intTypePromotion=1
ADSENSE

Cạnh tranh trong khu vực

Xem 1-20 trên 653 kết quả Cạnh tranh trong khu vực
 • Việc hiểu và nhận diện hệ thống được toàn cảnh bức tranh về quy mô và xu hướng vận động của kinh tế phi chính thức trong quá trình phát triển của nền kinh tế. Trong nội dung bài viết này, nhóm tác giả sẽ “nhận diện” khái niệm, đặc điểm và xu hướng vận động của kinh tế phi chính thức và những vấn đề cần đặt ra đối với công tác quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển kinh tế ở Hải Phòng hiện nay" nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết chỉ ra rằng kiến thức bản địa và kinh nghiệm của đồng bào khu vực này khá đa dạng và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như sử dụng nhiều loại cây trồng và giống vật nuôi, thay đổi lịch trồng trọt và thời vụ để phù hợp với thời tiết ngày một biến đổi, và sử dụng kinh nghiệm khi quan sát và dự báo các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhằm tránh thất thu trong sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 09-05-2022 9 6   Download

 • Bài viết phân tích quá trình Việt Nam tham gia vào TPP, phân tích những cơ hội cũng như thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt khi thực hiện các cam kết trong hiệp định này. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nhập cuộc một cách mạnh mẽ, tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế thách thức để cạnh tranh tốt và hiệu quả trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay nói chung và tham gia TPP nói riêng.

  pdf15p viindranooyi 04-05-2022 3 1   Download

 • Ebook "Tìm hiểu về ASEAN" phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung: Các khuôn khổ hợp tác chính thức và các tổ chức của ASEAN; vai trò của ASEAN, cộng đồng ASEAN, đặc biệt là đề cập sự tham gia và đóng góp của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN; bức tranh toàn cảnh 10 nước thành viên chính thức của ASEAN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf90p cucngoainhan9 07-04-2022 5 2   Download

 • Bài viết cung cấp bức tranh ban đầu về hiện trạng di động xã hội của nhân lực KH&CN trong các quốc gia ASEAN và nghiên cứu sâu trường hợp của Thái Lan trong xây dựng chương trình di động xã hội nhân tài. Từ đó, rút ra một số kết luận mang tính gợi suy cho các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, về chính sách thúc đẩy di động xã hội của nhân lực KH&CN trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực.

  pdf18p viplato 05-04-2022 3 0   Download

 • Luận án nghiên cứu và đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ; Nhận diện và xác định mức độ tác động của các nhân tố đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ; Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ; Đề xuất các khuyến nghị tăng cường vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf235p vihassoplattner 04-01-2022 19 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh cảng biển. Xây dựng bộ chỉ tiêu kinh tế để đánh đánh giá năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh cảng biển trên khu vực Hải Phòng.

  pdf62p bobietbay 22-12-2021 14 0   Download

 • Bài viết phân tích sự tham gia của ngành du lịch Việt Nam trong ASEAN giai đoạn 1995 - 2019, từ đó nhận diện khả năng hội nhập và cạnh tranh trong khu vực. Kết quả cho thấy, ngành du lịch Việt Nam đã và đang tích cực, chủ động tham gia vào nhiều cam kết, có nhiều nỗ lực hợp tác và phát triển, nhờ đó khẳng định được vị thế trong khu vực.

  pdf7p viwilliamleiding 10-12-2021 4 0   Download

 • Phát triển hệ thống cảng biển đang là một trong những chiến lược hàng đầu của Việt nam tiến đến năm 2020. Với lợi thế đường bờ biển dài và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, Việt Nam đang hướng tới việc vận dụng tối đa những tiềm năng vốn có để phát triển hệ thống cảng biển toàn diện, hiện đại, nhanh chóng hội nhập với các nước tiên tiến trong khu vực.

  pdf6p vimichaeldell 04-12-2021 8 1   Download

 • Thị trường chứng khoán (TTCK) có tầm quan trọng lớn trong việc huy động vốn của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Chúng ta cần nhìn nhận lại thực trạng TTCK trong những năm qua, xác định được những cơ hội và thách thức để có những giải pháp phát triển phù hợp nhằm phát huy lợi thế chung của khu vực Asean để từng bước xây dựng một khu vực năng động, có tính cạnh tranh cao trên thế giới, đem lại sự thịnh vượng chung cho nhân dân và các quốc gia Asean.

  pdf9p vimichaeldell 04-12-2021 8 0   Download

 • Trong bối cảnh hội nhập, lợi thế cạnh tranh của các ngành kinh tế rất khác nhau tùy bối cảnh, điều kiện bên trong và bên ngoài. Nhưng muốn lựa chọn ngành có lợi thế phát triển thì cần phải làm rõ nội hàm về ngành có lợi thế phát triển. Nghiên cứu này trên cơ sở khái quát các lý thuyết kinh tế có liên quan và các chính sách phát triển của Việt Nam để rút ra nội hàm ngành có lợi thế phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf5p vimichaeldell 04-12-2021 5 0   Download

 • Đề tài “Phát triển doanh nghiệp nhà nƣớc ở Việt Nam” nghiên cứu nhằm mục đích nhận diện thực trạng và nguyên nhân trong sự triển DNNN ở Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của khu vực này trong những năm tới.

  pdf140p guitaracoustic01 03-12-2021 5 1   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất một số chiến lược Marketing nhằm cùng với chính quyền địa phương quảng bá hình ảnh của mình đối với khách du lịch, nâng cao lợi thế cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới. Góp phần điều chỉnh, hoàn thiện định hướng phát triển Thị xã Châu Đốc đến năm 2020 một cách chủ động, toàn diện và bền vững.

  pdf77p caphesuadathemhanh 02-12-2021 5 1   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập nhằm mục đích tạo dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất cho các quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy dòng chu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề trong ASEAN. Mục tiêu của AEC là thúc đẩy phát triển kinh tế một cách công bằng, thiết lập khu vực kinh tế có năng lực cạnh tranh cao mà với năng lực cạnh tranh này, ASEAN có thể hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.

  pdf6p visergeybrin 25-11-2021 8 0   Download

 • Việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 sẽ là một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á và đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp. Bài viết này phân tích những cơ hội, đe dọa từ AEC và đưa ra các hàm ý về đổi mới chính sách của Chính phủ và lựa chọn cho các doanh nghiệp trong tiến trình gia nhập AEC.

  pdf13p visergeybrin 25-11-2021 8 0   Download

 • AEC ra đời sẽ là một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. Thực tế cho thấy, các hiệp định thương mại tự do và tiến trình thành lập AEC đã góp phần tăng nhanh giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN cũng như với các đối tác khác, tác động tích cực tới việc mở rộng thị phần của hàng Việt Nam trên các thị trường có liên quan.

  pdf7p visergeybrin 25-11-2021 2 0   Download

 • Bài viết này tác giả tập trung đưa ra những nhìn nhận và đánh giá về cơ hội và thách thức của thị trường lao động Việt Nam từ đó đề xuất một số gợi ý giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

  pdf7p visergeybrin 25-11-2021 3 0   Download

 • Hội nhập kinh tế khu vực, đặc biệt là sân chơi AEC đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam những thách thức lớn trong việc làm thế nào để có được những nhân viên phù hợp nhất trong điều kiện lực lượng lao động đang trở nên ngày càng đa dạng và cạnh tranh. Bài viết tổng hợp những chỉ dẫn tốt nhất để có thể thực hiện phỏng vấn lựa chọn ứng viên hiệu quả.

  pdf14p visergeybrin 25-11-2021 8 0   Download

 • AEC là cơ chế hội nhập để giúp nhau phát triển. AEC sẽ tạo nên một thực thể rất mạnh để 10 nước thành viên tiêu thụ hàng hóa lẫn nhau và xuất khẩu ra ngoài phạm vi ASEAN. Tuy vậy, đó còn là một khu vực kinh tế cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

  pdf6p visergeybrin 25-11-2021 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cạnh tranh trong khu vực
p_strCode=canhtranhtrongkhuvuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2