intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cấu kiện cơ bản

Xem 1-20 trên 33979 kết quả Cấu kiện cơ bản
 • Bài giảng "Kinh tế phát triển 2" Chương 1: Tăng trưởng và mô hình thay đổi cơ cấu kinh tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Tăng trưởng và nguồn gốc tăng trưởng; Mô hình thay đổi cơ cấu kinh tế; Mô hình phát triển công nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế phát triển 2" Chương 2: Tăng trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn, cung cấp cho người học những kiến thức như Phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp; Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Tổng quan về cơ sở dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: tìm hiểu dữ liệu và thông tin; khái niệm về cơ sở dữ liệu; sự cần thiết của cơ sở dữ liệu và các yêu cầu của một cơ sở dữ liệu; tìm hiểu mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Hoá sinh đại cương (Sinh hoá tĩnh): Chương 2 - Carbohydrates, cung cấp cho người học những kiến thức như Định nghĩa; đường đơn (Monosaccharides); đường đôi (Disaccharides); đường đa (Polysaccharides). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 3: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật, cung cấp cho người học những kiến thức như Quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; Cơ cấu của quan hệ pháp luật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Luật doanh nghiệp - Chương 5: Công ty cổ phần, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về công ty cổ phần (CTCP); Cổ phần, cổ phiếu của CTCP; Quy chế pháp lý của cổ đông CTCP; Mô hình quản trị trong CTCP; Chế độ tài chính của CTCP. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt6p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quốc tế" Chương 3.2: Chính sách thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về cơ cấu thuế quan; Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả; Khái quát về tỷ lệ bảo hộ hiệu quả; Hạn ngạch nhập khẩu; Vai trò của hạn ngạch; Phân tích tác động của hạn ngạch nhập khẩu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt67p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô" Chương 4: Tổng cầu và Chính sách tài khóa, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chính sách tài khóa mở rộng; Chính sách tài khóa thu hẹp; Chính sách tài khóa thắt chặt; các cơ chế tự ổn định; cán cân ngân sách; phân loại thâm hụt ngân sách; tài chợ cho thâm hụt;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt19p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô" Chương 6: Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế thị trường; Biến động kinh tế; Chu kỳ kinh doanh; Nguyên nhân gây nên chu kỳ kinh doanh; Cơ chế gây nên chu kỳ kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt39p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin" Chương 1 - Tổng quan về an toàn thông tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về An toàn thông tin; Các yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin và Hệ thống thông tin; Các thành phần của an toàn thông tin; Các mối đe dọa và nguy cơ an toàn thông tin trong các vùng hạ tầng công nghệ thông tin; Mô hình tổng quát đảm bảo an toàn thông tin và hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Đo lường điện (Ngành: Điện công nghiệp - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Đại cương về đo lường điện; Các loại cơ cấu đo thông dụng; Đo các đại lượng điện cơ bản; Sử dụng các loại máy đo thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Máy điện 1 (Ngành: Điện công nghiệp - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Cấu tạo, phân tích nguyên lý của các loại máy điện; vẽ được sơ đồ khai triển dây quấn máy điện; tính toán được các thông số kỹ thuật trong máy điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Lập trình chuyên đề cỡ nhỏ (Ngành: Điện công nghiệp - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Cấu tạo, nguyên lý lập trình , phạm vi ứng dụng... của một số bộ điều khiển lập trình loại nhỏ; phân tích được cấu trúc phần cứng và phần mềm của các bộ điều khiển; kết nối được bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Trang bị điện 1 (Ngành: Điện công nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha; phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...);...

  pdf105p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "PLC cơ bản (Ngành: Điện công nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập trình PLC; So sánh các ưu nhược điểm với bộ điều khiển có tiếp điểm và các bộ lập trình cỡ nhỏ khác; Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển lập trình PLC;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf154p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019: Phần 2 trình bày các kết quả chủ yếu, gồm bảy chương theo các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số; mức sinh; mức chết; di cư và đô thị hóa; giáo dục và đào tạo; lao động và việc làm; điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư. Phần này cũng trình bày hệ biểu được tổng hợp từ kết quả điều tra toàn bộ và kết quả điều tra mẫu.

  pdf105p zizaybay1103 05-06-2024 2 0   Download

 • Giáo trình "Khí cụ điện (Ngành: Điện công nghiệp - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các định nghĩa, các định luật cơ bản, vật liệu dẫn từ liên quan đến nguyên lý hoạt động của khí cụ điện; cấu tạo, nguyên lý làm việc các loại khí cụ điện cơ bản; công dụng của các loại khí cụ điện trong công nghiệp và dân dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p gaupanda035 03-06-2024 2 2   Download

 • Giáo trình "Điều khiển điện khí nén (Ngành: Điện công nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Cơ sở lý thuyết về khí nén; Máy khí nén và thiết bị xử lý khí nén; Thiết bị phân phối và cơ cấu chấp hành; Các phần tử trong hệ thống điều khiển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf145p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị doanh nghiệp (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết kế toán (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán; phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf96p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2