intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi phí sản xuất ngắn hạn

Xem 1-20 trên 120 kết quả Chi phí sản xuất ngắn hạn
 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4 Lý thuyết về sản xuất và chi phí, sẽ giúp các bạn tìm hiểu về lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong chương học này.

  ppt36p luongmylm 25-03-2014 434 61   Download

 • Chương 3 Phân tích, ước lượng sản lượng và chi phí sản xuất thuộc bài giảng Kinh tế học quản lý trình bày về các kiến thức sản xuất và chi phí sản xuất trong ngắn hạn, sản xuất và chi phí sản xuất trong dài hạn, ước lượng sản lượng và chi phí sản xuất.

  pdf14p lalala7 11-12-2015 89 9   Download

 • Bài giảng Bài 5: Chi phí sản xuất giới thiệu tới các bạn những nội dung về đo chi phí - các loại chi phí; chi phí ngắn hạn; chi phí dài hạn; các đường chi phí ngắn hạn và dài hạn. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Kinh doanh và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt104p cocacola_08 14-11-2015 66 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Chi phí sản xuất cung cấp cho các bạn những kiến thức về phân loại chi phí sản xuất (chi phí hiển thị, chi phí ẩn, chi phí ngắn hạn, chi phí dài hạn, chi phí cố định, chi phí biến đổi,...).

  pdf11p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 49 6   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một kỳ kinh doanh.

  doc5p chikorita 03-12-2009 1117 169   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: "Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất" sẽ giúp người học có kiến thức tổng hợp về phần này. Tham khảo bài giảng để nắm bắt các kiến thức về:Một số khái niệm, lý thuyết sản xuất, yếu tố sản xuất cố định, yếu tố sản xuất biến đổi, yếu tố sản xuất (inputs), ngắn hạn và dài hạn, hàm sản xuất biên và sự lựa chọn của người tiêu dùng, năng suất trung, năng suất biên,...

  pdf22p cobetocxul9 16-05-2015 105 11   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 5: Lý thuyết chi phí sản xuất và ứng dụng của doanh nghiệp do PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình biên soạn gồm các nội dung chính như: Một số khái niệm, Phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, tính kinh tế và phi kinh tế theo quy mô,..Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p phuocloc1909 30-08-2017 49 8   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong Công ty Cổ phần Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình, chỉ ra những tác động tích cực và những hạn chế cần khắc phục để xây dựng và hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tốt hơn trong công ty và phát huy vai trò kiểm soát chi phí sản xuất trong việc ngăn chặn và phát triển mọi hành vi lãng phí, góp phần bảo vệ tài sản của công ty.

  pdf89p bautroibinhyen2 02-11-2016 50 7   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp; trên cơ sở tìm hiểu nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh, chỉ ra những tác động tích cực và những hạn chế cần khắc phục để xây dựng và hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất tốt hơn trong công ty và phát huy vai trò kiểm soát chi phí sản xuất trong việc ngăn chặn và phát hiện mọi hành vi lãng phí, góp phần bảo vệ tài sản của công ty.

  pdf101p thangnamvoiva26 21-10-2016 57 6   Download

 • Bài giảng chương 5 giúp người học nắm bắt được những nội dung cơ bản như: Lý thuyết về chi phí sản xuất, chi phí kinh tế và chi phí kế toán, lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán, chi phí sản xuất ngắn hạn, chi phí sản xuất dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p hihihaha2 03-12-2016 35 4   Download

 • Đối tượng tính giá thành chính là các sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính gía thành đơn vị. Đối tượng có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay đang trên dây chuyền SX tuỳ theo yêu cầu của cách hạch toán kinh tế nội bộ và tiêu thụ sản phẩm.

  pdf68p phongvan89 11-08-2010 1070 247   Download

 • Khái niệm chung về chi phí sản xuất: “Chi phí như là một nguồn lực hy sinh hoặc mất đi để đạt được một mục đích cụ thể” (Horngren et al., 1999). “Chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ những chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất hoặc có liên quan đến quá trình sản xuất”.

  pdf9p truongnghen 21-01-2013 298 25   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 7 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, bài giảng này giúp người học tìm hiểu 1 số kiến thức về TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như: Công dụng tài khoản 154, kết cấu tài khoản 154, nguyên tắc hạch toán tài khoản 154, phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.

  pdf114p canhdangxuan 03-04-2014 47 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu trong ngắn hạn là thông qua việc nghiên cứu thực trạng công tác KTQT chi phí, giá thành tại Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum để có những phân tích, đánh giá chính xác và nhận diện được những ưu điểm cũng như những mặt hạn chế còn tồn tại để từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT hạn chế còn tồn tại để từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT.

  pdf83p thangnamvoiva26 21-10-2016 32 3   Download

 • Chương 4 giúp người học hiểu về "Phân tích chi phí sản xuất". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Một số khái niệm về chi phí, phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất, một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí.

  pdf9p dongdong321 05-06-2018 19 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học sản xuất - Chương 4: Phân tích chi phí sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về chi phí, phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất, một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí.

  pdf8p dien_vi08 18-11-2018 35 1   Download

 • Nội dung giáo trình gồm có chương. Chương 1 giới thiệu những vấn đề chung về kế toán quản trị. Chương 2 nghiên cứu về phân loại chi phí. Nội dung của chương 3 liên quan đến các phương pháp xác định chi phí. Chương 4 và 5 tập trung tìm hiểu về phân tích biến động chi phí sản xuất, phân bố chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận. Phân tích mối quan hệ chi phí, khối lượng, lợi nhuận và dự toán ngân sách sản xuất kinh doanh là nội dung được đề cập đến trong chương 6 & 7.

  pdf313p 0523596042 26-04-2010 583 353   Download

 • Trong kế toán quản trị đã trình bày việc đo lường chi phí đầy đủ, đó là một dạng cấu trúc chi phí. Trong chương này chúng tôi đưa ra một dạng cấu trúc chi phí cơ bản thứ hai được gọi là chi phí chênh lệch. Một số người gặp khó khăn trong việc lĩnh hội tư tưởng là có nhiều loại cấu trúc chi phí. Họ nói rằng “khi tôi trả 280 đôla cho công ty để lấy một chiếc bàn thì rõ ràng chi phí cho cái bàn của tôi là 280 đôla. Làm thế nào số......

  doc69p quocminh 02-03-2009 327 123   Download

 • Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình độ công nghệ nhất định. Sản xuất ngắn hạn là khoảng thời gian mà hãng sản xuất không thể thay đổi tất cả các đầu vào,có ít nhất là 1 đầu vào cố định.

  pdf76p ntgioi120403 04-11-2009 477 98   Download

 • Chương này bắt đầu giới thiệu cấu trúc thông tin thứ hai về kế toán quản lý - kế toán chênh lệch. Khái niệm về chi phí chênh lệch (cũng như các khoản thu nhập chênh lệch) được trình bày tương phản với khái niệm về chi phí đầy đủ. Việc sử dụng kế toán chênh lệch trong phân tích một số vấn đề thuộc phạm vi thời gian tương đối ngắn, sẽ được mô tả ở đây.

  pdf43p phuongthanh1 30-10-2009 121 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi phí sản xuất ngắn hạn
p_strCode=chiphisanxuatnganhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2