intTypePromotion=1
ADSENSE

Catecholamines

Xem 1-20 trên 72 kết quả Catecholamines
 • MỤC TIÊU HỌC TẬP 1. Nêu lên được ý nghĩa các thông số huyết động 2. Mô tả được vị trí và tác dụng của các thụ thể giao cảm 3. Phân loại được các thuốc catecholamine, thuốc hạ huyết áp 4. Sử dụng đúng các thuốc tim mạch trong Cấp Cứu Hồi Sức Phối hợp được các thuốc tim mạch, cách cai thuốc trong điều trị giảm cung lượng tim

  doc10p takada2003 24-09-2012 233 56   Download

 • CÁC THUỐC TRỢ TIM VÀ VẬN MẠCH • Nhắc lại những vấn đề cơ bản • Catecholamines • Thuốc giống thần kinh giao cảm không phải catecholamine • Trợ tim không thuộc nhóm kích thích thần kinh giao cảm • Co mạch không thuộc nhóm kích thích thần kinh giao cảm .Nhắc lại về huyết động học • U=RxI • Áp lực tưới máu = RV x DC PAM – POD = RVS x DC PAPM – PAPO = RVP x DC Chú thích: RV = retour veineux: máu tĩnh mạch trở về; DC = debit cardiaque: lưu lượng tim; PAM=huyết áp trung...

  pdf26p takada2003 24-09-2012 164 22   Download

 • Đến với "Bài giảng Bài 6: Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic" các bạn sẽ biết được cách trình bày chu trình chuyển hóa của catecholamin tại ngọn dây thần kinh giao cảm; phân biệt được tác dụng của adrenalin, noradrenalin và DA; phân biệt được tác dụng của thuốc cường β1 và β2: Isoproterenol, dobutamin và salbutamol;...

  pdf20p thang_long1 20-05-2016 110 17   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: The choice of catecholamines in septic shock: more and more good arguments to strengthen the known position, but don’t lose the faith!

  pdf2p coxanh_2 24-10-2011 33 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Failure of catecholamines to shift T-cell cytokine responses toward a Th2 profile in patients with rheumatoid arthritis...

  pdf11p thulanh13 14-10-2011 25 3   Download

 • Để xác định ảnh hưởng của Mucuna pruriens (MP) đến sự biểu hiện của một số gen tổng hợp catecholamine, nghiên cứu này xác định sự thay đổi của hàm lượng mRNA và protein của tyrosine hydroxylase (TH) và aromatic l- amino acid decarboxylase (AADC). TH là enzyme thứ nhất và AADC là enzyme...

  pdf7p thulanh3 08-09-2011 55 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Arginine-vasopressin in catecholamine-refractory septic versus non-septic shock in extremely low birth weight infants with acute renal injury...

  pdf6p thulanh17 24-10-2011 45 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Cardiovascular and metabolic responses to catecholamine and sepsis prognosis: a ubiquitous phenomenon?

  pdf2p coxanh_4 26-10-2011 41 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Epinephrine kinetics in septic shock - a means to understand variable catecholamine efficiency?

  pdf2p coxanh_6 29-10-2011 27 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: A topological model of biofeedback based on catecholamine interactions

  pdf10p toshiba17 31-10-2011 25 1   Download

 • N-methyl-norsalsolinol and related tetrahydroisoquinolines accumulate in the nigrostriatal system of the human brain and are increased in the cere-brospinal fluid of patients with Parkinson’s disease. We show here that 6,7-dihydroxylated tetrahydroisoquinolines such asN-methyl-norsalsolinol inhibit tyrosine hydroxylase, the key enzyme in dopamine synthesis, by imitating the mechanisms of catecholamine feedback regulation.

  pdf13p media19 06-03-2013 26 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả giảm đau của điện châm trên bệnh nhân sau phẫu thuật bướu giáp. Bài viết đánh giá hiệu quả điều trị của điện châm bằng thay đổi mức thang điểm đau VAS, ngưỡng đau và nồng độ catecholamin, β-endorphin trong máu.

  pdf7p trieusuper 14-09-2018 30 1   Download

 • Những hormon có bản chất protein, peptid hay acid amin (như các catecholamin của tuyến trên thận) tác dụng theo cơ chế này. Các hormon được gọi là “chất truyền tin thứ nhất” theo máu mang thông tin đến tế bào. Khi tiếp xúc với màng chúng được gắn với các thụ cảm thể đặc hiệu có sẵn trên màng. Phức hợp hormon- thụ cảm thể mới hình thành thông qua các “phân tử kết hợp” là G-protein trên màng sẽ phản ứng với 3 hệ thống đáp ứng khác nhau của màng là: Hệ thống adenylylcyclase - AMP vòng...

  pdf11p heoxinhkute5 08-11-2010 496 42   Download

 • 1. Dopamin 2. Epinephrine 3. Norepinephrrine (3 chất này cũng được tổng hợp bởi 1 tiền chất là tyrosine và được gọi là nhóm catecholamine). 4. Serotonine 5. Acetylcholine 6. Histamine. Các enzyme cần thiết cho sự tổng hợp các amine sinh học lại được tổng hợp ở thân tế bào thần kinh sau đó đưa xuống các sợi trục. Như vậy thực chất việc tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh này là ở tại nơi sẽ giải phóng ra chúng và trữ lượng các amine sinh học luôn được đền bù nhanh chóng (các peptide thần kinh lại được tổng hợp ở...

  pdf7p thaythuocnhumehien 29-09-2010 143 37   Download

 • 3. Serotonin: a. Hệ thống Serotonergic trung ương: Vị trí chủ yếu của các tế bào Serotonergic là ở phía trên cầu não và não giữa, đặc biệt là nhân Raphe, vùng postrema, vùng interpeduncular. Các neuron này phóng chiếu đến các hạch đáy não, hệ thống viền và vỏ não. b. Synapse hệ serotonergic: Giống như các catecholamin, serotonine được tổng hợp ở mạt đoạn các sợi trục thần kinh từ acid amine tiền chất là tryptophan. Men cơ bản tham gia chuyển hoá serotonine là MAO, đặc biệt là MAOA. Sản phẩm chuyển hoá đầu tiên là...

  pdf7p thaythuocnhumehien 29-09-2010 125 30   Download

 • Nguyên nhân của cơn đau thắt ngực là do cơ tim bị thiếu oxy đột ngột vì mất thăng bằng giữa sự tăng nhu cầu oxy của cơ tim và sự cung cấp không đủ oxy của mạch vành. Cơ tim chỉ chiếm 0,5% trọng lượng cơ thể, nhưng khi nghỉ ngơi cũng lưu giữ 5% lưu lượng tim. Cơ tim lấy 80- 90% oxy của dòng máu qua cơ tim. Khi cố gắng, khi xúc động hoặc dùng catecholamin, tim phải làm việc tăng, nhu cầu oxy chỉ được thoả mãn bằng tăng lượng máu cung cấp cho...

  pdf6p thaythuocvn 26-10-2010 122 26   Download

 • THUỐC CHẸN BETA I. ĐẠI CƯƠNG A- ĐỊNH NGHĨA Đó là những chất đối kháng theo cơ chế cạnh tranh đối với các Catecholamin. Sự ức chế đặc hiệu này thông qua các thụ thể bêta adrenergic của hệ thần kinh giao cảm. B- CƠ CHẾ TÁC DỤNG VÀ TÍNH CHẤT DƯỢC LÝ Hiện tượng chẹn bêta có nghĩa là chặn, khóa hoạt động của các thụ thể bêta adrenergic nằm trong màng tế bào, ví dụ tế bào sợi cơ tim hay sợi cơ lớp trung mạc tiểu động mạch. ...

  pdf6p iiduongii4 14-04-2011 142 27   Download

 • PRESCRIBING, CONSUMPTION AND ECONOMICS Prescribing, consumption and economics The reasons for taking a drug history from patients are: • Drugs are a cause of disease. Withdrawal of drugs, if abrupt, can cause disease, e.g. benzodiazepines, antiepilepsy drugs. • Drugs can conceal disease, e.g. adrenal steroid. • Drugs can interact causing positive adverse effect, or negative adverse effect, i.e. therapeutic failure. • Drugs can give diagnostic clues, e.g. ampicillin and amoxicillin causing rash in infectious mononucleosis — a diagnostic adverse effect, not a diagnostic test.

  pdf13p bigbaby87 03-09-2010 110 25   Download

 • Định nghĩa. U tủy tuyến thượng thận là một bệnh với đặc điểm có cơn tăng huyết áp kịch phát hoặc thường xuyên kéo dài do khối u tiết quá nhiều catecholamin (adrenalin và noradrenalin). 2. Nguyên nhân. - Do khối u ở một hoặc hai bên tủy thượng thận (khối u phát triển từ tổ chức ưa sắc tiết ra catecholamin). - U hoặc cường thần kinh giao cảm. - Cường sản tủy thượng thận.

  pdf5p bacsinhanhau 15-10-2010 127 22   Download

 • Đó là những chất đối kháng theo cơ chế cạnh tranh đối với các Catecholamin. Sự ức chế đặc hiệu này thông qua các thụ thể bêta adrenergic của hệ thần kinh giao cảm. B- CƠ CHẾ TÁC DỤNG VÀ TÍNH CHẤT DƯỢC LÝ Hiện tượng chẹn bêta có nghĩa là chặn, khóa hoạt động của các thụ thể bêta adrenergic nằm trong màng tế bào, ví dụ tế bào sợi cơ tim hay sợi cơ lớp trung mạc tiểu động mạch.

  pdf8p truongthiuyen7 21-06-2011 123 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Catecholamines
p_strCode=catecholamines

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản