intTypePromotion=1
ADSENSE

Chất lượng nước ngầm

Xem 1-20 trên 280 kết quả Chất lượng nước ngầm
 • Với mục tiêu nghiên cứu các thành phần hoá học và sự thay đổi của chúng trong nước dưới đất, để từ đó có biện pháp bảo vệ và khai thác một cách hợp lý nguồn tài nguyên nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận tốt nghiệp "Khảo sát chất lượng nước ngầm quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh" dưới đây.

  doc89p ntabk001 04-01-2016 329 56   Download

 • Nội dung chính của đồ án là khảo sát và đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm tại xã Văn Tố huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương nhằm góp phần cải thiện chất lượng nước ngầm và bảo vệ sức khoẻ cho người dân khu vực này. Mời câc bạn tham khảo!

  pdf62p queencongchua2 23-08-2019 32 5   Download

 • Bài viết trình bày kết quả khảo sát về tình hình sử dụng nước và hiện trạng chất lượng nước ngầm tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện trạng chất lượng các nguồn nước cấp cho sinh hoạt ăn uống tại khu vực này chưa đảm bảo mục đích cấp nước cho sinh hoạt.

  pdf5p vivant2711 01-02-2019 63 3   Download

 • Bài viết triển khai khảo sát hiện trạng sử dụng nước và quan điểm của người dân khu vực quận 12 về chất lượng nước ngầm hiện tại, đồng thời tiến hành lấy 33 mẫu nước ngầm đang được sử dụng trải đều trên 11 phường để đánh giá tình hình chất lượng nước hiện tại. Kết quả cho thấy có đến 97% số người dân vẫn sử dụng nước ngầm làm nguồn sinh hoạt chính và hầu như đều không hoặc rất ít sử dụng nước thủy cục đặc biệt là chỉ tiêu pH ở mức thấp dao động từ 4,5 - 5,2 mẫu nước không đạt quy chuẩn cho phép làm cho môi trường nước có tính axit.

  pdf6p danhvi95 05-12-2018 58 1   Download

 • Nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá mức độ biến động mực nước và chất lượng nước ngầm ở xã Cư Yên, chúng tôi sử dụng thiết bị quan trắc mực nước ngầm Rugget Water Level Tape 200 với tần suất đo 3 lần một ngày (sáng, trưa, chiều) tại 6 vị trí: Giếng Xạ, Gò Trạng, Gò Mỹ, Phú Ngọc, Hang Đá, Suối Rè. Trong khi chất lượng nước ngầm được đo tại 8 vị trí là: Tốt Yên, Giếng Xạ, Gò Trạng, Gừa, Gò Mỹ, Phú Ngọc, Hang Đá, Suối Rè.

  pdf0p hanh_tv12 21-01-2019 29 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu Khai thác nước ngầm và các kỹ thuật sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về nước ngầm phân loại và sự biến động của nước ngầm, chất lượng nước ngầm, điều tra đánh giá nước ngầm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p thuongdanguyetan05 15-07-2019 22 2   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6000 - 1995 về chất lượng nước, lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm

  doc13p mrnguyentoi 04-11-2010 483 123   Download

 • Mục đích của giáo trình "Phân tích và quản lý nguồn nước ngầm" là cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về qui luật vận động và truyền tải vật chất của nước dưới đất, thủy lực giếng và cách xác định các thông số, ứng dụng mô hình toán nước ngầm, kỹ thuật phân tích, đánh giá về trữ lượng cũng như chất lượng nước ngầm và việc áp dụng chúng trong thực tế với các thông tin cập nhật nhất liên quan đến vấn đề phát triển và quản lý nước ngầm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf124p thangnamvoiva25 20-10-2016 99 30   Download

 • Nội dung chương 2 của bài giảng "Xử lý nước cấp" trình bày về đặc điểm, thành phần, tính chất nước mặt, nước ngầm dùng làm nguồn nước cấp sinh hoạt, ảnh hưởng của các chất đối với chất lượng nước, sự ô nhiễm nước, các chỉ tiêu hay thông số đánh giá chất lượng nước, nồng độ giới hạn cho phép của các chất độc hại trong nguồn nước phục vụ cấp nước cho sinh hoạt và một số yêu cầu về chất lượng nước cho ăn uống và sinh hoạt.

  pdf18p badaohatgao 18-07-2013 134 22   Download

 • Kỹ thuật đồng vị cho phép các nhà khoa học hiểu các thành phần của chu trình nước trên trái đất. Các kỹ thuật này giúp con người đánh giá chuẩn hơn về cả số lượng và chất lượng nước từ đó có giải pháp sử dụng nước một cách bền vững.

  pdf4p viminotaur2711 30-10-2019 10 0   Download

 • Đề cương cung cấp một số câu hỏi và đáp án môn Mạng lưới cấp nước như: tổng quan về hệ thống cấp nước; phân loại hệ thống cấp nước; các hạng mục cơ bản trong hệ thống cấp nước; so sánh sự giống và khác nhau giữa; đài nước và bể chứa; chất lượng nước mặt và chất lượng nước ngầm; tổng quan về hệ thống cấp nước; phân loại hệ thống cấp nước; các hạng mục cơ bản trong hệ thống cấp nước; so sánh sự giống và khác nhau giữa; đài nước và bể chứa; chất lượng nước mặt và chất lượng nước ngầm....

  doc13p nguathienthan3 20-02-2020 16 0   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành tại thị trấn Phú Hòa và 8 xã của huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên nhằm đánh giá chất lượng nước giếng dùng trong sinh hoạt ở khu vực huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 16 mẫu nước giếng được lấy từ các giếng khoan và giếng đào trên địa bàn huyện Phú Hoà để phân tích và đánh giá chất lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước giếng ở một số xã đã bị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ, sắt và coliform.

  pdf12p vitexas2711 02-11-2020 0 0   Download

 • Đối với các hệ thống cấp nước cộng đồng thì nguồn nước ngầm luôn là nguồn nước được ưa thích. Bởi vì, các nguồn nước mặt thường bị ô nhiễm và lưu lượng khai thác phải phụ thuộc vào sự biến động theo mùa. Nguồn nước ngầm ít chịu ảnh hưởng bởi các tác động của con người. Chất lượng nước ngầm thường tốt hơn chất lượng nước mặt nhiều. Trong nước ngầm hầu như không có các hạt keo hay các hạt lơ lửng, và vi sinh, vi trùng gây bệnh thấp. ...

  doc17p chipbia 13-07-2012 398 150   Download

 • Việt Nam là quốc gia có nguồn nước ngầm khá phong phú về trữ lượng và khá tốt về chất lượng. Nước ngầm tồn tại trong các lỗ hổng và các khe nứt của đất đá, được tạo thành trong giai đoạn trầm tích đất đá hoặc do sự thẩm thấu, thấm của nguồn nước mặt nước mưa…nước ngầm có thể tồn tại cách mặt đất vài mét, vài chục mét, hay hàng trăm mét. Đối với các hệ thống cấp nước cộng đồng thì nguồn nước ngầm luôn là nguồn nước được ưa thích. Bởi vì, các nguồn nước...

  doc23p chipbia 13-07-2012 371 137   Download

 • Đối tượng quan trắc: - Nước ngầm của một hộ gia đình. 2. Mục đích quan trắc: - Chất lượng nước ngầm của hộ gia đình. - Phân tích các chỉ tiêu cơ bản: pH, DO, NO2-,NO3+, NH4+, Cl-, độ cứng Canxi,độ kiềm, tông N, kim loại nặng. - Rèn luyện kỹ năng thực hành, phục vụ môn học quan trắc phân tích môi trường nước.

  ppt28p k3nk0ny3k 07-08-2012 522 130   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam 09:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

  pdf6p kieuphong21053 02-09-2010 306 102   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày về khái quát về nước ngầm, phân loại và sự biến động của nước ngầm, chất lượng nước ngầm, điều tra đánh giá nước ngầm, tính toán công trình khai thác nước ngầm, quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước ngầm.

  pdf165p taydoc10 10-04-2012 226 101   Download

 • Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức khái quát về nước ngầm, phân loại và sự biến động của nước ngầm, chất lượng nước ngầm, điều tra đánh giá nước ngầm, tính toán công trình khai thác nước ngầm, quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước ngầm. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf158p transang1 20-09-2012 105 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật khai thác nước ngầm - yêu cầu chất lượng nước (1)', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dauantuongan 21-02-2011 106 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật khai thác nước ngầm - yêu cầu chất lượng nước 2', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dauantuongan 21-02-2011 82 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chất lượng nước ngầm
p_strCode=chatluongnuocngam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2