơ, câu chuyện theo tưởng tượng của mình, góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ.

  doc22p tomjerry007 18-01-2022 38 4   Download

 • (NB) Giáo trình Gia công trên máy CNC với mục tiêu giúp các bạn có thể lập được chương trình tiện CNC trên phần mềm điều khiển; so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy tiện vạn năng vá máy tiện CNC; cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; vận hành thành thạo máy tiện CNC để tiện trụ trơn ngắn, trụ bậc, tiện mặt đầu, tiện côn, cắt rãnh, cắt đứt, khoan lỗ, tiện lỗ, khoét lỗ, tiện trụ dài, tiện ren đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 8-6, độ nhám cấp 7-10, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.

  pdf77p hoacomay097 06-01-2022 25 5   Download

 • Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là một vấn đề ưu tiên tại các bệnh viện. Xây dựng và triển khai các can thiệp giúp kiểm soát NKBV đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp đa mô thức trong cải thiện nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

  pdf5p viericschmid 13-01-2022 3 0   Download

 • Mục đích của bài nghiên cứu này nhằm nêu lên những biến đổi về sinh kế của người dân làng Kênh trước những tác động của các dự án phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng bước đầu tìm hiểu những nguyên nhân, giải thích cho những chuyển đổi đó và tác động của nó đến đời sống của người dân hiện nay. Từ đó có một cái nhìn tổng quan hơn, toàn diện hơn những vấn để của làng xã trước những xu thế phát triển của đất nước.

  pdf72p guitaracoustic05 15-12-2021 12 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu bài toán giải quyết vấn đề cài đặt thời gian thực các cấu trúc điều khiển phi tuyến cho lớp đối tượng máy điện xoay chiều ba pha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p beloveinhouse10 28-11-2021 13 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể sau: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện; kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn người bệnh - áp dụng cho trường hợp Bệnh viện Quân y 175; đề xuất một số hàm ý nhằm cải thiện văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Quân y 175.

  pdf162p closefriend07 05-11-2021 11 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu lắp đặt mạch báo cháy và chữa cháy tự động trong các tòa nhà. Mạch được ứng dụng trong bệnh viện, trường học, chung cư, nhà cao tầng, nhằm đảm bảo an toàn, tránh được các vấn đề xảy ra rủi ro do hỏa hoạn.

  pdf4p vibigates 31-10-2021 45 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là làm quen với tác phẩm văn học là một hoạt động quen thuộc ở nhà trường mầm non. Thuật ngữ náy đã chỉ ra mức độ, giới hạn, yêu cầu của việc cho trẻ tiếp xúc với TPVH qua nghệ thuật đọc và kể chuyện của cô giáo.

  doc17p bobietbo 14-10-2021 11 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cài đặt van an toàn
p_strCode=caidatvanantoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2