intTypePromotion=3
ADSENSE

Chi tiêu chính phủ

Xem 1-20 trên 1777 kết quả Chi tiêu chính phủ
 • Bài viết này sẽ cố gắng khảo sát một cách tổng quan nhất mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Trước tiên chúng tôi sẽ thảo luận những cơ sở lý thuyết, quan điểm và thực trạng của một số nước trên thế giới. Tiếp theo bài viết sẽ trình bày tóm tắt các mô hình lý thuyết được sử dụng phổ biến khi nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Cuối cùng, bài viết sẽ điểm qua các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và...

  pdf22p hahaha1235 06-05-2010 733 178   Download

 • © 2008 Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài Nghiên cứu NC-02/2008 Nghiên cứu của CEPR Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: khảo sát lý luận tổng quan TS. Phạm Thế Anh† Tóm tắt Bài viết này sẽ cố gắng khảo sát một cách tổng quan nhất mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Trước tiên chúng tôi sẽ thảo luận những cơ sở lý thuyết, quan điểm và thực trạng của một số nước trên thế giới. Tiếp theo bài viết sẽ...

  pdf21p duykhoi027 23-10-2011 336 116   Download

 • Tiểu luận: Chi tiêu chính phủ trên GDP, nợ công và tăng trưởng kinh tế thực: Phân tích nhóm nhằm kiểm tra tác động của chi tiêu chính phủ trên GDP và nợ công tăng trưởng kinh tế thực, đối với một nhóm 175 quốc gia trên thế giới, bài viết sử dụng ký thuật hiệu ứng cố định và hiệu ứng ngẫu nhiên để ước lượng hồi quy nhóm.

  pdf12p orange_12 04-06-2014 124 28   Download

 • Bài nghiên cứu Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Nigeria, 1970 – 2008: Phương pháp phân tích từng phần nhận thấy tăng chi tiêu chính phủ không có có ý nghĩa rõ ràng trong việc thúc đẩy tăng trưởng khi mà Nigeria vẫn bị xếp vào nhóm các nước nghèo nhất thế giới. Trong một nghiên cứu thực nghiệm tác động của chi tiêu chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế, chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân tích riêng lẻ. Kết quả cho thấy chi đầu tư xây dựng cơ bản (TCAP), chi thường xuyên (TREC) và chi cho giáo dục (EDU) của chính phủ có tác động nghịch biến đến tăng trưởng kinh tế.

  pdf15p idol_12 28-04-2014 112 19   Download

 • Tiểu luận: Giá dầu, chính sách chi tiêu chính phủ và tăng trưởng trình bày về chi tiêu chính phủ đến mối quan hệ sự dồi dào dầu tác động đến sự tăng trưởng như thế nào, sử dụng mộ hình kỹ thuật GMM và VMM vào mô hình của những nước xuất khẩu dầu, chúng ta nhận thấy rằng sự tăng trưởng nghịch chiều đối với sự biến đổi của giá dầu là thông qua chính sách tài khóa.

  pdf20p orange_12 04-06-2014 67 13   Download

 • Đề tài Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Nigeria 1970 – 2008: Một phân tích từng phần tích từ phần nêu mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế vẫn tiếp tục tạo ra hàng loạt cuộc tranh luận giữa những nhà nghiên cứu. Một số nhà nghiên cứu cho rằng tăng chỉ tiêu chính phủ cho những cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ khuyến khích tăng trưởng kinh tế.

  pdf19p xuanlan_12 28-04-2014 62 5   Download

 • Tài liệu "Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: Một khảo sát" nhằm phân tích những cơ sở lý thuyết, quan điểm và thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế của một số nước trên thế giới; đồng thời trình bày tóm tắt các mô hình lý thuyết được sử dụng phổ biến hiện nay và các kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã đạt được.

  pdf11p dienham63 09-12-2015 60 4   Download

 • Bài viết này sẽ cố gắng khảo sát một cách tổng quan nhất mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Trước tiên chúng tôi sẽ thảo luận những cơ sở lý thuyết, quan điểm và thực trạng của một số nước trên thế giới. Tiếp theo bài viết sẽ trình bày tóm tắt các mô hình lý thuyết được sử dụng phổ biến khi nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế. Cuối cùng, bài viết sẽ điểm qua các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và kết luận.

  pdf22p nhanmotchut_2 06-10-2016 52 3   Download

 • Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế trong quá trình chuyển đổi ở các tỉnh của Việt Nam. Trước tiên tác giả xây dựng một mô hình tăng trưởng tân cổ điển với nhiều loại chi tiêu chính phủ khác nhau, giống như trong các nghiên cứu của Barro (1990) và Devarajan et al (1996). Mô hình cố gắng xác định quy mô và cơ cấu chi tiêu chính phủ tối ưu đối với việc tối đa hoá tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mời tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf16p nhanmotchut_2 06-10-2016 67 3   Download

 • Bài viết Kích cỡ chi tiêu chính phủ tối ưu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam tập trung làm rõ tác động của chi tiêu chính phủ tới sự phát triển kinh tế. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf7p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 40 2   Download

 • Bài viết Tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN5 nhằm khẳng định tầm quan trọng của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế và chỉ ra những cơ hội tăng tính hiệu quả chi tiêu chính phủ bằng cơ cấu lại ngân sách chi tiêu của chính phủ theo hướng ưu tiên.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 37 2   Download

 • Để hiểu rõ thêm về sự tác động của chi tiêu Chính phủ đến một nền kinh tế của một quốc gia nào đó, nhóm quyết định chọn quốc gia Malaysia để nghiên cứu, với đề tài: “Quan hệ kinh tế giữa chi tiêu của Chính Phủ (G) và GDP của Malaysia từ 1990 – 2010”.

  pdf12p canon_12 28-03-2014 88 19   Download

 • Bài nghiên cứu Nguồn thu từ dầu, chính sách chi tiêu của chính phủ và sự tăng trưởng đánh giá các thành phần của chi tiêu chính phủ của các nước có nguồn dầu mỏ giàu có sẽ có quyết định tác động đến sự tăng trưởng như thế nào. Dùng mô hình dữ liệu bảng GMM và ước lượng PMG vào bảng của các nước xuất khẩu dầu, chúng ta thấy rằng có sự tác động tăng trưởng âm của biến động giá dầu thông qua chính sách tài khóa.

  pdf36p wave_12 08-04-2014 52 8   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là nhằm phân tích tác động của một số nhân tố đến xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1986 – 2015 như: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chi tiêu của Chính phủ và tỷ giá.

  pdf14p vidoraemi2711 17-06-2019 15 4   Download

 • Chính sách tài chính sử dụng chi tiêu chính phủ và các chương trình thuế để kích thích nền kinh tế quốc gia trong thời gian thất nghiệp cao và lạm phát thấp, hoặc để xoa dịu nền kinh tế trong thời kỳ lạm phát cao và thất nghiệp thấp.

  doc3p duykhoi027 27-10-2011 398 120   Download

 • Bài viết Đầu tư công và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế do khoản đầu tư chính phủ vào vốn vật chất và vốn con người, được chú ý nhiều hơn là sự tác động trở lại của đầu tư vào vốn con người. Aschauer, Munnell và những người khác đã dùng phương pháp hàm sản xuất tổng thể để định lượng tác động của chi tiêu chính phủ. Tuy có phương pháp khác cũng làm tốt trong việc định giá tác động của chi tiêu chính phủ với vốn vật chất nhưng nó thì không thích hợp với vốn con người.

  pdf19p idol_12 28-04-2014 292 88   Download

 • Đề tài khoa học "Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ ở Việt Nam trong giai đoạn 1997-2012" trình bày nội dung gồm có 5 chương: chương 1 giới thiệu về bài nghiên cứu, chương 2 xem xét các nghiên cứu trước đây, chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu, chương 4 là kết quả, chương 5 đưa ra một số kết luận.

  pdf41p galaxyhehe 19-08-2014 198 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 17 thuế và chi tiêu chính phủ', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt11p mainguyen92 30-08-2011 101 18   Download

 • Thuyết trình: Các lý thuyết nghiên cứu vai trò của chi tiêu công đến tăng trưởng nhằm tìm hiểu các lý thuyết nghiên cứu vai trò của chi tiêu công đến tăng trưởng. Nhấn mạnh các ảnh hưởng của chi tiêu công đến tăng trưởng trong mô hình tăng trưởng nội sinh, đặc biệt là mô hình Barro (1990) với chi tiêu công hiệu quả.

  ppt35p green_12 14-05-2014 86 12   Download

 • Đề tài nghiên cứu trình bày các nội dung: Cơ sở lý luận xây dựng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình và phân loại chi tiêu theo chức năng của Chính phủ, thực trạng sử dụng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình và phân loại chi tiêu theo chức năng của chính phủ Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf112p tsmttc_003 06-06-2015 63 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi tiêu chính phủ
p_strCode=chitieuchinhphu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản