intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc dữ liệu tập hợp

Xem 1-20 trên 363 kết quả Cấu trúc dữ liệu tập hợp
 • Trong bài tập lớn này sinh viên sẽ hiện thực cấu trúc dữ liệu tập hợp TreeSet1 . Cụ thể, cấu trúc dữ liệu tập hợp này sẽ được hiện thực dựa trên cây AVL đã được học trên lớp. Việc hiện thực này phải đảm bảo thời gian thực thi trong trường hợp xấu nhất (worst case) là log(n) cho các phép toán cơ bản như thêm phần từ (add), xóa phần tử (remove), và các phép toán tìm kiếm. Ở bài tập lớn này, dữ liệu kiểm tra sẽ có kích thước rất lớn, do đó, sinh viên cần lưu ý tối ưu hóa mã nguồn để đảm bảo thời gian thực thi.

  pdf4p lhduong1999 01-12-2018 35 0   Download

 • Các bước giải quyết bài toán: Một dãy câu lệnh xác định một trình tự các thao tác trên một số đối tượng nào đó sao cho sau một số hữu hạn bước thực hiện ta đạt được kết quả mong muốn. Cấu trúc dữ liệu: Tập hợp dữ liệu. Có mối quan hệ với nhau trong bài toán xác định. Lựa chọn cấu trúc dữliệu vàgiải thuật thích hợp: rất quan trọng

  pdf59p anhnam_xtanh 30-09-2012 255 148   Download

 • Dưới đây là bài giảng Maple: Bài 6 - Cấu trúc dữ liệu trong maple, mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những nội dung về cấu trúc dữ liệu trong Maple bao gồm dãy (sequence); tập hợp (set); danh sách (list); bảng (table); mảng (array). Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.  

  ppt20p thuytrang_9 04-09-2015 85 11   Download

 • Ta biết rằng việc lập trình phụ thuộc phần lớn vào cách mô hình hóa dữ liệu của bài toán cần giải. Mối quan hệ giữa thuật toán và cấu trúc dữ liệu trong lập trình đã được Niclaus Wirth, tác giả ngôn ngữ lập trình Pascal, đưa ra một công thức rất nổi tiếng.

  pdf0p ntgioi120405 19-11-2009 160 72   Download

 • Bài 1. Phân tích ưu, khuyết điểm của xâu liên kết so với mảng. Tổng quát hóa các trường hợp nên dùng xâu liên kết. Bài 2. Xây dựng một cấu trúc dữ liệu thích hợp để biễu diễn đa thức P(x) có dạng : P(x) = c1xn1 + c2xn2 +...+ckxnk Biết rằng: Các thao tác xử lý trên đa thức bao gồm : thêm một phần tử vào cuối đa thức in danh sách các phần tử trong đa thức theo : thứ tự nhập vào ngược với thứ tự nhập vào hủy một phần tử bất kỳ...

  pdf8p vitconmengu 16-08-2011 322 43   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật được tổng hợp các bài tập thực hành hữu ích và cần thiết, giúp các bạn thêm tài liệu để ôn tập, hệ thống kiến thức và làm thật tốt các dạng bài tập thực hành về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

  pdf13p thanhthienhoang23 14-05-2014 1266 169   Download

 • Tài liệu "Cấu trúc dữ liệu - Đại Học Cần Thơ" gồm 5 chương và bài tập mỗi chương với nội dung: các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, cấu trúc cây, tập hợp, đồ thị. Mời tham khảo.

  pdf151p hoangngo_bk 06-04-2011 432 138   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những kiến thức về thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh tài liệu; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài; các chiến lược thiết kế thuật toán; sắp xếp; các thuật toán trên đồ thị.

  pdf302p motorola_12 01-06-2013 482 128   Download

 • Các cấu trúc Các cấu trúc dữ liệu. Một cấu trúc dữ liệu là một tập hợp của những kiểu dữ liệu khác nhau được gộp lại với một cái tên duy nhất. Dạng thức của nó như sau: struct model_name { type1 element1; type2 element2; type3 element3; . . } object_name; trong đó model_name là tên của mẫu kiểu dữ liệu và tham số tùy chọn object_name một tên hợp lệ cho đối tượng. Bên trong cặp ngoặc nhọn là tên các phần tử của cấu trúc và kiểu của chúng. Nếu định nghĩa của cấu trúc bao gồm tham...

  pdf7p nuoiheocuoivo 09-05-2010 253 125   Download

 • Định nghĩa Là tập hợp các phần tử mà giữa chúng có một sự nối kết với nhau thông qua vùng liên kết của chúng. Tùy cách liên kết giữa các phần tử, danh sách liên kết chia thành các loại khác nhau: Danh sách liên kết đơn Danh sách liên kết đôi/kép Danh sách đa liên kết Danh sách liên kết vòng (vòng đơn, vòng đôi) Mỗi loại danh sách có cách biểu diễn theo các cấu trúc dữ liệu và thao tác trên dữ liệu khác nhau...

  ppt85p tranminhtuanpro08th 05-08-2012 440 108   Download

 • CẤU TRÚC MẢNG (ARRAY) Cấu trúc dữ liệu đầu tiên mà ta nói tới là cấu trúc Mảng , đây là 1 cấu trúc rất quen thuộc, nó có mặt ở hầu hết các ngôn ngữ lập trình. I. ĐỊNH NGHĨA Mảng là một tập hợp có thứ tự, bao gồm 1 số xác định n phần tử (n được gọi là độ dài hay kích thước của mảng). Ngoài giá trị, mỗi phần tử của mảng còn dược đặt trưng bởi chỉ số (index), thể hiện thứ tự của phần tử đó tron mảng. Các giá trị của phần...

  pdf14p suatuoi_thomngon 30-07-2011 104 22   Download

 • Phần 2 Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 2 do tác giả Trương Hải Bằng biên soạn tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc các nội dung tiếp theo về chương 3 và chương 4. Theo đó, chương 3 giới thiệu đến bạn đọc nội dung về cây đỏ đen, chương 4 giới thiệu về B-tree và bộ nhớ ngoài. Giáo trình trình bày kết hợp giữa nội dung và hình vẽ minh họa với sau mỗi chương đều có tóm tắt từng chương giúp cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và bạn đọc dễ dàng nghiên cứu và học tập.

  pdf60p talata_8 27-01-2015 73 21   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập" được biên soạn bởi các giảng viên Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Đặng Nguyễn Đức Tiến có nội dung trình bày: con trỏ, cấu trúc, đệ quy và bài tập tổng hợp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p khanhnie 31-12-2016 102 7   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 6: Tập hợp (Set) trình bày về conllections, khái niệm tập hợp, phân loại tập hợp, set và các phép toán trên nó, hiện thực set. Hy vọng đây là tài tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  ppt30p xaydungk23 11-06-2014 76 5   Download

 • Chương 4 - Tập hợp của bài giảng Cấu trúc dữ liệu trình bày khái niệm tập hợp, kiểu dữ liệu trừu tượng tập hợp, cài đặt tập hợp, cài đặt bằng danh sách liên kết và các nội dung liên quan khác.

  pdf0p talata_1 30-10-2014 73 5   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu do PGS. TS Trần Cao Đệ biên soạn với mục đích giúp sinh viên nắm được khái niệm kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng; nắm vững và cài đặt được các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản như danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, tập hợp, bảng băm, đồ thị bằng một ngôn ngữ lập trình căn bản; vận dụng được các kiểu dữ liệu trừu tượng để giải quyết bài toán đơn giản trong thực tế.

  ppt10p codon_02 29-11-2015 115 6   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây AVL" trình bày các nội dung: Cây AVL (Adelson-Velskii & Landis), cây nào là cây AVL, chèn và xóa trên cây AVL, vi phạm điều kiện cân bằng, các trường hợp vi phạm, độ phức tạp trên cây AVL, phép xoay đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p thangnamvoiva20 17-09-2016 70 6   Download

 • Nội dung của giáo trình "Cấu trúc dữ liệu - thuật toán" bao gồm 8 chương với các nội dung: thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh sách; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài.

  pdf159p khoactu 08-07-2020 35 7   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 12 - Cấu trúc dữ liệu - Kiểu tập hợp bao gồm những nội dung về kiểu tập hợp, các phép toán trên tập, ghi và đọc dữ liệu kiểu tập. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf12p cocacola_10 07-12-2015 78 3   Download

 • Mảng là kiểu dữ liệu trong đó mỗi phần tử của nó là một tập hợp có thứ tự các giá trị có cùng cấu trúc được lưu trữ liên tiếp nhau trong bộ nhớ; mảng có thể một chiều hay nhiều chiều. Và để hiểu rõ hơn về mảng mời các bạn tham khảo bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 3 - Danh sách đặc (mảng) sau đây.

  pdf53p cocacola_10 02-12-2015 74 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc dữ liệu tập hợp
p_strCode=cautrucdulieutaphop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2