intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chế biến sữa

Xem 1-20 trên 1635 kết quả Chế biến sữa
 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí (Ngành: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các yêu cầu, nhiệm vụ chung của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng; giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p gaupanda035 03-06-2024 2 2   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí (Ngành: Công nghệ ô tô - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Tháo lắp, nhận dạng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng; kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các mạch điều khiển bơm xăng; bảo dưỡng hệ thống các mạch nhiên liệu của bộ chế hòa khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết rút ra một số kết luận dựa trên số liệu khảo sát được tại hiện trường, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi công kết cấu bê tông cốt thép, hạn chế các lỗi gặp phải trong quá trình thi công xây dựng công trình.

  pdf4p viamancio 04-06-2024 5 3   Download

 • Mẫu Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc hoàn trả kinh phí và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c và d khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc4p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Mẫu Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt hoặc phải hoàn trả để bán đấu giá quy định tại điểm b khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 5 3   Download

 • Mẫu Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d khoản 2 Điều 86, khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Mẫu Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và d khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

  doc5p khanhchi0905 21-05-2024 4 1   Download

 • Mẫu Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt hoặc phải hoàn trả để bán đấu giá và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm b và d khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

  doc4p khanhchi0905 21-05-2024 2 1   Download

 • Quyết định số 333/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc12p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1625/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 1626/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc10p khanhchi2540 11-05-2024 5 0   Download

 • Quyết định số 1740/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc9p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Giáo trình "Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát (Ngành: Công nghệ ô tô - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát; tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát đúng quy trình, quy phạm, đúng phương pháp và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà chế tạo quy định.

  pdf58p gaupanda031 13-05-2024 2 1   Download

 • Giáo trình Vận hành và sửa chữa máy chế biến nông sản (Nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của các máy chế biến nông sản và yêu cầu kỹ thuật khi chế biến nông sản; Mô tả được cấu tạo của các máy chế biến nông sản.

  doc28p khanhchi0912 17-04-2024 6 3   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí (Nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng; Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí.

  doc54p khanhchi0912 17-04-2024 4 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như bảo quản, chế biến và kiểm tra vệ sinh thú y thịt gia súc, gia cầm; bảo quản, chế biến và kiểm tra vệ sinh thú y trứng gia cầm; bảo quản, chế biến và kiểm tra vệ sinh thú y sữa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf163p khanhchi090625 04-04-2024 6 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tin tưởng trong mối liên kết giữa nông hộ chăn nuôi bò sữa và doanh nghiệp tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, từ đó đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao mối liên kết giữa nông hộ chăn nuôi bò sữa với doanh nghiệp.

  pdf8p vilarry 01-04-2024 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật chăn nuôi dê sữa - dê thịt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật chăn nuôi dê; Kỹ thuật làm chuồng; Kỹ thuật theo dõi quản lý đàn dê; Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc dê; Kỹ thuật phòng và trị bệnh cho dê; Kỹ thuật chế biến bảo quản và sử dụng sản phẩm dê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf81p virabbit 06-03-2024 4 1   Download

 • Giáo trình Trang bị điện (Nghề: Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong tự động khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều; phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại; lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ không đồng bộ 3 pha, động cơ một chiều...

  pdf188p gaupanda017 11-03-2024 14 5   Download

 • Tranh lật "Nuôi dưỡng và chăm sóc 1000 ngày đầu đời cho một tương lai tươi sáng" gồm 20 chủ đề. Mỗi chủ đề đều có trang tranh và trang chữ, là những nội dung chính cần truyền thông về chủ đề đó. Thông qua bộ tranh lật này, các bạn sẽ biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ trong vòng 1000 ngày đầu đời để có một tương lai tươi sáng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p gaupanda015 26-02-2024 13 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2