Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Cán bộ lãnh đạo

Xem 1-20 trên 1212 kết quả Cán bộ lãnh đạo
 • Đề tài "Năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp trung - Nghiên cứu tình huống tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình" nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá Năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp trung và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao Năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp trung tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình

  pdf80p bigdargon03 17-11-2022 2 1   Download

 • Cuốn sách "Bác Hồ ở Tân Trào" là tập hợp những hồi ký của một số nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ và đồng bào đã từng ở bên Bác trong những ngày 7 Người cùng Trung ương Đảng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1!

  pdf93p duonghoanglacnhi 07-11-2022 9 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "" nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người lao động, chúng ta cần xác định rõ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng; là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf20p matroinho0804 17-11-2022 6 1   Download

 • Phần 2 của "Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam" làm rõ những nguyên nhân, yếu tố tác động và vấn đề đặt ra trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta.

  pdf380p duonghoanglacnhi 07-11-2022 19 4   Download

 • Bài viết Rèn luyện tư duy lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược theo tư tưởng V.I. Lênin chỉ ra quan niệm về rèn luyện tư duy lãnh đạo, dựa trên tư tưởng của Lênin về tư duy lãnh đạo nhằm chỉ ra thực tiễn tư duy lãnh đạo của cán bộ cấp chiến lược cũng như đề xuất một số giải pháp rèn luyện tư duy lãnh đạo ở cán bộ cấp chiến lược.

  pdf7p vispyker 14-11-2022 3 1   Download

 • Bài viết Đánh giá tác động của năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo đến kết quả lãnh đạo của các xã khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La tập trung đánh giá và đo lường tác động của năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo đến kết quả lãnh đạo phát triển địa phương của các xã khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  pdf8p visaleen 03-11-2022 7 1   Download

 • Bài viết trình bày việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, điều kiện tiên quyết cho hoạt động quản trị địa phương theo hướng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

  pdf6p viporsche 25-10-2022 9 1   Download

 • Bài viết Nâng cao uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương khu vực Đông Nam Bộ dưới góc độ tâm lý học trình bày các nội dung chính sau: Uy tín và các yếu tố hợp thành uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương; Các loại uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương; Nguyên nhân gây mất uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương; Biện pháp rèn luyện nâng cao uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương.

  pdf11p viporsche 25-10-2022 14 4   Download

 • Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào, theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết hơn.

  pdf169p canhdongco10 07-10-2022 3 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 58 tập hợp những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1999, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và bắt đầu chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf340p canhdongco10 07-10-2022 3 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Xây dựng hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Văn phòng Trung ương Đảng" là điều tra nhu cầu tin và khảo sát thực trạng các sản phẩm và dịch vụ thông tin tại văn phòng Trung ương Đảng, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin đáp ứng được nhu cầu của cán bộ lãnh đạo tại Văn phòng Trung ương Đảng trong giai đoạn hiện nay và thực trạng các sản phẩm và dịch cụ thông tin tại Văn phòng Trung ương Đảng.

  pdf129p unforgottennight08 06-10-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Bình" là làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

  pdf139p unforgottennight07 01-10-2022 4 1   Download

 • Văn kiện Đảng Toàn tập (1945-1947) - Tập 8 gồm có 65 văn kiện chính và 22 văn kiện đưa vào phần phụ lục, tập sách phản ánh sự lãnh đạo của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá tư tưởng, chính quyền, quân đội, ngoại giao trong hơn hai năm kháng chiến kiến quốc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

  pdf248p canhdongco10 06-10-2022 8 2   Download

 • Bài viết Những vấn đề đặt ra về bình đẳng giới trong lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam trình bày các nội dung: Khung pháp lý về phụ nữ tham gia lãnh đạo và quản lý đảm bảo bình đẳng giới trong lãnh đạo và quản lý; Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong Bình đẳng giới với vai trò lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo quản lý của Việt Nam hiện nay.

  pdf3p vibugatti 29-08-2022 30 3   Download

 • Tài liệu "Thực đơn chay bốn món" giới thiệu các thực đơn chay hàng ngày để các bạn tiện lựa chọn cho phù hợp với khẩu vị và khẩu phần gia đình, cũng như cách chế biến. Phần 1 trình bày thực đơn 1: Bí đao hầm Sườn chiên chua ngọt; Chao kho đánh; Bánh cà rốt ngọt; Thực đơn 2: Canh bí rợ; Bắp chuối xé phay; Nấm mỡ xào rau cải; Bơ ướp lạnh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf63p viarrinera 04-08-2022 2 0   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook sau đây.

  pdf246p runordie4 05-07-2022 33 4   Download

 • Xuyên suốt cuốn sách “Bác Hồ đi kháng chiến” là hình ảnh một người lãnh đạo gần dân, trọng dân, thương dân sâu sắc. Để giữ được niềm tin trong nhân dân, Bác đã luôn nghiêm khắc với chính mình cũng như với cán bộ, chiến sỹ. Câu chuyện “Làm được như thế, đồng bào sẽ tha thứ” kể về việc một chiến sỹ kiếm được hai ngọn măng mai to.... Mời các bạn đón đọc phần 2 cuốn sách "Những câu chuyện kể về Bác Hồ đi kháng chiến".

  pdf80p bakerboys07 05-07-2022 12 1   Download

 • Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Trong phạm vi bài viết "Học tập phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đề cập đến phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề cập đến cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục nâng cao tinh thần học tập theo phong cách sống của người trong giai đoạn hiện nay.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 12 0   Download

 • Cuốn sách Quản lý văn hóa nhà trường được viết với mong muốn cung cấp cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường; học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý giáo dục và bạn đọc những kiến thức chung nhất về văn hóa nhà trường, đồng thời gợi mở những hướng tiếp cận nghiên cứu về văn hóa nhà trường nói chung và văn hóa nhà trường ở Việt Nam nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf99p dongcoxanh25 22-06-2022 61 8   Download

 • Bài viết Phát triển năng lực lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Tây Nguyên trình bày kết quả khảo sát 579 cán bộ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu và giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện ở 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên, đã cho thấy: trong xu thế chuyển đổi số giáo dục hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học đã được triển khai đều khắp tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.

  pdf9p vianapatricia 22-06-2022 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1142 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cán bộ lãnh đạo
p_strCode=canbolanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2