intTypePromotion=1
ADSENSE

Chấp hành luật

Xem 1-20 trên 1629 kết quả Chấp hành luật
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; Giải quyết tranh chấp, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ và phát triển rừng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf163p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự câu hỏi thực tế và giải đáp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự; Năng lực pháp luật tố tụng và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự; Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong vụ án dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf159p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự câu hỏi thực tế và giải đáp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về thi hành án dân sự; Quyền yêu cầu thi hành bản án dân sự; Bản án bị kháng nghị; Kê biên tài sản không được kê biên trong thi hành án dân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử; kết quả hòa giải thành, đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành; vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo quy định của các luật tố tụng; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu lý luận và thực trạng mức độ biểu hiện hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi này ở họ; trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp và tổ chức thực nghiệm tác động nhằm giúp thanh niên có mức độ chấp hành luật và an toàn giao thông cao hơn khi tham gia giao thông đường bộ.

  pdf277p badbuddy10 21-04-2022 11 0   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề về thực trạng của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam hiện nay, những bất cập trong cơ cấu, số lượng và chất lượng các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trên cơ sở đó bài viết trình bày những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới cũng như đề xuất một số giải pháp triển khai tổ chức thực hiện.

  pdf8p vithales 20-04-2022 9 0   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những tín hiệu giao thông học sinh cần biết khi đi trên đường nhằm bảo đảm an toàn; Các biển báo cấm trên hệ thống đường bộ Việt Nam; Các biển báo nguy hiểm trên hệ thống đường bộ Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf85p viedison 13-04-2022 13 0   Download

 • Bài viết phân tích, bình luận một số điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 gồm: Thủ tục thi hành án phạt tù, hoãn, giảm, tạm đình chỉ, miễn chấp hành hình phạt tù đối với một số đối tượng đặc biệt như người dưới 18 tuổi, người nước ngoài, người bị bệnh nặng…; Đồng thời phân tích quy định mới của Luật về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân.

  pdf14p viplato 05-04-2022 1 0   Download

 • Tranh chấp Biển Đông đã trở nên phức tạp hơn trong những năm gần đây. Tính chất phức tạp của tranh chấp không chỉ từ việc Trung Quốc có các hành động hung hăng trên thực địa mà nước này còn không ngừng các nỗ lực gia tăng ảnh hưởng để chia rẽ sự đoàn kết của ASEAN trong vấn đề này. Trên cơ sở phân tích thành công và hạn chế của ASEAN trong giải quyết tranh chấp Biển Đông, bài viết làm rõ vai trò, thách thức đối với Việt Nam trong quá trình này.

  pdf12p viplato 05-04-2022 11 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Tâm lý học "Thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan nghiên cứu về thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù cơ sở lý luận nghiên cứu về thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù kết quả nghiên cứu thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù.

  pdf225p viplato 05-04-2022 8 0   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về phiên tòa sơ thẩm dân sự theo tinh thần cải cách tư pháp. Từ đó nhiệm vụ của đề tài là giải quyết về mặt lý luận các khái niệm thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài cũng như các vấn đề có liên quan. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, nêu lên thực trạng của việc áp dụng luật trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự tại phiên tòa sơ thẩm.

  pdf73p badbuddy10 02-04-2022 9 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động BLNH, pháp luật về hoạt động BLNH và phân tích thực trạng pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động BLNH, đề tài đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt Nam.

  pdf150p badbuddy09 29-03-2022 11 2   Download

 • Bài viết phân tích quy định pháp luật về điều kiện kê biên đối với quyền sử dụng đất tại Điều 110 Luật THADS năm 2008 và thực tiễn áp dụng quy định này. Kết quả nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật về điều kiện kê biên quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 4 0   Download

 • Bài viết là một trường hợp điển hình của hành vi đã được Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm giải quyết. Các vấn đề pháp lý sau đây đã được bài viết giải quyết là (i) Nhận diện hành vi đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu; (ii) Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền của Tòa án; (iii) Cơ chế giải quyết tranh chấp.

  pdf11p viottohahn 30-03-2022 4 0   Download

 • Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Với nhiều ưu thế như: Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đảm bảo tính linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo bí mật kinh doanh; phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng, có tính cưỡng chế thi hành đối với các bên và không những được thi hành trong nước mà còn cả ở 157 nước thành viên theo Công ước New York về Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 1958 mà Việt Nam là thành viên.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 1 0   Download

 • Bài viết dưới đây tập trung đi sâu phân tích 02 nội dung: điều kiện kê biên nhà ở; thực hiện việc kê biên nhà ở khi bị khóa. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm tạo hành lang pháp lý chắc chắn, đầy đủ cho các chấp hành viên tổ chức thi hành án, từng bước hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự trong tình hình hiện nay.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 3 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả - nhóm đối tượng tương đối trừu tượng và phức tạp, từ đó xác định ý nghĩa của mối quan hệ nhân quả làm căn cứ đánh giá phạm vi thiệt hại được bồi thường. Bên cạnh đó, một số tranh chấp trong lĩnh vực quyền tác giả được phân tích, bình luận để làm rõ thực tiễn xét xử liên quan đến vấn đề này.

  pdf12p viottohahn 28-03-2022 3 0   Download

 • Bài viết phân tích các nội dung quan trọng chủ yếu của Công ước La Hay năm 2019 nhằm gợi mở cho các nghiên cứu sâu hơn về khả năng Việt Nam gia nhập công ước này, các nghiên cứu nhằm sửa đổi pháp luật trong nước về điều kiện công nhận, thi hành, từ chối công nhận, thi hành đối với bản án của quốc gia chưa có điều ước quốc tế với Việt Nam.

  pdf15p viottohahn 28-03-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày nội dung các quy định của Bộ luật hình sự về hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội và chỉ ra một số bất cập của các quy định này; đưa ra đề xuất, kiến nghị khi hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội như: Thời gian pháp nhân thương mại bị tạm đình chỉ hoạt động trong giai đoạn điều tra cần được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn.

  pdf9p vinikolatesla 28-03-2022 3 1   Download

 • Bài viết phân tích quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về biện pháp bảo đảm có thể áp dụng đối với tài sản là quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và việc đăng ký biện pháp bảo đảm đó, từ đó nêu lên những bất cập và đề xuất một số kiến nghị liên quan đến việc hoàn thiện quyđịnh pháp luật Việt Nam hiện hành về biện pháp bảo đảm áp dụng đối với tài sản là quyền sởhữu trí tuệ và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ.

  pdf6p cuchoami2510 29-03-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chấp hành luật
p_strCode=chaphanhluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2