Chi phí khả biến

Xem 1-20 trên 241 kết quả Chi phí khả biến
 • Số dư đảm phí. Là chênh lệch giữa doanh thu và biến phí. Là khoản bù đắp định phí và hình thành lợi nhuận nếu SDĐP lớn hơn định phí. Số dư đảm phí có thể tính cho tất cả các loại sp, một loại sp hay 1 đơn vị sp. Kết cấu chi phí là mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí khả biến và chi phí bất biến.

  ppt37p teo1961988 12-09-2011 410 114   Download

 • Kết cấu chi phí Là mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí khả biến và chi phí bất biến chiếm trong tổng chi phí. Biến phí có tỷ trọng nhỏ thì tỷ lệ SDĐP cao, lợi nhuận sẽ tăng nhanh khi doanh thu tăng, hoặc ngược lại.

  ppt38p vitconbuongbinh91 12-10-2011 357 83   Download

 • Năm 2011 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm (2007 – 2012) và cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng. Theo đó, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng cao và phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2011 vẫn còn một số hạn chế và nhược điểm cần có biện pháp để khắc phục trong năm 2012.

  doc114p giaosudua 08-09-2012 224 130   Download

 • Xác định được sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn Xác định được sản lượng bán hoặc doanh thu để đạt được mức lợi nhuận mong muốn Có khả năng ứng dụng phân tích CVP để xác định ảnh hưởng của sự thay đổi của định phí, biến phí, giá bán, và sản lượng lên lợi nhuận của doanh nghiệp Soạn thảo được báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí Hiểu được tầm quan trọng của cấu trúc chi phí trong phân tích CVP Nắm được các giả thiết sử dụng trong ph...

  ppt43p newbievnx 06-03-2011 499 170   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường đầy biến động phức tạp như hiện nay, các Doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định chiến lược đế khẳng định sự tồn tại và phát triển trên thương trường. Khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp được dựa trên nhiều yếu tố nhưng trong đó giá cả là một trong những yếu tố quyết định lớn nhất.

  doc119p nhaquantritaiba 15-06-2011 319 154   Download

 • Nhà quản lý sử dụng thông tin về chi phí để hiểu và kiểm soát các biến số xác định khả năng sinh lợi. Ví dụ, nhiều công ty sản xuất định ra một mức chi phí chuẩn cho mỗi khoản chi phí trực tiếp, như chi phí lao động mỗi đơn vị, thời gian sử dụng máy cho mỗi đơn vị, chi phí mua gỗ cho mỗi đơn vị. Sau đó phòng kế toán sẽ làm báo cáo hàng tháng về chi phí thực tế cho mỗi đơn vị sản phẩm....

  ppt53p nguyenthao1669 25-10-2011 297 121   Download

 • Nhà quản lý quan tâm đến khả năng tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp phải nắm được mối quan hệ giữa ba nhân tố Chi phí, Sản lượng (doanh thu), và Lợi nhuận. Phân tích mối liên hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận (viết tắt phân tích CVP) là việc nghiên cứu hành vi của tổng doanh thu, tổng chi phí,và đặc biệt là lợi nhuận khi có sự thay đổi mức độ hoạt động (ví dụ: sản lượng), giá bán, và các biến phí và định phí....

  ppt43p little_angel_0590 30-03-2011 322 100   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: ♦ Phân biệt hê thống chi phí tiêu chuẩn với hệ thống chi phí thực tế. ♦ Giải thích được bằng cách nào hệ thống chi phí tiêu chuẩn giúp kiểm soát chi phí. Lợi ích của hệ thống chi phí tiêu chuẩn. ♦ Phân biệt được định mức lý tưởng và định mức thực tế. ♦ Mô tả 2 phương pháp xây dựng định mức.

  pdf23p akvevn 08-04-2011 341 87   Download

 • Để xác định xem nó là một kêu gọi đầu tư hay quyết định (biện minh/khả thi), Cung cấp một cơ sở để so sánh dự án. Nó liên quan đến việc so sánh tổng chi phí dự kiến ​​của từng lựa chọn so với ​​tổng lợi ích dự kiến, để xem liệu những lợi ích có lớn hơn chi phí, và lớn hơn bao nhiêu. [1]

  pdf0p nhatro75 11-07-2012 207 72   Download

 • ể xác định xem nó là một kêu gọi đầu tư hay quyết định (biện minh/khả thi), Cung cấp một cơ sở để so sánh dự án. Nó liên quan đến việc so sánh tổng chi phí dự kiến ​​của từng lựa chọn so với ​​tổng lợi ích dự kiến, để xem liệu những lợi ích có lớn hơn chi phí, và lớn hơn bao nhiêu.[1]

  ppt49p doilan 26-01-2013 67 18   Download

 • Phương pháp tính trực tiếp Theo phương pháp tính trực tiếp (hay còn gọi là phương pháp đảm phí) thì: - Chi phí nền là toàn bộ chi phí khả biến để sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm, gồm chi phí NL,VL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, biến phí sản xuất chung, biến phí bán hàng và biến phí quản lý doanh nghiệp. - Chi phí tăng thêm gồm bộ phận dùng để bù đắp phần định phí còn lại là định phí sản xuất chung, định phí bán hàng và định phí...

  pdf15p cnkbmt10 24-10-2011 57 13   Download

 • Chi phí khả biến = 46.800.000 x 57,6928% = 27.000.000) Hiệu số gộp: Chi phí bất biến Lợi nhuận: Mức giảm lợi nhuận: 46.800.000 – 27.000.000 = 19.800.000 = 17.500.000 19.800.000 – 17.500.000 = 2.300.000 2.500.000 – 2.300.000 = 200.000.Doanh nghiệp muốn tăng lợi nhuận bằng cách dự định tăng giá bán lên 5.200 đồng cho một sản phẩm.

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 37 9   Download

 • Chi phí khả biến = 46.800.000 x 57,6928% = 27.000.000) Hiệu số gộp: Chi phí bất biến Lợi nhuận: Mức giảm lợi nhuận: 46.800.000 – 27.000.000 = 19.800.000 = 17.500.000 19.800.000 – 17.500.000 = 2.300.000 2.500.000 – 2.300.000 = 200.000

  pdf5p phuoctam49 05-08-2011 35 4   Download

 • Đề tài hệ thống lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất; tìm hiểu thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xi măng COSEVCO 66; đưa ra các biện pháp có tính khả thi và hữu ích nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị thực tập.

  pdf85p thangnamvoiva26 21-10-2016 11 3   Download

 • Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 7: Ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá thành khả biến và giá thành sản xuất; báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất; sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập; ra quyết định quản trị khi sử dụng hai phương pháp giá thành.

  pdf17p bautroibinhyen11 25-12-2016 19 3   Download

 • Chương 6 trình bày những ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết định. Mục tiêu học tập của chương này gồm có: Tính toán được giá thành theo phương pháp giá thành khả biến và giá thành sản xuất trong một doanh nghiệp, lập báo cáo thu nhập theo phương pháp giá thành khả biến và giá thành sản xuất, phân tích sự khác biệt khi lập báo cáo thu nhập theo hai phương pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 18 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 7: Ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết định" trình bày giá thành khả biến và giá thành sản xuất; báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất; sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p nguoibakhong05 05-03-2018 8 2   Download

 • Bài giảng Kế toán chi phí Chương 3 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Trình bày những khái niệm cơ bản của một hệ thống kế toán chi phí (KTCP), phân biệt giữa hệ thống KTCP theo công việc và theo quá trình, trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi phí thực tế, trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính,...

  pdf30p cobematxanh 05-12-2017 16 1   Download

 • Bài giảng Kế toán chi phí Chương 7 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Giá thành khả biến và giá thành sản xuất, báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất, sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập, ra quyết định quản trị khi sử dụng hai phương pháp giá thành.

  pdf19p cobematxanh 05-12-2017 9 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giá thành khả biến và giá thành sản xuất; báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất; sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập, ra quyết định quản trị khi sử dụng hai phương pháp giá thành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p tieu_vu08 05-05-2018 5 1   Download

Đồng bộ tài khoản