intTypePromotion=4
ADSENSE

Chế độ về thanh toán quốc tế

Xem 1-20 trên 145 kết quả Chế độ về thanh toán quốc tế
 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế của ThS Nguyễn Xuân Hiệp trình bày các nội dung như: tổng quan về Luật thương mại quốc tế, chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, chế độ pháp lý về vận tải hàng hoá quốc tế, chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hóa, chế độ pháp lý về thanh toán quốc tế, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt248p ntdong92 21-10-2012 694 220   Download

 • Khóa luận đề cập đến một số lý luận cơ bản về thanh toán quốc tế, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và các chỉ tiêu để phát triển phương thức này; Phân tích và đánh giá thực trạng trong hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ, đồng thời nêu ra những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện công tác này tại LienVietPostBank. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại LienVietPostBank.

  pdf101p nomoney4 01-03-2017 57 16   Download

 • Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 1: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thanh toán quốc tế, các chủ thể tham gia thanh toán quốc tế, đặc điểm của một số hoạt động thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái và các loại tỷ giá, thị trường ngoại hối, chế độ quản lý ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_10 08-01-2016 68 7   Download

 • Câu 1: Các ngân hàng trong phương thức thanh toán nhờ thu phải chịu trách nhiệm về chứng từ và thanh toán theo các chỉ thị nhờ thu, vì vậy các ngân hàng làm theo đầy đủ chỉ thị nhờ thu thì có vấn đề gì người ủy thác thu sẽ chịu trách nhiệm. Câu 2: Căn cứ vào khả năng chuyển đổi của các đồng tiền, tiền trong thanh toán quốc tế có thể chia ra thành đồng tiền tự do chuyển đổi, đồng tiền chuyển đổi một phần và đồng tiền chuyển đổi hạn chế, trong đó đồng tiền...

  doc5p youandme136 23-04-2011 634 303   Download

 • Mục tiêu đề tài: hệ thống hoá những vấn đề lí luận về phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế qua các năm của VCB Đắk Lắk qua đó rút ra những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân,...

  pdf122p hoydinha_hoihoidi 22-12-2014 268 108   Download

 • Mục đích của đề tài là đưa ra một cái nhìn về rủi ro trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long và đề xuất một số giải pháp để nhằm hạn chế và phòng ngừa những rủi ro đó xảy ra.

  pdf79p nomoney4 01-03-2017 82 18   Download

 • Mục đích của đề tài là đưa ra một cái nhìn về rủi ro trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long và đề xuất một số giải pháp để nhằm hạn chế và phòng ngừa những rủi ro đó xảy ra.

  pdf79p hihihaha7 03-01-2017 59 13   Download

 • Chương 3: Quản lý ngoại hối thuộc bài giảng Thanh toán Quốc tế có nội dung trình bày về khái niệm ngoại hối, đối tượng áp dụng quản lý ngoại hối, phạm vi quản lý ngoại hối, mục đích quản lý ngoại hối,...Cuối chương còn có câu hỏi ôn tập, mời các bạn tham khảo.

  ppt15p lamtran89 11-07-2014 87 8   Download

 • Công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam theo hướng mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế đã mang lại những thành tựu quan trọng, tạo ra thế và lực mới cho nước ta để tiếp tục hội nhập sâu sắc hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trước yêu cầu đó, ngành tài chính ngân hàng cũng vào cuộc, mà biểu hiện đầu tiên là sự gia tăng không ngừng về mạng lưới hoạt động. Nhất là kể từ sau 01-04-2007 ngân hàng nước ngoài có thể thành lập ngân hàng con với 100%...

  pdf101p bidao13 19-07-2012 340 139   Download

 • Ngày nay trong quan hệ thanh toán quốc tế hầu hết các nước, các tổ chức, cá nhân đều sử dụng ngoại tệ. Việc quy đổi đồng tiền nước này sang đồng tiền nước khác được gọi là hối đoái quốc tế. Khi thực hiện quy đổi một đồng tiền nước này ra đồng tiền nước khác phải theo một tỉ lệ nhất định, được gọi là tỉ giá hối đoái. Về hình thức, tỉ giá là giá cả của một đồng tiền của nước này được biểu hiện bằng một số lượng đơn vị tiền tệ biến đổi của nước...

  doc31p dinhthao00 10-06-2011 170 70   Download

 • Bước đầu phòng đã gặp rất nhiều khó khăn do trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, máy móc thiết bị lạc hậu, thêm vào đó, bản thân các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu cũng chưa có những cán bộ am hiểu về Thanh toán Quốc tế cũng như ưu nhược điểm của từng phương thức thanh toán này. Vì vậy, để hoạt động Thanh toán quốc tế của ngân hàng diễn ra một cách an toàn, hiệu quả và tuân thủ những quy định của pháp luật về Thanh toán quốc tế, bản thân SGD...

  pdf8p ttcao7 25-08-2011 132 37   Download

 • Hoạt động ngoại thương với những đặc thù riêng luôn tiềm ẩn những rủi ro có thể dẫn đến những thiệt hại to lớn về vật chất cho bên mua hoặc bên bán, thậm chí là thiệt hại cho tất cả các bên có tham gia vào hợp đồng ngoại thương đó. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê Việt Nam, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam năm 2007 đạt 48 tỷ USD tăng 20,5% so với năm 2006 và nhập khẩu đạt 59 tỷ USD tăng 31% so với năm 2006, dự đoán tăng trưởng tốc...

  doc77p nhaquantritaiba 14-06-2011 466 277   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về lợi thế so sánh và xu hướng tự do hóa thương mại quốc tế, các hạn chế thương mại quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá giá hối đoái; tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và vốn luân chuyển hoàn hảo.

  pdf12p bautroibinhyen11 03-01-2017 30 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lí luận về phát triển hoạt động TTQT của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động TTQT qua các năm của VCB Đắk Lắk qua đó rút ra những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân. - Đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm phát triển hoạt động TTQT tại VCB Đắk Lắk.

  pdf18p praishy3 08-03-2019 34 2   Download

 • Hiện nay ở rất nhiều nước trên thế giới việc thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân, trong khi đó ở Việt Nam khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt còn chiếm tỷ lệ rất hạn chế. Thanh toán không dùng tiền mặt chưa được người dân chấp nhận rộng rãi, thậm chí nhiều người còn chưa nhìn thấy tờ séc, tấm thẻ tín dụng bao giờ. Có thể nói một chúng ta chưa phát huy được tính ưu việt của thanh toán không dùng tiền mặt và như vậy chúng...

  pdf36p nhattruong 14-07-2009 1443 673   Download

 • Luật kinh doanh quốc tế do PGS TS Mai Hồng Quỳ biên soạn trình bày các vấn đề sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về luật thương mại quốc tế, một số định chế quan trọng của hệ thống thương mại quốc tế của WTO, hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf32p five_12 19-03-2014 709 176   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về môi trường tài chính quốc tế hiện đại, các mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế, các mối quan hệ và các chu chuyển tài chính quốc tế thông qua nghiên cứu công cụ cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ, quá trình hình thành, phát triển và phương thức vận hành của thị trường vay nợ, hệ thống tài chính-ngân hàng quốc tế và các cơ chế tổ chức hoạt động của chúng.

  ppt9p top_12 18-04-2014 109 13   Download

 • Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của thẩm quyền của các thiết chế tài phán hình sự quốc tế nói chung và thẩm quyền của TAHSQT nói riêng. Qua đó, nêu bật các đặc trưng về thẩm quyền của TAHSQT và những ràng buộc có thể của việc thực hiện thẩm quyền của Tòa án đối với các quốc gia không thành viên. Đồng thời, Luận án cũng phân tích bối cảnh của Việt Nam, có tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia để đánh giá những lợi ích, thách thức đối với Việt Nam trong việc xem xét gia nhập Quy chế Rôm về TAHSQT.

  pdf28p hannguyetti 09-04-2017 49 10   Download

 • Nội dung của bài 3 Chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ trong Tài chính quốc tế nhằm trình bày về nghiên cứu một trong những công cụ quan trọng nhất trong hoạch định chính sách kinh tế, các nội dung cơ bản của cán cân thanh toán quốc tế. Các trạng thái của cán cân thanh toán quốc tế.

  ppt21p top_12 18-04-2014 50 7   Download

 • Nội dung chương 4 Hệ thống tiền tệ quốc tế trong Tài chính quốc tế trình bày về tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế (IMS), các chế độ tỷ giá, quá trình phát triển của IMS. IMS và chính sách kinh tế quốc gia.

  pdf55p vespa_12 16-04-2014 53 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chế độ về thanh toán quốc tế
p_strCode=chedovethanhtoanquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2