intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách an toàn

Xem 1-20 trên 1685 kết quả Chính sách an toàn
 • Tiểu luận: Luật và chính sách an toàn thông tin trình bày khái niệm an toàn thông tin, thực trạng vấn đề an toàn thông tin hiện nay, các dạng tội phạm, hành vi xâm phạm an toàn thông tin hiện nay, vụ án xâm phạm an toàn thông tin điển hình, chính sách an toàn thông tin – hành lang pháp lý, 7 giải pháp trong chính sách an toàn thông tin. Hi vọng tài liệu phục vụ bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc của mình.

  pdf39p levuphongqn 18-08-2015 365 78   Download

 • Ở phần trước tôi đã giới thiệu những phương thức chung để bảo vệ máy tính của một tổ chức. Phần tiếp theo này tôi sẽ trình bày những phương thức cụ thể theo trình tự, từ quá trình setup hệ thống, vận hành hệ thống dựa trên những chính sách an toàn từ basic cho đến những kĩ năng advance mà các Security Admin cần quan tâm để áp dụng vào việc xây dựng các quy trình an toàn thông tin cho tổ chức. Phần trình bày này tôi xin đề cập đến vấn đề an ninh account (account security) và cách thức tạo...

  doc4p vn9h_vnc 26-04-2011 187 55   Download

 • Luận án nghiên cứu nhằm đề xuất được một số hàm ý chính sách và khuyến nghị để nâng cao hiệu lực thực thi của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô và gia tăng ổn định ngân hàng tại Việt Nam.

  pdf204p trinhthamhodang7 27-08-2020 28 10   Download

 • Bài viết Tổng quan về khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô hiệu quả trình bày về khái niệm và mục tiêu chính của chính sách an toàn vĩ mô, khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô, các yếu tố quyết định khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô hiệu quả.

  pdf7p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 45 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Xây dựng khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô cho hệ thống tài chính Việt Nam sau đây để nắm bắt những nội dung về khủng hoảng tài chính và bài học về giám sát tài chính, khái niệm các đối tượng điều chỉnh chính sách an toàn vĩ mô và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 52 6   Download

 • Mục tiêu của luận án là hệ thống hóa các vấn đề lý luận về thực thi chính sách an toàn vĩ mô, đánh giá thực trạng thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu lực thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam.

  pdf238p phongtitriet999 07-05-2020 14 4   Download

 • Bài nghiên cứu đánh giá các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của 21 ngân hàng thương mại (NHTM) trong giai đoạn 2008 – 2015. Trên cơ sở căn cứ vào một số nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước, nghiên cứu xây dựng lại mô hình các nhân tố tác động – đại diện cho chính sách tiền tệ (CSTT) và chính sách an toàn vĩ mô (ATVM) đến tăng trưởng tín dụng, qua đó đánh giá ảnh hưởng của các công cụ điều hành đến sự ổn định tài chính tại Việt Nam.

  pdf16p vikakashi2711 21-05-2019 38 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chung của luận án là đánh giá tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định ngân hàng thương mại Việt Nam. Đây là bằng chứng thực nghiệm quan trọng để đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ, chính sách an toàn vĩ mô đồng thời thúc đẩy hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng phát triển ổn định hơn.

  pdf35p trinhthamhodang7 27-08-2020 13 1   Download

 • Mục tiêu của bài viết là nêu lên chính sách an toàn điện hạt nhân trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam gồm chính sách phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ về ĐHN và chính sách ứng phó, hồi phục trong trường hợp xảy ra sự cố và tai nạn ĐHN. Chính sách an toàn ĐHN trên thế giới đã góp phần giảm thiểu tần suất xảy ra sự cố ĐHN và những thiệt hại liên quan đến ĐHN.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 24 0   Download

 • Bài giảng An toàn thông tin cung cấp cho các bạn những nội dung về khái niệm, tầm quan trọng, nguy cơ của an toàn thông tin; chính sách an toàn thông tin. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf59p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 250 22   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

  pdf1p boy_them_yeu 04-07-2013 138 16   Download

 • Mục tiêu bài giảng nhằm giúp người học hiểu biết và vận dụng thực tiễn các vấn đề trong an toàn: mối đe dọa, biện pháp ngăn chặn ánh giá độ an toàn của các hệ thống thông tin; hướng đến quy tắc xây dựng chính sách an toàn cho các hệ thống thông tin; cài đặt các giải thuật mật mã, phương thức và giao thức bảo mật an toàn hệ thống thông tin.

  pdf9p lalala06 02-12-2015 106 11   Download

 • Tài liệu này là Khung chính sách Tái định cƣ (RPF) cho Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là Dự án). Tài liệu đƣợc chuẩn bị nhằm đáp ứng yêu cầu về chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư bắt buộc (OP 4.12). Đồng thời, tài liệu này đƣợc liên kết với những công cụ an toàn khác, gồm có Khung quản lý xã hội và môi trƣờng (ESMF), Khung phát triển Dân tộc thiểu số (EMPF), Kế hoạch hành động tái định cƣ (RAP), Kế hoạch...

  pdf49p badaovl 20-05-2013 79 9   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chính Tài liệu an toàn môi trường của Ngân hàng thế giới (hướng dẫn kỹ thuật các ngành Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan (giới thiệu về an toàn môi trường, các chính Tài liệu an toàn môi trường), các thủ tục đánh giá môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf119p doinhugiobay_05 01-12-2015 66 8   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Chính Tài liệu an toàn môi trường của Ngân hàng thế giới (hướng dẫn kỹ thuật các ngành Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần Chính Tài liệu an toàn về tài sản văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p doinhugiobay_05 01-12-2015 55 8   Download

 • Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 5: Quản lý, pháp luật và chính sách an toàn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý an toàn thông tin, giới thiệu bộ chuẩn quản lý ATTT ISO/IEC 27000, pháp luật và chính sách ATTT, vấn đề đạo đức ATTT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p tamynhan2 04-07-2020 25 1   Download

 • Phạm vi của tóm lược Chính sách này sẽ tập trung vào các kiến nghị hoàn thiện các thế chế phối hợp giữa 3 Bộ và mảng thế chế chính sách ATTP do Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT phụ trách. Luật An toàn thực phẩm (ATTP) 2010, có hiệu lực từ tháng 7/2011, cho đến nay hệ thống thể chế và chính sách về ATTP đã và đang hình thành tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. Luật ATTP 2010 quy định vấn đề ATTP liên quan chính đến 3 Bộ là: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công thương, do Bộ Y tế chủ trì dưới sự chỉ đạo của Ban ATTP quốc gia.

  pdf2p hanh_tv29 24-04-2019 13 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về chính sách an toàn vĩ mô, thực thi chính sách an toàn vĩ mô (bao gồm việc nhận diện và giám sát rủi ro hệ thống, áp dụng các công cụ chính sách an toàn vĩ mô, đánh giá hiệu lực của các công cụ an toàn vĩ mô, hiệu chỉnh các công cụ an toàn vĩ mô), hiệu lực của chính sách an toàn vĩ mô,...;

  pdf31p phongtitriet999 07-05-2020 7 0   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm cơ bản về an sinh xã hội và thực trạng cũng như định hướng chính sách an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian tới trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các khái niệm an sinh xã hội do Liên hiệp quốc và ASEAN đưa ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p doibatcong123 10-05-2016 158 34   Download

 • Đảm bảo các dự án được đề xuất có tính bền vững và đảm bảo về mặt môi trường và xã hội; Cung cấp cho những người ra quyết định các thông tin về những rủi ro tiềm ẩn về môi trường và xã hội liên quan đến dự án; Tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định.

  ppt14p p12hieu2401 06-12-2012 68 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách an toàn
p_strCode=chinhsachantoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2