intTypePromotion=1
ADSENSE

Catecholamines

Xem 1-20 trên 79 kết quả Catecholamines
 • MỤC TIÊU HỌC TẬP 1. Nêu lên được ý nghĩa các thông số huyết động 2. Mô tả được vị trí và tác dụng của các thụ thể giao cảm 3. Phân loại được các thuốc catecholamine, thuốc hạ huyết áp 4. Sử dụng đúng các thuốc tim mạch trong Cấp Cứu Hồi Sức Phối hợp được các thuốc tim mạch, cách cai thuốc trong điều trị giảm cung lượng tim

  doc10p takada2003 24-09-2012 256 56   Download

 • CÁC THUỐC TRỢ TIM VÀ VẬN MẠCH • Nhắc lại những vấn đề cơ bản • Catecholamines • Thuốc giống thần kinh giao cảm không phải catecholamine • Trợ tim không thuộc nhóm kích thích thần kinh giao cảm • Co mạch không thuộc nhóm kích thích thần kinh giao cảm .Nhắc lại về huyết động học • U=RxI • Áp lực tưới máu = RV x DC PAM – POD = RVS x DC PAPM – PAPO = RVP x DC Chú thích: RV = retour veineux: máu tĩnh mạch trở về; DC = debit cardiaque: lưu lượng tim; PAM=huyết áp trung...

  pdf26p takada2003 24-09-2012 182 22   Download

 • Đến với "Bài giảng Bài 6: Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic" các bạn sẽ biết được cách trình bày chu trình chuyển hóa của catecholamin tại ngọn dây thần kinh giao cảm; phân biệt được tác dụng của adrenalin, noradrenalin và DA; phân biệt được tác dụng của thuốc cường β1 và β2: Isoproterenol, dobutamin và salbutamol;...

  pdf20p thang_long1 20-05-2016 132 18   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: The choice of catecholamines in septic shock: more and more good arguments to strengthen the known position, but don’t lose the faith!

  pdf2p coxanh_2 24-10-2011 37 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Failure of catecholamines to shift T-cell cytokine responses toward a Th2 profile in patients with rheumatoid arthritis...

  pdf11p thulanh13 14-10-2011 29 3   Download

 • Để xác định ảnh hưởng của Mucuna pruriens (MP) đến sự biểu hiện của một số gen tổng hợp catecholamine, nghiên cứu này xác định sự thay đổi của hàm lượng mRNA và protein của tyrosine hydroxylase (TH) và aromatic l- amino acid decarboxylase (AADC). TH là enzyme thứ nhất và AADC là enzyme...

  pdf7p thulanh3 08-09-2011 64 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Arginine-vasopressin in catecholamine-refractory septic versus non-septic shock in extremely low birth weight infants with acute renal injury...

  pdf6p thulanh17 24-10-2011 48 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Cardiovascular and metabolic responses to catecholamine and sepsis prognosis: a ubiquitous phenomenon?

  pdf2p coxanh_4 26-10-2011 47 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Epinephrine kinetics in septic shock - a means to understand variable catecholamine efficiency?

  pdf2p coxanh_6 29-10-2011 27 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: A topological model of biofeedback based on catecholamine interactions

  pdf10p toshiba17 31-10-2011 29 1   Download

 • N-methyl-norsalsolinol and related tetrahydroisoquinolines accumulate in the nigrostriatal system of the human brain and are increased in the cere-brospinal fluid of patients with Parkinson’s disease. We show here that 6,7-dihydroxylated tetrahydroisoquinolines such asN-methyl-norsalsolinol inhibit tyrosine hydroxylase, the key enzyme in dopamine synthesis, by imitating the mechanisms of catecholamine feedback regulation.

  pdf13p media19 06-03-2013 29 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả giảm đau của điện châm trên bệnh nhân sau phẫu thuật bướu giáp. Bài viết đánh giá hiệu quả điều trị của điện châm bằng thay đổi mức thang điểm đau VAS, ngưỡng đau và nồng độ catecholamin, β-endorphin trong máu.

  pdf7p trieusuper 14-09-2018 46 1   Download

 • Experimental data suggest that catecholamine hormones are involved in stimulating the aggressiveness of ovarian cancer, but few population-based studies have examined this association. We therefore conducted a population-based cohort study to examine whether ß-blockers affect mortality following ovarian cancer diagnosis.

  pdf7p vijisoo2711 29-09-2020 3 0   Download

 • "Bài giảng Dược lý học - Bài 6: Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic" cung cấp kiến thức về chu trình chuyển hóa của catecholamin tại ngọn dây thần kinh giao cảm; tác dụng của adrenalin, noradrenalin và DA; tác dụng và áp dụng của các thuốc giao cảm; cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của thuốc hủy Beta1.

  pdf20p nguaconbaynhay8 13-10-2020 14 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của catecholamine stress hormone Norepinephrine và Dopamine lên độc lực của 4 chủng vi khuẩn bao gồm Vibrio harveyi BB120, Vibrio campbellii LMG21363, Vibrio anguillarum HI610 và Vibrio anguillarum NB10 gây bệnh trên ấu trùng tôm càng xanh.

  pdf8p vimississippi2711 04-12-2020 7 0   Download

 • Những hormon có bản chất protein, peptid hay acid amin (như các catecholamin của tuyến trên thận) tác dụng theo cơ chế này. Các hormon được gọi là “chất truyền tin thứ nhất” theo máu mang thông tin đến tế bào. Khi tiếp xúc với màng chúng được gắn với các thụ cảm thể đặc hiệu có sẵn trên màng. Phức hợp hormon- thụ cảm thể mới hình thành thông qua các “phân tử kết hợp” là G-protein trên màng sẽ phản ứng với 3 hệ thống đáp ứng khác nhau của màng là: Hệ thống adenylylcyclase - AMP vòng...

  pdf11p heoxinhkute5 08-11-2010 602 43   Download

 • 1. Dopamin 2. Epinephrine 3. Norepinephrrine (3 chất này cũng được tổng hợp bởi 1 tiền chất là tyrosine và được gọi là nhóm catecholamine). 4. Serotonine 5. Acetylcholine 6. Histamine. Các enzyme cần thiết cho sự tổng hợp các amine sinh học lại được tổng hợp ở thân tế bào thần kinh sau đó đưa xuống các sợi trục. Như vậy thực chất việc tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh này là ở tại nơi sẽ giải phóng ra chúng và trữ lượng các amine sinh học luôn được đền bù nhanh chóng (các peptide thần kinh lại được tổng hợp ở...

  pdf7p thaythuocnhumehien 29-09-2010 155 37   Download

 • 3. Serotonin: a. Hệ thống Serotonergic trung ương: Vị trí chủ yếu của các tế bào Serotonergic là ở phía trên cầu não và não giữa, đặc biệt là nhân Raphe, vùng postrema, vùng interpeduncular. Các neuron này phóng chiếu đến các hạch đáy não, hệ thống viền và vỏ não. b. Synapse hệ serotonergic: Giống như các catecholamin, serotonine được tổng hợp ở mạt đoạn các sợi trục thần kinh từ acid amine tiền chất là tryptophan. Men cơ bản tham gia chuyển hoá serotonine là MAO, đặc biệt là MAOA. Sản phẩm chuyển hoá đầu tiên là...

  pdf7p thaythuocnhumehien 29-09-2010 140 30   Download

 • THUỐC CHẸN BETA I. ĐẠI CƯƠNG A- ĐỊNH NGHĨA Đó là những chất đối kháng theo cơ chế cạnh tranh đối với các Catecholamin. Sự ức chế đặc hiệu này thông qua các thụ thể bêta adrenergic của hệ thần kinh giao cảm. B- CƠ CHẾ TÁC DỤNG VÀ TÍNH CHẤT DƯỢC LÝ Hiện tượng chẹn bêta có nghĩa là chặn, khóa hoạt động của các thụ thể bêta adrenergic nằm trong màng tế bào, ví dụ tế bào sợi cơ tim hay sợi cơ lớp trung mạc tiểu động mạch. ...

  pdf6p iiduongii4 14-04-2011 165 27   Download

 • Nguyên nhân của cơn đau thắt ngực là do cơ tim bị thiếu oxy đột ngột vì mất thăng bằng giữa sự tăng nhu cầu oxy của cơ tim và sự cung cấp không đủ oxy của mạch vành. Cơ tim chỉ chiếm 0,5% trọng lượng cơ thể, nhưng khi nghỉ ngơi cũng lưu giữ 5% lưu lượng tim. Cơ tim lấy 80- 90% oxy của dòng máu qua cơ tim. Khi cố gắng, khi xúc động hoặc dùng catecholamin, tim phải làm việc tăng, nhu cầu oxy chỉ được thoả mãn bằng tăng lượng máu cung cấp cho...

  pdf6p thaythuocvn 26-10-2010 132 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Catecholamines
p_strCode=catecholamines

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2