intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc hệ cơ sở tri thức

Xem 1-20 trên 294 kết quả Cấu trúc hệ cơ sở tri thức
 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 1" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, yêu cầu môn học, các kiến thức đại cương về hệ cơ sở tri thức, cấu trúc hệ cơ sở tri thức,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf5p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 158 27   Download

 • Bài giảng Bên trong một hệ cơ sở tri thức nhằm trình bày các nội dung chính: cấu trúc chung của một hệ cơ sở tri thức, tổng quan quá trình xây dựng hệ cơ sở tri thức, các bước cơ bản để xây dựng hệ cơ sở tri thức, một số tiêu chuẩn phân loại các hệ cơ sở tri thức.

  pdf27p acc_12 01-04-2014 50 12   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 11) trình bày nội dung xây dựng hệ cơ sở tri thức ứng dụng, kỹ thuật thu thập tri thức chuyên môn từ chuyên môn và tài liệu chuyên môn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf8p lalala06 02-12-2015 27 3   Download

 • Nội dung bài giảng "Các hệ cơ sở tri thức (KBS: Knowledge Based Systems)" trình bày 5 chương sau: Chương 1: Tổng quan về hệ cơ sở tri thức, chương 2: Biểu diễn và suy luận tri thức, chương 3: Hệ MYCIN, chương: Hệ học, chương 5: Hệ thống mờ cho các biến liên tục. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf105p quangtriyeuthuong32 25-04-2014 112 39   Download

 • Hệ CSTT là chương trình máy tính được thiết kế để mô hình hoá khả năng giải quyết vấn đề của chuyên gia con người Hệ CSTT là hệ thống dựa trên tri thức, cho phép mô hình hoá các tri thức của chuyên gia, dùng tri thức này để giải quyết vấn đề phức tạp thuộc cùng lĩnh vực. Hai yếu tố quan trọng trong Hệ CSTT là: tri thức chuyên gia và lập luận, tương ứng với 2 khối chính là cơ sở tri thức và động cơ suy diễn....

  pdf50p abcdef_12 17-07-2011 192 31   Download

 • Hệ CSTT là chương trình máy tính được thiết kế để mô hình hoá khả năng giải quyết vấn đề của chuyên gia con người Hệ CSTT là hệ thống dựa trên tri thức, cho phép mô hình hoá các tri thức của chuyên gia, dùng tri thức này để giải quyết vấn đề phức tạp thuộc cùng lĩnh vực. Hai yếu tố quan trọng trong Hệ CSTT là: tri thức chuyên gia và lập luận, tương ứng với 2 khối chính là cơ sở tri thức và động cơ suy diễn....

  pdf50p truongtqntu 16-10-2011 111 23   Download

 • Bài giảng Mô hình tri thức các đối tượng tính toán nhằm trình bày các nội dung chính: trong nhiều vấn đề giải toán dựa trên tri thức ta thường đề cập đến các đối tượng khác nhau và mỗi đối tượng có cấu trúc bào gồm một số thuộc tính và những quan hệ nhất định giúp chúng ta thực hiện được sự suy diễn và tính toán.

  pdf15p acc_12 01-04-2014 63 14   Download

 • Tri thức có cấu trúc: mô tả tri thức theo cấu trúc. Loại tri thức này mô tả mô hình tổng quan hệ thống theo quan điểm của chuyên gia, bao gồm khái niệm, khái niệm con, và các đối tượng; diễn tả chức năng và mối liên hệ giữa các tri thức dựa theo cấu trúc xác định

  ppt51p online_12 08-11-2013 112 34   Download

 • Chương 5 Qui hoạch, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu thuộc bài giảng hệ cơ sở dữ liệu, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các giai đoạn phát triển của hệ cơ sở dữ liệu, tổng quan về thiết kế cơ sở dữ liệu, quản trị dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf31p conchimnhai 28-06-2014 71 9   Download

 • Bài giảng "Các hệ cơ sở dữ liệu: Ôn tập môn các hệ quản trị cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về các hệ cơ sở dữ liệu, các vấn đề trong truy xuất dữ liệu, kỹ thuật khóa Lock, an toàn và khôi phục dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p doinhugiobay_17 01-03-2016 53 2   Download

 • Nghiên cứu khoa học đề tài "Ảnh hưởng của các nhân tố sở hữu nước ngoài đến cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại các công ty cổ phần Việt Nam" Bài nghiên cứu tiến hành xem xét mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài với giá trị doanh nghiệp và cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  pdf45p khongxinhkhngodep 03-07-2014 264 72   Download

 • Luận án" Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh" với mục tiêu chính là vận dụng một số lý thuyết nền tảng cũng như các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp, luận án sẽ xây dựng và phân tích sự tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

  pdf205p chumeorocky 10-01-2018 54 14   Download

 • Vì các phương thức khóa được thiết lập trên một đơn vị dữ liệu cụ thể, nên để hiểu được và các phương thức khóa trước tiên cần tìm hiểu về khái niệm đơn vị dữ liệu: Đơn vị dữ liệu có thể được chia thành nhiều cấp độ sau: Một dòng dữ liệu. Một trang (page) (8KB) Một bảng (table) trong cơ sở dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu (database). Giả sử có 2 transaction đang truy xuất đồng thời trên 1 đơn vị dữ liệu. Có tất cả 4 trường hợp sau: Trong connection C1 có một Đọc Đọc...

  pdf16p trinh02 23-01-2013 65 10   Download

 • Crash: Là các sự cố xảy ra không lường trước được, ví dụ như cúp điện, hư ổ cứng, RAM hoặc các thiết bị khác … Nói chung các sự cố này xảy ra làm cho việc thực hiện các transaction bị gián đoạn hoặc mất đi tình toàn vẹn dữ liệu. Như vậy có thể thấy có 2 trường hợp có thể xảy ra với 1 Transaction khi có sự cố:  Transaction chưa thực hiện commit (begin trans mà không có commit). Ở trường hợp này thì database  Transaction đã thực hiện commit nhưng vẫn chưa lưu dữ liệu...

  pdf11p trinh02 23-01-2013 42 7   Download

 • Cấu trúc gần giống như một thủ tục nội tại nhưng không có tham số đầu vào và đầu ra và phải được liên kết với một bảng hoặc bảng ảo trong CSDL. Không thể gọi mà được thực hiện tự động và được sử dụng trong việc : tính toán, cập nhật giá trị tự động và kiểm tra dữ liệu nhập.

  ppt23p trinhvang 25-01-2013 96 5   Download

 • Đại số quan hệ (ĐSQH) có nền tảng toán học (cụ thể là lý thuyết tập hợp) để mô hình hóa CSDL quan hệ. Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Chức năng: Cho phép mô tả các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho phép tối ưu quá trình rút trích bằng các phép toán có sẵn của lý thuyết tập hợp. Biểu thức ĐSQH là một biểu thức gồm các phép toán ĐSQH. Biểu thức ĐSQH được xem như...

  ppt38p lqvang02 02-02-2013 139 39   Download

 • Chương 1 Nhập môn cơ sở dữ liệu thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: các khái niệm, một số ví dụ, cấu trúc một hệ cơ sở dữ liệu, tính độc lập dữ liệu, mô hình dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf19p khongxinhkhngodep 03-07-2014 63 5   Download

 • ... Trigger là một loại stored-proc đặc biệt, tự động thực thi khi một sự kiện diễn ra trong cơ sở dữ liệu ở server. Trigger được định nghĩa trên 1 bảng hay 1 view cụ thể. Trigger thường

  ppt89p trinh02 23-01-2013 44 3   Download

 • Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình thực thể mối liên hệ" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể phân tích dữ liệu, xác định các đơn vị thông tin cơ bản cần thiết của tổ chức, mô tả cấu trúc và mối liên hệ giữa chúng; tạo Mô hình dữ liệu quan niệm kiểu “mô hình thực thể mối liên hệ” - ER; chuyển mô hình ER sang mô hình dữ liệu logic. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf53p tsmttc_007 12-09-2015 46 2   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, quan hệ giữa giải thuật và cấu trúc DL, vị trí cấu trúc dữ liệu trong một áp dụng tin học, tìm hiểu tổ chức một số CTDL cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_14 16-02-2016 46 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc hệ cơ sở tri thức
p_strCode=cautruchecosotrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2