Chiết khấu thương phiếu

Xem 1-20 trên 67 kết quả Chiết khấu thương phiếu
 • Nội dung chương 5 Các nghiệp vụ tín dụng trong bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về các nghiệp vụ tín dụng theo hình thức tài trợ, chiết khấu thương phiếu. Nghiệp vụ tín dụng theo hình thức bảo đảm, nghiệp vụ tín dụng theo thời gian và tín dụng tiêu dùng.

  pdf67p next_12 17-04-2014 162 27   Download

 • Bài giảng "Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư: do Ths. Đinh Đức Thịnh biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Kế toán nghiệp vụ tín dụng, kế toán cho vay theo hạn mức tín dụng, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf47p nhasinhaoanh_05 31-10-2015 48 10   Download

 • Bài giảng Bài tập môn Toán tài chính giới thiệu đến bạn 1 số bài tập giúp bạn nắm vững các kiến thức về lãi đơn, chiết khấu thương phiếu theo lãi đơn, tài khoản vãng lai.

  ppt51p hoangthitham 14-11-2009 4073 1203   Download

 • Nội dung Giáo trình môn Toán tài chinh gồm 8 chương giúp bạn nắm vững các kiến thức về: lãi suất, tài khoản vãng lai, chiết khấu thương phiếu, chuỗi tiền tệ, đầu tư dài hạn, trái khoản, trái phiếu, cổ phiếu.

  pdf274p kc_happy91 23-10-2013 416 177   Download

 • Nội dung Giáo trình tham khảo về Toán tài chính gồm 8 chương trình bày về lãi suất, tài khoản vãng lai, chiết khấu thương phiếu, chuỗi tiền tệ, đầu tư dài hạn, trái khoản, trái phiếu, cổ phiếu.

  doc211p alo123l 13-05-2012 254 108   Download

 • (NB) Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán ngân hàng" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf166p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 114 48   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu nhằm trình bày khái niệm chiết khấu, lợi ích của chiết khấu các giấy tờ có giá, sơ đồ phát sinh hối phiếu cho đến khi thanh toán. Chiết khấu là một nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn được thực hiện dưới hình thức khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu các giấy tờ có giá chưa đáo hạn cho ngân hàng để nhận một số tiền thấp hơn mệnh giá.

  ppt41p green_12 12-05-2014 124 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích kỹ thuật chiết khấu thương phiếu theo qua trình giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p7', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p phuoctam37 11-07-2011 45 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nghiệp vụ tín dụng, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán, kế toán nghiệp vụ cho vay từng lần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt61p thangnamvoiva25 13-10-2016 14 2   Download

 • Tài liệu "Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền" sẽ giúp bạn nắm bắt những vấn đề cơ bản về phân tích chiết khấu dòng tiền, các vấn đề thường gặp với phương pháp chiết khấu dòng tiền, các phương pháp thay thế,... Cùng tham khảo nhé.

  pdf5p butanyc 24-08-2010 921 341   Download

 • Trong mấy năm trở lại đây, các ngân hàng thương mại Việt Nam không ngừng mở rộng mạng lưới và tăng cường đầu tư, nâng cấp công nghệ ngân hàng cũng như cải tiến qui trình hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng thương mại quốc doanh. Tỷ trọng nợ quá hạn, nợ xấu còn cao. Đòi hỏi các ngân hàng thương cần phải chuyển đổi cơ cấu danh mục đầu...

  pdf93p kmkmkmkmkm 07-09-2012 123 72   Download

 • Là phương tiện điều chỉnh tính thanh khoản và làm nguồn cung cấp vốn cho vay của các ngân hàng.Các thương phiếu có mức độ rủi ro cao hơn tín phiếu kho bạc nhưng mức lãi suất chiết khấu cũng cao hơn.Thương phiếu do người mua chịu lập ra gọi là lệnh phiếu.Thương phiếu do người bán chịu lập ra gọi là hối phiếu c

  ppt30p nhuvaythui 20-06-2013 166 39   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp được hiểu là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân được tổ chức ra để hoạt động kinh doanh trong một lĩnh vực nhất định với mục đích công ích hoặc thu lợi nhuận. Thông thường cần có 3 điều kiện sau để được công nhận là một doanh nghiệp : - Có tư cách pháp nhân đầy đủ ( doanh nghiệp được Nhà nước thành lập, công nhận hay cho phép hoạt động ) . - Có vốn pháp định dể kinh doanh. - Có...

  pdf86p quygia123 05-11-2012 76 17   Download

 • Cho vay: Cho vay ngắn hạn, Cho vay trung hạn, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh , dịch vụ và đời sống. Chiết khấu: - Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân. - Tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các NHTM khác. Cho thuê tài chính: được thành lập công ty cho thuê tài chính theo Nghị Định của Chính phủ....

  ppt80p print_12 21-08-2013 56 9   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Chương 5 các nghiệp vụ tín dụng gồm tính dụng theo hình thức tài trợ, tín dụng theo hình thức đảm bảo, tín dụng theo thời gian, tín dụng tiêu dùng...Tham khảo để tìm hiểu các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại.

  pdf35p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 44 7   Download

 • Một thương phiếu mệnh giá 250.000.000 VND, thời hạn 45 ngày. 2 ngân hàng X, Y có các điều kiện chiết khấu như sau: Ngân hàng X Y 1. 2. Lãi suất chiết khấu (d) 8% 10% Tỷ lệ hoa hồng 0,6% 0,4% Tỷ lệ lệ phí 0,04% 0,03%Tính AGIO đối với hai ngân hàng. Tính lãi suất chiết khấu thực tế ở mỗi ngân hàng. Theo anh (chị) nên chọn ngân hàng nào để chiết khấu thương phiếu trên. ĐS: 1. 4.100.000 VND (X) - 4.200.000 VND (Y) 2. 13,34% (X) - 13,67% (Y)...

  pdf5p phuoctam36 08-07-2011 41 5   Download

 • Cho vay: Cho vay ngắn hạn, Cho vay trung hạn, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh , dịch vụ và đời sống. Chiết khấu: - Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân. - Tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các NHTM khác. Cho thuê tài chính: được thành lập công ty cho thuê tài chính theo Nghị Định của Chính phủ....

  ppt31p print_12 21-08-2013 36 5   Download

 • Tiếp tục tham khảo chương 3 với các bài học về kế toán nghiệp vụ tín dụng. Chương này gồm có các nội dung như: Các hình thức cấp tín dụng, kế toán nghiệp vụ cho vay, kế toán cho vay từng lần, kế toán cho vay theo HMTD, kế toán cho vay đồng tài trợ, chiết khấu thương phiếu và GTCG,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p nganga_04 27-09-2015 21 2   Download

 • Với một ngân hàng hiện đại thì việc cung cấp kịp thời các dịch vụ tiện ích, đa dạng là điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. Các dịch vụ đó có thể chia làm hai nhóm: các dịch vụ ngân hàng truyền thống và các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

  doc5p tanthuyhoang1203 20-01-2010 2104 1182   Download

 • Các hoạt động chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (“Ngân hàng”) và các công ty con (Ngân hàng và các công ty con gọi chung là “Tập đoàn”) là huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, công trái và các giấy tờ có giá; đầu tư v...

  pdf72p hongle 24-06-2009 2699 634   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản