intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược cho ngành

Xem 1-20 trên 1004 kết quả Chiến lược cho ngành
 • Bài viết tập trung làm rõ cơ sở hình thành và vị trí vấn đề y đức, định hướng chiến lược cho ngành y và quan điểm chỉ đạo vấn đề y đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó phân tích ý nghĩa của vấn đề, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục y đức cho cán bộ y tế trong bối cảnh cơ chế thị trường, toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf8p viuzumaki2711 09-05-2019 93 10   Download

 • chiến lược cho viết về những nội dung sau: ba câu chuyện của sự cho đi, lời gợi ý khi đọc cuốn sách này, cuốn sách này ra đời như thế nào, âm mưu bí mật của tôi, thời cơ đã đến, thế nào là cho đi... cuốn sách này không chỉ viết riêng cho ngành kinh doanh trực tuyến mà còn giúp cho người bán hàng nhỏ lẻ hay đơn giản chỉ là một trang web trong giai đoạn khởi đầu. mời các bạn tham khảo này.

  pdf43p hanhtran9691 20-10-2018 31 5   Download

 • Em muốn mở đầu đề tài này bằng những suy nghĩ hết sức chân thật và thẳng thắn. Trước khi có ý định làm một đề tài có thể tạm gọi là “Chiến Lược Triển Cho Ngành Logistics Việt Nam giai đoạn từ nay đến 2010” em đã đắn đo rất nhiều, vì biết rằng đây là một việc làm quá sức đối với một sinh viên như em...

  pdf30p quanghoa25 24-03-2011 334 148   Download

 • Bài viết: Ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Tầm nhìn chiến lược trước cơ hội và thách thức trình bày với người đọc tổng quan về lúa gạo Việt Nam, phân tích cơ hội và thách thức với các tầm nhìn chiến lược cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf0p madmad123456 25-06-2014 109 18   Download

 • Ma trận SWOT là một công cụ không thể thiếu trong quá trình hoạch định chiến lược cho các tổ chức. Ma trận này đánh giá doanh nghiệp toàn diện trên cơ sở phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Công ty cổ phần Kinh Đô là một công ty lớn, đa ngành. Việc xây dựng chiến lược phát triển cho công ty là hết sức quan trọng. Bài báo góp phần nhỏ trong ứng dụng ma trận SWOT để hình thành các ý tưởng chiến lược cho công ty.

  pdf5p vision1234 30-06-2018 302 17   Download

 • Trên cơ sở phân tích môi trường bên ngoài gồm có môi trường vĩ mô và môi trường ngành; phân tích môi trường bên trong của Công ty, từ đó xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa đối với doanh nghiệp. Luận văn xây dựng chiến lược cho công ty trên có sở áp dụng mô hình SWOT và đưa ra một số giải pháp chiến lược phát triển nhân lực cho Công ty giai đoạn 2012-2020, đồng thời đề xuất các biện pháp để thực hiện các giải pháp chiến lược đó.

  pdf116p nguyenthungan1976 24-05-2017 91 21   Download

 • Tóm tắt luận án: Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa có nội dung gồm 5 chương. Chương 1: tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về xây dựng thẻ điểm cân bằng. Chương 2: thiết kế nghiên cứu. Chương 3: xác định các nhóm chiến lược và xây dựng khung bản đồ chiến lược cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa. Chương 4: xây dựng các chỉ số then chốt (KPI) đánh giá hoạt động và mô hình khung hệ thống BSC: trường hợp công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa. Chương 5: kết luận và khuyến nghị. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf27p dtphuongg 10-09-2018 66 16   Download

 • Bài giảng Chiến lược & chính sách kinh doanh: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 8. Nội dung phần này trình bày phân tích môi trường bên trong, chiến lược cấp kinh doanh; chiến lược công ty hội nhập, đa dạng hóa, liên minh; lựa chọn chiến lược cho công ty kinh doanh đơn ngành; lựa chọn chiến lược cho công ty kinh doanh đa ngành.

  pdf24p hoa_lan91 12-06-2014 164 11   Download

 • Trên cơ sở lý thuyết về quản trị chiến lược, tác giả đã nghiên cứu thực trạng phát triển của ngành tư vấn xây dựng cảng, đường thủy tại Việt Nam, tìm hiểu và đánh giá chiến lược phát triển của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cảng – Đường Thủy trong giai đoạn trước năm 2012. Từ đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty trong giai đoạn 2012- 2020.

  pdf113p luuduong1905 19-05-2017 44 10   Download

 • Thiết kế chiến lược cho thị trường toàn cầu .Các công ty không còn có thể chỉ chú ý đến thị trường nội địa của mình, cho dù nó lớn đến đâu đi nữa. Nhiều ngành toàn cần và những công ty dẫn đầu ngành đó đã đạt được chi phí thấp hơn và mức độ nhận biết nhãn hiệu cao hơn. Các biện pháp bảo hộ chỉ có thể làm chậm lại mức độ xâm nhập của hàng hoá siêu hạng. Nên cách phòng thủ tốt nhất của công ty là tấn công toàn cầu trên cơ sở đúng đắn....

  pdf16p banhbeonhantom 26-07-2013 50 9   Download

 • Trên cơ sở phân tích môi trường bên ngoài gồm có môi trường vĩ mô và môi trường ngành. Phân tích môi trường bên trong của Tổng công ty, từ đó xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa đối với doanh nghiệp. Luận văn xây dựng chiến lược cho công ty trên có sở áp dụng mô hình SWOT và đưa ra một số giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh cho CIENCO 1 giai đoạn 2014-2020, đồng thời đề xuất các biện pháp để thực hiện các giải pháp chiến lược đó.

  pdf93p trangvo0502 18-05-2017 48 7   Download

 • Trên cơ sở phân tích môi trường bên ngoài gồm có môi trường vĩ mô và môi trường ngành. Phân tích môi trường bên trong của Công ty, từ đó xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa đối với doanh nghiệp. Luận văn xây dựng chiến lược cho công ty trên có sở áp dụng mô hình SWOT và đưa ra một số giải pháp chiến lược phát triển cho Công ty đến năm 2018, đồng thời đề xuất các biện pháp để thực hiện các giải pháp chiến lược đó.

  pdf154p thangchodien12345678 22-05-2017 54 6   Download

 • Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder)

  pdf51p xuka_12 12-12-2013 62 5   Download

 • Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được các mục tiêu dài hạn của nó.

  pdf42p xuka_12 12-12-2013 76 4   Download

 • Bài viết Thương mại điện tử: Vấn đề định hướng chiến lược chỉ ra thách thức và cơ hội; định hướng chiến lược cho Việt Nam trong việc phát triển thương mại điện tử. Với các bạn chuyên ngành Thương mại thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf3p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 57 4   Download

 • Bài viết tìm hiểu đặc điểm và mục tiêu chiến lược của Ngành lâm nghiệp; thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Ngành lâm nghiệp; thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong công tác đào tạo nguồn nhân lực; giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Ngành lâm nghiệp.

  pdf10p kequaidan7 03-09-2020 16 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty du lịch an giang"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf74p xuanphuonglx 29-12-2010 1687 749   Download

 • Trong 10 năm thực hiện chiến lược ổn định và phát triển nền kinh tế- xã hội 1991-2010, nông nghiệp nước ta có những đóng góp quan trọng vào những thắng lợi chung của sự nghiệp đổi mới, là nền tảng vững chắc cho sự ổn định để phát triển của những năm tiếp theo, trong đó đặc biệt phải kể đến những thành tựu nổi bật về xuất khẩu thuỷ sản.

  pdf31p kieuoanh 09-07-2009 1392 643   Download

 • Những điều cần cân nhắc để có thể phát triển chiến lược Internet marketing (Marketing trực tuyến) một cách hiệu quả cho việc kinh doanh. Tìm hỗn hợp chiêu thị đúng: Bao nhiêu phần trong chiến lược marketing của bạn sẽ được thực hiện trực tuyến? nguyên lý tiếp thị trên Internet nào được sử dụng, tầm quan trọng của website … tất cả còn tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của công ty, ngân sách và bao gồm cả dấu ấn cá nhân doanh nghiệp. Những cân nhắc này là một phần của các quyết định về chiến...

  pdf8p vuilacongaiha 12-07-2010 780 464   Download

 • Tài liệu "Chiến lược Marketing nào cho Ngân hàng bán lẻ Việt Nam?" trình bày những vấn đề về tiếp thị ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, bùng nổ truyền thông quảng cáo ngành ngân hàng thương mại tại Việt Nam, chiến lược nào cho các ngân hàng Bán lẻ Việt Nam. Cùng tham khảo nhé.

  doc3p thanhbinh201190 28-01-2011 716 427   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược cho ngành
p_strCode=chienluocchonganh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2