Cấu trúc tài chính tiền tệ

Xem 1-20 trên 492 kết quả Cấu trúc tài chính tiền tệ
 • Nội dung bài giảng Tài chính tiền tệ bài 4 Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất lý thuyết cấu trúc rủi ro, cấu trúc kỳ hạn và cấu trúc rủi ro lãi suất, ảnh hưởng đến tăng lên cảu rủi ro phá sản đối với lãi suất.

  pdf57p next_12 16-04-2014 51 9   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Tài chính tiền tệ bài 4 Lãi suất trình bày về khái niệm lãi suất, lải suất danh nghĩa và lãi suất thực. Các dạng cơ bản của công cụ tín dụng.

  pdf30p next_12 16-04-2014 26 7   Download

 • Nội dung chính bài giảng Tài chính tiền tệ Bài 6 Cấu trúc tài chính và vai trò của các trung gian tài chính trình bày những đặc điểm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp, đặc điểm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp ở một số nước, 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính.

  pdf27p next_12 16-04-2014 47 6   Download

 • Bài 2 Ngân hàng thương mại trong Tài chính tiền tệ trình bày về định nghĩa ngân hàng thương mại, luật của các tổ chức tín dụng, đặc điểm kinh doanh của ngân hàng. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf49p next_12 16-04-2014 28 6   Download

 • Nội dung Tài chính tiền tệ bài 3 Lý thuyết lượng cầu tài sản trình bày về các yếu tố xác định nhu cầu tài sản, suất sinh lời dự tính...Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf36p next_12 16-04-2014 42 6   Download

 • Bài 2 Các tổ chức tài chính phi ngân hàng trong Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về khái niệm, cơ cấu tài sản chính ở Hoa Kỳ, cơ cấu tài sản chính ở Việt Nam, so sánh các đặc điểm của tổ chức tài chính phi ngân hàng với ngân hàng.

  pdf61p next_12 16-04-2014 38 4   Download

 • Nội dung Bài 1 Thị trường tài chính trong bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày về khái niệm thị trường tài chính, các công cụ thị trường tài chính và mô hình những dòng vốn đi qua hệ thống tài chính.

  pdf48p next_12 16-04-2014 29 3   Download

 • Bài 4 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến lãi suất trong Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về lý thuyết khuân mẫu tiền vay: cung cầu trên thị trường trái phiếu, cân bằng thị trường, thay đổi lãi suất cân bằng.

  pdf43p next_12 16-04-2014 20 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra Tài chính tiền tệ sau đây để nắm được cấu trúc đề thi cũng như cách thức làm đề thi, từ đó giúp bạn nắm vững kiến thức môn Tài chính tiền tệ một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

  doc6p vivian2607 01-08-2016 28 4   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ biên soạn theo đề cương môn học đã được Bộ Xây dựng xét duyệt, nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính và các khái niệm rất cơ bản về tiền tệ như: Bản chất; chức năng của tiền tệ,..., cung cầu tiền tệ và ngân hàng.

  pdf80p nhatro75 07-07-2012 1042 413   Download

 • Cấu trúc vốn và cấu trúc tài chính lệch nhau về nợ ngắn hạn. Các khoản nợ ngắn hạn ( Spontaneous liabilities) nẩy sinh trong quá trình kinh doanh, gồm: Các khoản Acruals (lương, bảo hiểm Xh,..); Các khoản phải trả được hình thành trong chu kỳ hoán chuyển tiền; Cấu trúc vốn chỉ tính đến các loại vốn trung dài hạn_ quyết định đến giá trị doanh nghiệp.

  pdf46p truongdoan 10-11-2009 1240 404   Download

 • "Bài tiểu luận môn Lý thuyết tài chính tiền tệ: Cấu trúc thị trường tài chính" có cấu trúc gồm 3 chương. Trong đó, chương 1 giới thiệu Khái quát chung về thị trường tài chính, chương 2 trình bày về thị trường tiền tệ, chương 3 nói về thị trường vốn. Tham khảo để nắm bắt nội dung bài tiểu luận này.

  doc19p tinaryndy 23-03-2011 557 201   Download

 • Thông qua bảng Cấu trúc doanh nghiệp ở 1 số nƣớc = Rút ra 4 đặc điểm sau của cấu trúc tài chính doanh nghiệp Thứ nhất: Cổ phiếu k phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất của DN.

  pdf38p pnq9292 08-07-2012 294 81   Download

 • Tiểu luận: Thông tin bất cân xứng và cấu trúc tài chính trình bày về lý thuyết cấu trúc tài chính, tổng quan về thông tin bất cân xứng, hậu quả của thông tin bất cân xứng đến thị trường và cấu trúc tài chính, rủi ro đạo đức và cấu trúc tài chính, ví dụ về ảnh hường của thông tin bất cân xứng đến cấu trúc tài chính.

  pdf31p orange_12 04-06-2014 187 73   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ Chương 1 Tổng quan về tiền tệ nêu khái niệm lãi suất, các phương pháp đo lường lãi suất, phân loại lãi suất và các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất, cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

  ppt43p vespa_12 15-04-2014 277 58   Download

 • Nội dung chủ yếu của Bài giảng Tài chính tiền tệ Chương 5 Cung và cầu tiền tệ trình bày về lý thuyết về cầu tiền tệ, các khối tiền trong lưu thông, các loại tiền tệ trong nền kinh tế thị trường.

  pdf28p model_12 22-04-2014 153 55   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tài chính tiền tệ Chương 4 Lãi suất trình bày khái niệm và các loại lãi suất, phương pháp xác định lãi suất. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf36p model_12 22-04-2014 111 43   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 2 Tổng quan về hệ thống tài chính thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về các kiến thức chính: khái niệm hệ thống tài chính, cấu trúc của hệ thống tài chính, vai trò của ngân sách nhà nước.

  pdf42p thick_12 14-07-2014 126 40   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày về những vấn đề cơ bản về tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, ngân hàng thương mại, tài chính quốc tế, thị trường tài chính.

  pdf189p wide_12 30-07-2014 225 40   Download

 • Nội dung chuyên đề trình bày về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Lựa chọn cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Các khuyng hướng tài trợ cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

  pdf166p six_12 14-03-2014 118 32   Download

Đồng bộ tài khoản